ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pep

P EH1 P   
140 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pep-, *pep*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pepper with (vt ) เผชิญกับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pep[N] ความฮึกเหิม, See also: ความห้าวหาญ, Syn. liveliness, verve, vim, Ant. lethargy
peppy[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively
pep up[PHRV] ทำให้ร่าเริง, See also: ทำให้กระชุ่มกระชวย
pepper[N] พืชจำพวกพริกไทย, See also: พริกไทย, พริกป่น, Syn. paprika, habanero
pepper[VT] โรยพริกไทย, See also: ใส่พริกไทย, Syn. spatter, sprinkle
pepper[VT] ระดมยิง, See also: ระดมขว้าง, โจมตี
pepsin[N] เอนไซม์เพ็บซินใช้ย่อยโปรตีนให้เป็น peptides
peptic[ADJ] เกี่ยวกับการย่อย, Syn. digestive
peppery[ADJ] เกี่ยวกับพริกไทย
peppery[ADJ] เผ็ดร้อน, See also: มีกลิ่นหรือรสพริกไทย, Syn. hot, pungent, piquant, spicy, Ant. insipid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pep pilln. ยากระตุ้นจิตประสาท,ยาเอ็มเฟทตามิน
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา
pepper milln. กระปุกบดพริกไทย
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
peppermint(เพพ'เพอมินทฺ) n. สะระแหน่,น้ำมันสะระแหน่
peppery(เพพ'พะรี) adj. คล้ายพริก,มีกลิ่นหรือรสพริกไทย,เผ็ด,เผ็ดร้อน,ฉุน,โกรธง่าย,โมโห, Syn. quick-tempered,hot-tempered
peptic(เพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับการย่อย
peptic ulcern. โรคแผลกระเพาะอาหาร
cayenne peppern. (ไคอีน') n. พริกป่น, See also: cayened adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
pepper(n) พริกไทย
pepper(vt) โรยพริกไทย,ระดมยิง,ขว้างปา
peppermint(n) สะระแหน่
peppery(adj) เผ็ดร้อน,ฉุน,เจ้าโทสะ,โมโหโทโส
pepsin(n) น้ำย่อย,ยาย่อยอาหาร
CAYENNE cayenne pepper(n) พริกป่น
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(n) คนเป็นโรคธาตุพิการ,คนเป็นโรคท้องอืด,คนเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
HOT hot pepper(n) พริกไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pepoผลแบบแตง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pepsic; peptic-เพปซิน, -การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsiniferous-หลั่งเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenเพปซิโนเจน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinogenous-ให้เพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pepsinuriaปัสสาวะมีเพปซิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic ulcerแผลเปื่อยเพปติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptic; pepsic-เพปซิน, -การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peptoneเพปโทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pepper (Spice)พริกไทย (เครื่องเทศ) [TU Subject Heading]
Pepper (Spice) industryอุตสาหกรรมพริกไทย [TU Subject Heading]
Peppermintเป็บเปอร์มินท์ [TU Subject Heading]
Peppermint oilน้ำมันเป็ปเปอร์มินต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peppersพริก [TU Subject Heading]
pepsin [pepsinogen]เพปซิน, เอนไซม์ที่กระเพาะอาหารสร้างขึ้นสำหรับย่อยโปรตีนให้เป็นโพรติโอสและเพปโทน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pepsinogenเพปซิโนเจน, ดู pepsin [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Peptic ulcerแผลเพ็ปติก [TU Subject Heading]
peptideเพปไทด์, สารที่อยู่ระหว่างการย่อยเพปไทน์ไปเป็นกรดอะมิโน ประกอบด้วยกรดอะมิโน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปต่อกันเป็นสายด้วยพันธะเพปไทด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
peptide bondพันธะเพปไทด์, พันธะที่ยึดระหว่างคาร์บอนของหมู่คาร์บอกซิลในกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับไนโตรเจนของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งในเพปไทด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pepperoni[pĕp'ə-rō'nē] (n) อาหารประเภทไส้กรอกมีรสจัดของอิตาลี มักทำจากเนื้อหมูหรือเนื้อวัว ปนกับเครื่องเทศ เวลารับประทานอาจหั่นเป็นชิ้นบางๆ หรือใช้เป็นหน้าของพิซซ่าได้
peptide (n ) ลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนขนาดยาว (Chain molecule, Poly molecular chain)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pepperland.เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)
Today, Pepperland goes bluely!วันนี้ เปเปอแลนด ไปจะบลู Yellow Submarine (1968)
- Can you tell us the way to Pepperland?คุณสามารถบอกเราวิธีการ เปเปอ แลนด? Yellow Submarine (1968)
It's pepper. - Pepper?เปเปอ? Yellow Submarine (1968)
Pepper.เปเปอ Yellow Submarine (1968)
Pepperland. A bit salty around the edges.เปเปอแลนด เค็มนิด ๆ รอบขอบ Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.จีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)
Sergeant Pepper?คุณสามารถเลียนแบบพวกเขา Yellow Submarine (1968)
It's shrinking time in Pepperland.มันหดตัวในเวลา เปเปอแลนด Yellow Submarine (1968)
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น Yellow Submarine (1968)
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bandจีที เปเปอวังเวงหัวใจคลับกลุ่ม Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pepWhy don't you see if you can't give her a pep talk?
pepWe've just run out of salt and pepper.
pepHow about adding a touch of pepper?
pepSome psychologists raise doubts about Pepperberg's research.
pepMay I trouble you to pass me the pepper?
pep"How many keys?" asked Pepperberg.
pepCome Alive with Pepsi.
pepPut a little more pepper.
pepMay I trouble you for the pepper?
pepTo teach Alex, Pepperberg used a special form of training.
pepPepperberg hoped that a similar system would help Alex grasp the meaning of words, not just their sounds.
pepIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริกไทย[N] pepper, Syn. ต้นพริกไทย, Example: อาหารฝรั่งมีรสกลมกล่อม อาจมีรสเผ็ดที่ได้จากพริกไทย และมัสตาร์ดบ้าง, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิด Piper nigrum Linn. ในวงศ์ Piperaceae ผลมีรสเผ็ดร้อน ใช้ปรุงอาหารและทำยา
สะระแหน่[N] mint, See also: peppermint, Example: สะระแหน่ เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารประเภทยำ ลาบ พล่า ต้มยำ อาหารที่มีรสจัด และช่วยปรุงแต่งกลิ่นให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Labiatae ใบมีกลิ่นฉุน กินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีปลี [n.] (dīplī) EN: Indian long pepper ; Javanese long pepper ; Java long pepper ; long pepper   
เฟื่องฟ้า[n.] (feuangfā) EN: bougainvillea ; Paper flower ; Peper Flower ; Kertas   FR: bougainvillée [f] ; bougainvillier [m]
ขวดพริกไทย [n.] (khūat phrik thai) EN: pepper shaker   FR: poivrière [f] ; poivrier [m]
กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน[org.] (Klum Prathēt Phūphalit Nāmman) EN: Organization of Petroleum Exporting Countries ( OPEC )   FR: Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
กระสัง [n.] (krasang) EN: Pellucoid-leaved Pepper   
กรอบเค็ม [adj.] (krøp khem) EN: peppered and fried   
เหล้าสะระแหน่[n. exp.] (lao saranaē) EN: peppermint oil   FR: extrait de menthe [m] ; essence de menthe [f]
เล็กพริกขี้หนู[xp] (lek phrik khīnū) EN: small like a chilli pepper   
เมล็ด[n.] (malet) EN: seed ; grain ; pit ; stone ; kernel ; pip   FR: graine [f] ; semence [f] ; grain [m] ; pépin [m] ; noyau [m]
เม็ด[n.] (met) EN: seed ; stone ; kernel ; grain   FR: pépin [m] ; noyau [m] ; grain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEP    P EH1 P
PEPI    P EH1 P IY0
PEPE    P EH1 P IY0
PEPPI    P EH1 P IY0
PEPER    P EH1 P ER0
PEPPY    P EH1 P IY0
PEPIN    P EH1 P IH2 N
PEPSI    P EH1 P S IY0
PEPPEL    P EH1 P AH0 L
PEPLOW    P EH1 P L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pep    (v) pˈɛp (p e1 p)
peps    (v) pˈɛps (p e1 p s)
pepped    (v) pˈɛpt (p e1 p t)
pepper    (v) pˈɛpər (p e1 p @ r)
pepsin    (n) pˈɛpsɪn (p e1 p s i n)
peptic    (j) pˈɛptɪk (p e1 p t i k)
peppers    (v) pˈɛpəz (p e1 p @ z)
peppery    (j) pˈɛpəriː (p e1 p @ r ii)
pepping    (v) pˈɛpɪŋ (p e1 p i ng)
peppered    (v) pˈɛpəd (p e1 p @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hè, ㄏㄜˋ, ] peppermint; to carry burden, #7,164 [Add to Longdo]
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] pepper, #9,454 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] peptide, #13,157 [Add to Longdo]
胡椒[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper, #16,705 [Add to Longdo]
百事可乐[Bǎi shì kě lè, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] Pepsi, #29,396 [Add to Longdo]
薄荷油[bò he yóu, ㄅㄛˋ ㄏㄜ˙ ㄧㄡˊ, ] peppermint, #88,497 [Add to Longdo]
肽键[tài jiàn, ㄊㄞˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] peptide bond (chem.); peptide linkage; bond in protein between carboxyl radical and amino radical, #146,042 [Add to Longdo]
肽单位[tài dān wèi, ㄊㄞˋ ㄉㄢ ㄨㄟˋ, / ] peptide unit (on protein chain) [Add to Longdo]
肽基[tài jī, ㄊㄞˋ ㄐㄧ, ] peptide group; peptide unit [Add to Longdo]
肽聚糖[tài jù táng, ㄊㄞˋ ㄐㄩˋ ㄊㄤˊ, ] peptidoglycan (PG) or murein (polymer of sugars and amino acids forming cell wall) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peperoni {pl}; scharfer Paprika | scharfe Paprikasred peppers; chile pepper; chili; chiles | chilies [Add to Longdo]
Pepsin {n}pepsin [Add to Longdo]
Peptid {n}peptide [Add to Longdo]
peptisch {adj}; die Verdauung betreffend [med.]peptic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オピオイドペプチド[, opioidopepuchido] (n) opioid peptide [Add to Longdo]
カイアシ類;橈脚類[カイアシるい(カイアシ類);かいあしるい(橈脚類);とうきゃくるい(橈脚類);じょうきゃくるい(橈脚類), kaiashi rui ( kaiashi rui ); kaiashirui ( tou ashi rui ); toukyakurui ( tou ashi ru] (n) copepods (small crustaceans of subclass Copepoda) [Add to Longdo]
カイエンペッパー[, kaienpeppa-] (n) cayenne pepper [Add to Longdo]
コッペパン[, koppepan] (n) bread roll (wasei [Add to Longdo]
シャブ[, shabu] (n) stimulant; pep-pill; upper; speed [Add to Longdo]
ジペプチド[, jipepuchido] (n) dipeptide [Add to Longdo]
スポッテッドバタフライフィッシュ;スポッティドバタフライフィッシュ[, supotteddobatafuraifisshu ; supotteidobatafuraifisshu] (n) peppered butterflyfish (Chaetodon guttatissimus); spotted butterflyfish [Add to Longdo]
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce [Add to Longdo]
チペピジン[, chipepijin] (n) tipepidine [Add to Longdo]
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pep
   n 1: liveliness and energy; "this tonic is guaranteed to give
      you more pep" [syn: {pep}, {peppiness}, {ginger}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEP
     Packetized Ensemble Protocol (Telebit)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEP
     Personal Employee Portal (IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEP
     Personal Exam Prep (MS, ATEC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEP
     Polymer Electronic Printing
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PEP
     Python Enhancement Proposal (Python)
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Pep /pəp/ 
  pep

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top