ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สินน้ำใจ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สินน้ำใจ-, *สินน้ำใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินน้ำใจ[N] reward, See also: carrot, guerdon, meed, premium, Syn. รางวัล, สิ่งตอบแทน, Example: เพียงแค่ท่านมีสินน้ำใจเล็กๆ น้อยๆ ให้ผม ผมก็ดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้ว, Thai definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สินน้ำใจน. เงินหรือทรัพย์ที่ให้เป็นรางวัล.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bribe ?...สินน้ำใจ Schindler's List (1993)
They asked me to give you this in gratitude.สั่งผมมอบนี่ให้คุณเป็นสินน้ำใจ Titanic (1997)
But if this thing rolls into a second hour we're gonna have to work out some kind of deal.แต่ถ้าว่าเยิ่นเย้อเป็นชั่วโมง อาจต้องมีสินน้ำใจเล็กน้อย ล้อเล่นน่ะ Just Like Heaven (2005)
You want me to come over now?ฉันต้องการสินน้ำใจเล็กน้อยจากคุณ First Cup (2007)
I appreciate the bribe, but I intend on staying in that room.ผมต้องขอขอบคุณสำหรับสินน้ำใจนะครับ แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่าผมจะพักที่ห้องนั้น 1408 (2007)
I'll tell you what, I'll leave you a little livener.เอาอย่างงี้นะ ฉันจะให้สินน้ำใจนิดหน่อย RocknRolla (2008)
You know, just kick back and chill.นายก็รู้ แค่เงินสินน้ำใจและง่ายๆ Cancer Man (2008)
It should really end more like this. Well, I must give you some token of my appreciation.ฉันต้องขอมอบบางสิ่งไว้เป็นสินน้ำใจแก่คุณ Bedtime Stories (2008)
The money you help me beat rewarded himเอาเงินนี่ไปให้เค้าไป บอกว่าเป็นสินน้ำใจ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Miss you rewardedคุณหนูให้เจ้าเป็นสินน้ำใจ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Mr. Motta, just so I'm clear, in exchange for this very generous donation all I have to do is hire Ms. Corcoran to start a second show choir at McKinley which features your daughter?เพื่อความกระจ่างนะครับคุณมอตต้า ในการแลกเปลี่ยนด้วยสินน้ำใจอันมหาศาลของคุณนี้ สิ่งที่ผมต้องทำคือจ้าง คุณคอเคอแรนเพื่อตั้งวง I Am Unicorn (2011)
OH, I ALMOST FORGOT. AS A TOKEN OF MY GRATITUDE, MY VIOLENT FRIEND,เกือบลืม ถือว่าเป็นสินน้ำใจให้เพื่อนรัก The Expendables 2 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bonus[N] สินน้ำใจ, See also: เงินปันผลกำไร, เงินโบนัส, Syn. dividend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remuneration(รีมิว'นะเร'เชิน) n. การจ่ายเงิน,การให้รางวัล,การตอบแทน,การชดเชย,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน, Syn. payment
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน,มีกำไร,เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding

English-Thai: Nontri Dictionary
incentive(n) สิ่งชวนใจ,สิ่งกระตุ้น,สินน้ำใจ,สิ่งดลใจ
recompense(n) สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน,ค่าชดใช้,การชดเชย,รางวัล
remuneration(n) ค่าจ้าง,รางวัล,รายได้,สินน้ำใจ,ค่าตอบแทน
remunerative(adj) มีกำไรมาก,เป็นประโยชน์,เป็นสินน้ำใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top