ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*felicitous*

F IH0 L IH1 S AH0 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: felicitous, -felicitous-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitous(adj) ความเหมาะสม, See also: ความยินดี, การมีความสุข, Syn. appropriate, suitable, well-chosen, Ant. unsuitable
infelicitous(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitous(ฟีลิส'ซิทัส) adj. เหมาะสม, ถูกกาลเทศะ, เป็นมงคล, ใช้ถ้อยคำหรือสำนวนที่เหมาะสม, สุข., See also: felicitousness n., Syn. apt, timely, Ant. inappropriate
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, โชคร้าย, Syn. unfortunate

English-Thai: Nontri Dictionary
felicitous(adj) เหมาะสม, ถูกจังหวะ, ถูกกาลเทศะ, เป็นมงคล

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FELICITOUS F IH0 L IH1 S AH0 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felicitous (j) fˈəlˈɪsɪtəs (f @1 l i1 s i t @ s)
felicitously (a) fˈəlˈɪsɪtəsliː (f @1 l i1 s i t @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glückseligkeit { f }felicitousness [Add to Longdo]
glücklich { adj }felicitous [Add to Longdo]
glücklich { adv }felicitously [Add to Longdo]
treffendfelicitous [Add to Longdo]
treffend { adv }felicitously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitous \Fe*lic"i*tous\, a.
   Characterized by felicity; happy; prosperous; delightful;
   skillful; successful; happily applied or expressed;
   appropriate.
   [1913 Webster]
 
      Felicitous words and images.       --M. Arnold.
   -- {Fe*lic"i*tous*ly}, adv. -- {Fe*lic"i*tous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicitous
   adj 1: exhibiting an agreeably appropriate manner or style; "a
       felicitous speaker" [ant: {infelicitous}]
   2: marked by good fortune; "a felicitous life"; "a happy
     outcome" [syn: {felicitous}, {happy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top