ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

savagely

S AE1 V IH0 JH L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savagely-, *savagely*, savage
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savagely(adv) อย่างป่าเถื่อน, See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย, Syn. cruelly, viciously, indecently

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, there was a savagely beaten store clerk outside Jamestown at the beginning of the month, and then another one 2 days later in Bowman, North Dakota.มีเสมียนรายหนึ่งถูกทุบตีอย่างโหดร้าย นอกเจมส์ทาวน์เมื่อต้นเดือน และอีกรายหนึ่งสองวันหลังจากนั้นในโบวแมน นอร์ท ดาโกต้า The Thirteenth Step (2011)
He wouldn't savagely murder my progeny.เขาจะไม่ฆ่าทายาท ของฉันอย่างโหดร้าย Dog Eat Dog (2011)
Only to savagely obliterate my maker.ฉันแค่มาลบล้างความป่าเถื่อน ที่ทำต่อผู้สร้างของฉัน Save Yourself (2012)
Savagely beaten and strangled by an intruder in her Bronx home two years ago.ถูกทุบตีอย่างป่าเถื่อน และรัดคอตายโดยผู้บุกรุก ในบ้านเธอที่บร็องซ์ สองปีก่อน Pilot (2012)
Police confirmed that she was raped and savagely beaten to death.ตำรวจยืนยันว่าเธอถูกข่มขืน และตีอย่างทารุณจนตาย. Oldboy (2013)
A good father was savagely killed by the demon.พ่อของเด็ก ถูกปีศาจฆ่าอย่างโหดร้าย Journey to the West (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ยมโหด(adv) brutally, See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly, Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม, Ant. ใจดี, เมตตา, Example: เขาปฏิบัติกับเธออย่างเหี้ยมโหดผิดมนุษย์, Thai Definition: อย่างแข็งกระด้างปราศจากความเมตตากรุณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAVAGELY S AE1 V IH0 JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savagely (a) sˈævɪʤliː (s a1 v i jh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛然[もうぜん, mouzen] (n, adj-t, adv-to) fiercely; savagely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savagely \Sav"age*ly\, adv.
   In a savage manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savagely
   adv 1: in a vicious manner; "he was viciously attacked" [syn:
       {viciously}, {brutally}, {savagely}]
   2: wildly; like an animal; "she cried out savagely"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top