ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猛然

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猛然-, *猛然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; abruptly, #10,136 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
猛然[もうぜん, mouzen] (n,adj-t,adv-to) fiercely; savagely [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The dogs barked furiously at the intruder.犬が侵入者に猛然と吠えかかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess I just wanted to shine once.[CN] 但是我只是想 这样猛然地绽放一次 Why Don't You Play in Hell? (2013)
I'd be doing somethin', reading a book or somethin', and all of a sudden, it would come over me that I was gonna kill her, and the idea seemed so crazy that I'd almost laugh out loud.[CN] 我会在做事的时候 比如看书什么的 然后猛然想到这件事 想到要杀了她 The Killer Inside Me (2010)
As I am about to light the pyre... your butt catches fire, you wake up with a jolt and... start running towards the jungle.[CN] 我正要点燃柴堆的时候 你的屁股起火了,你猛然一下醒了 开始往丛林里面跑 Fukrey (2013)
When the village lights go out, it's pitch black.[CN] 大地猛然间陷入了一片黑暗 The Jewel of Arabia (2013)
[ DOOR SLAMS ][CN] [门猛然关上] Jake Squared (2013)
And then the beast came at me, swinging wildly, and took out my right eye![JA] それから獣は 猛然と 俺に襲いかかって来た そして俺の右目を奪ったんだ 俺の右目を Werewolf: The Beast Among Us (2012)
because there is an extraordinary, beautiful, gorgeus, fierce group of people in this world, who are taking this on.[JA] 明るい見通しを持てないというのなら 心臓を調べてもらったほうがいいでしょう。 なぜなら、途方もない見事な素晴らしい猛然と突き進む、 この世界の人々の集団が、何とかしようと 取り組んでいるのですから。 Thrive: What on Earth Will it Take? (2011)
Two years later, after another miscarriage, she suddenly remembered where she'd left me.[CN] 欢迎来到加利福尼亚州{\fn方正黑体简体\fs18\b1\bord1\shad1\3cH2F2F2F} 两年后 她又流产了 她猛然想起我被她遗弃在孤儿院 Music Within (2007)
Hey, you're...[CN] 你是! (巴特猛然想起S. A. Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
# Low... are the punches[CN] ∮ 猛然惊醒 Somers Town (2008)
Secretariat making a bold move.[JA] セクレタリアトが 猛然と追い上げる! Secretariat (2010)
The shock of cold air and bright lights triggers your first breath.[CN] 冷空气和光亮 猛然触发第一次呼吸 First to Last (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top