ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remunerative

R IY0 M Y UW1 N ER0 AH0 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remunerative-, *remunerative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remunerative(adj) ซึ่งจ่ายเงินจำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remunerative(รีมิว'นะเรทิฟว) adj. เป็นรางวัลเป็นค่าตอบแทน, มีกำไร, เป็นสินน้ำใจ, See also: remunerativeness n., Syn. rewarding

English-Thai: Nontri Dictionary
remunerative(adj) มีกำไรมาก, เป็นประโยชน์, เป็นสินน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุ้มค่า[khumkhā] (adj) EN: remunerative ; rewarding

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMUNERATIVE R IY0 M Y UW1 N ER0 AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remunerative (j) rˈɪmjˈuːnərətɪv (r i1 m y uu1 n @ r @ t i v)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remunerative \Re*mu"ner*a*tive\ (r?-m?"n?r-?-t?v), a. [Cf.F.
   r['e]mun?ratif.]
   Affording remuneration; as, a remunerative payment for
   services; a remunerative business. -{Re*mu"ner*a*tive*ly},
   adv. -- {Re*mu"ner*a*tive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remunerative
   adj 1: for which money is paid; "a paying job"; "remunerative
       work"; "salaried employment"; "stipendiary services"
       [syn: {compensable}, {paying(a)}, {remunerative},
       {salaried}, {stipendiary}]
   2: producing a sizeable profit; "a remunerative business" [syn:
     {lucrative}, {moneymaking}, {remunerative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top