ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpedient

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpedient-, *inexpedient*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpedient(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สะดวก, Syn. ill-judged, imprudent, injudicious, Ant. appropriate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inexpedient(อินอิคซพี'เดียนทฺ) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่สะดวก, ไม่ฉลาด, ไม่สมควร., See also: inexpedience, inexpediency n., Syn. impractical

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpedient(adj) ไม่เหมาะ, ไม่สะดวกสบาย, ไม่สมควร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpedient

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexpedient \In`ex*pe"di*ent\, a.
   Not expedient; not tending to promote a purpose; not tending
   to the end desired; inadvisable; unfit; improper; unsuitable
   to time and place; as, what is expedient at one time may be
   inexpedient at another.
   [1913 Webster]
 
      If it was not unlawful, yet it was highly inexpedient
      to use those ceremonies.         --Bp. Burnet.
 
   Syn: Unwise; impolitic; imprudent; indiscreet; unprofitable;
     inadvisable; disadvantageous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpedient
   adj 1: not suitable or advisable; "an inexpedient tactic" [ant:
       {expedient}]
   2: not appropriate to the purpose [syn: {inexpedient}, {unwise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top