Search result for

คึกคัก

   
26 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คึกคัก-, *คึกคัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คึกคัก[V] be vigorous, See also: be agile, be active, be strong, be robust, be vivacious, be energetic, be gay, Syn. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Example: เจ้าตูบคึกคักขึ้นมาทันทีเมื่อพ่อจะจูงไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ
คึกคัก[V] bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
คึกคัก[ADV] busily, See also: noisily, Syn. พลุกพล่าน, Example: การเปิดรับนักเรียน ม.1และ ม.4 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคัก, Thai definition: ซึ่งมีคนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คึกคักว. แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, เช่น ดูท่าทางคึกคัก
คึกคักลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้า ๆ ออก ๆ มากกว่าปรกติ เช่น บ้านนี้มีผู้คนคึกคัก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need my spirits lifted. I'm old.ทำชีวิตให้คึกคักบ้าง ข้าแก่... The Man in the Iron Mask (1998)
Loud and clear!ร้องเพลงที่สนุก ๆ ร้องให้มันคึกคักเสียงดัง ๆ The Pianist (2002)
Your levity is good.คึกคักกันหน่อยก็ดี Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
He went to the Amazon with this crew, and they were all eaten by snakes.พวกเขาเข้ามาในป่าอเมซอนด้วยความคึกคัก และจากนั้นพวกเขาก็ถูกงูนั่นกินเข้าไป Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
He's coming on real strong.คึกคักยังกะม้าออกศึกเลยแฮะ My Little Bride (2004)
Business was slow, which is not unusual.ธุรกิจไม่คึกคัก ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร The Key and the Clock (2006)
Cheer up, Chuck. You can talk to some women. You know, it's a start.คึกคักไว้ นายคุยกับหญิงได้ เริ่มได้สวย Pilot (2007)
YOU SEEM UPBEAT THIS MORNING.เช้านี้ลูกดูคึกคักมากเลย Pilot (2007)
Need a little kick in the afternoon.ให้มันคึกคักยามบ่ายน่ะ Not Cancer (2008)
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน Body of Lies (2008)
We are at Ellis Park on this historic day where even this early, crowd expectation is at fever pitch because their beloved green and gold has somehow managed to defy all expectations.เรากำลังอยู่ที่สนามกีฬาเอลีสพาร์ค.. ในวันแห่งประวัติศาสตร์วันนี้.. ผู้คนเริ่มคึกคักกัน ตั้งแต่การแข่งขันยังไม่เริ่มเลยครับ Invictus (2009)
But you guys seem to really enjoy doing mash-ups, right? And I'm gonna keep you guys fired up.แต่พวกเธอดูจะชอบ แมชอัพ พวกเธอดูคึกคักกัน Mash-Up (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry   
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy   FR: fougueux ; ardent ; vigoureux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enliven(เอนไล'เวิน) vt. ทำให้คึกคัก,ทำให้มีกำลังวังชา, See also: enliveningly adv. ดูenliven enlivenment n. ดูenliven, Syn. cheer
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
percolate(เพอ'คะเลท) vt. กรอง,กลั้ว,ชง,ทำให้ซึมผ่าน,ทำให้ไหลผ่าน. vi. ปล่อยให้ไหลผ่านสิ่งกรอง,ซึมผ่าน,ชง,คึกคัก,มีชีวิตชีวา., See also: percolable adj. percolation n. percolative adj., Syn. filtrate,filter
seethe(ซีธ) vi. เป็นฟอง,กลายเป็นฟอง,เดือด,พล่าน,คึกคัก,เร่าร้อน,ตื่นเต้น vt. ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เดือด,ความเดือดพล่าน,ความคึกคัก,ความเร่าร้อน,ความตื่นเต้น, Syn. foam,boil
warm(วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง), See also: warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n., Syn. luk

English-Thai: Nontri Dictionary
enliven(vt) ทำให้มีชีวิตจิตใจ,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้ร่าเริง,ทำให้คึกคัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top