ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การมีเพศสัมพันธ์

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การมีเพศสัมพันธ์-, *การมีเพศสัมพันธ์*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอากัน (vt ) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know which was scarier, the speech or Congress cheering him on.ฉันไม่ทราบว่าเป็นที่น่ากลัว คำพูดหรือการมีเพศสัมพันธ์ก็ เชียร์ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Get the fuck out my face with that shit!ได้รับการมีเพศสัมพันธ์ออกใบหน้าของฉันกับที่อึ! Pulp Fiction (1994)
For teenagers, sexual intercourse can be dangerous.สำหรับวัยรุ่นแล้ว การมีเพศสัมพันธ์อาจก่อให้เกิดอันตราย The Girl Next Door (2004)
That the central coupling. I got it, Sir.ว่าการมีเพศสัมพันธ์กลาง ผมได้รับมันเซอร์ Cubeº: Cube Zero (2004)
A Natalie was a term that Sean had coined for any sexual encounter that happened with a girl you weren't in a relationship with.นาตาลีเป็นศัพท์ที่ชอน ใช้เรียกการมีเพศสัมพันธ์ ที่เกิดกับผู้หญิง ที่คุณไม่ได้คบหา Cashback (2006)
"of the mysteries of women and sexual union.กับความลึกลับของเพศหญิง กับการมีเพศสัมพันธ์ Teeth (2007)
"The myth imagines sexual intercourse as an epic journeyตำนานสร้างการมีเพศสัมพันธ์ให้เป็นการเดินทางอันยิ่งใหญ่ Teeth (2007)
It's consistent with cardio edema or an STD.ตรงกับอาการของโรคที่ติดจากการมีเพศสัมพันธ์ Ending Happy (2007)
okay, we got it.การมีเพศสัมพันธ์ ,เซ็กส์ The Same Old Story (2008)
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...สิ่งที่เราจะทำการผ่าตัดก็คือ ฝังซิลิคอนลงไปในอวัยวะเพศ โดยให้บีบส่วนที่สูบ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครับ Tainted Obligation (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] การมีเพศสัมพันธ์
bonk[N] การมีเพศสัมพันธ์
coition[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coitus, sextual intercourse
coitus[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coition, sextual intercourse
congress[N] การมีเพศสัมพันธ์
copulation[N] การมีเพศสัมพันธ์, Syn. intercourse, sexual intercourse
coupling[N] การมีเพศสัมพันธ์
intercourse[N] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี, Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
love-making[N] การร่วมรัก, See also: การมีเพศสัมพันธ์
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DoggyStyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top