ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infelicitous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infelicitous-, *infelicitous*, infelicitou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infelicitous(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inexpedient, unsuitable, ineligible, Ant. fitting, conductive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infelicitous(อินฟะลิส'ซิทัส) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,โชคร้าย, Syn. unfortunate

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infelicitous \In`fe*lic"i*tous\, a.
   Not felicitous; unhappy; unfortunate; not fortunate or
   appropriate in application; not well said, expressed, or
   done; as, an infelicitous condition; an infelicitous remark;
   an infelicitous description; infelicitous words.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infelicitous
   adj 1: not appropriate in application; defective; "an
       infelicitous remark"; "infelicitous phrasing"; "the
       infelicitous typesetting was due to illegible copy" [ant:
       {felicitous}]
   2: marked by or producing unhappiness; "infelicitous
     circumstances"; "unhappy caravans, straggling afoot through
     swamps and canebrakes"- American Guide Series [syn:
     {infelicitous}, {unhappy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top