Search result for

pagé

(98 entries)
(0.0215 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pagé-, *pagé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
page[N] หน้ากระดาษ, See also: หน้า, หน้าหนังสือ, แผ่น, Syn. page, sheet, book
page[N] เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย, Syn. attendant, errand boy, boy
page[VT] เรียก, See also: เรียกชื่อ, ขานชื่อ, Syn. hunt for, seek for, call the name of
pager[N] วิทยุติดตามตัว, See also: เพจ, เพจเจอร์, Syn. beeper
page up[PHRV] ใส่เลขหน้า
pageant[N] การประกวด
pageboy[N] เด็กยกกระเป๋าในโรงแรม, Syn. bellboy, bellhop, page
pageantry[N] พิธีแห่แหน, See also: พิธีเฉลิมฉลอง
page number[N] หมายเลขหน้า, See also: เลขหน้า, Syn. folio, pagination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
page(เพจ) n. หน้าหนังสือ,ใบ,เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มที่ได้รับการฝึกให้เป็นอัศวิน,มหาดเล็กของราชสำนัก vt. เรียกชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้มา,ระบุหน้า. vi. เป็นเด็กรับใช้เป็น,พลิกหน้า คนรับใช้, See also: pagehood n. pageship n.
page boyn. เด็กรับใช้ที่เป็นผู้ชาย
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
page description languageใช้ตัวย่อว่า PDL (พีดีแอล) เป็นภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง เช่นเดียวกับโพสต์คริปต์ (postcript) ซึ่งจะทำการประมวลผลในหน่วยประมวลผลของเครื่องพิมพ์เอง ในพีดีแอลนั้น จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดหน้า การคำนวณภาพกราฟิก แม้จะมีความยาวมาก แต่ก็จะทำงานได้เร็วกว่า คำสั่งที่ส่งไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพีซีแอล พีดีแอลนั้นจะใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อที่สามารถเข้าใจภาษานี้ ปัจจุบันแมคอินทอชใช้พีดีแอล ที่ชื่อ "postcript" ส่วนพีซีใช้พีดีแอลที่ชื่อ "true type" (เทียบเคียงได้กับ postcript)
page down keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีอักษรย่อ Pg Dn อยู่บนแป้นทำหน้าที่ตรงข้ามกับแป้น Pg Up การกดแป้นนี้ อาจทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไปที่บรรทัดสุดท้ายที่เห็นอยู่บนจอภาพ หรือบรรทัดสุดท้ายของหน้าเลยก็ได้ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม) ดู Pg Up key เปรียบเทียบ
page layoutการกำหนดหน้าหมายถึง การออกแบบหน้ากระดาษ โดยกำหนดจัดเรียงข้อความและภาพประกอบในแต่ละหน้าให้แลดูสวยงาม เริ่มตั้งแต่กำหนดขอบหน้ากระดาษ (margin) จำนวนบรรทัด การแบ่งคอลัมน์ ฯ วิธีการดังกล่าวอาจใช้โปรแกรมประเภทงานพิมพ์ตั้งโต๊ะช่วยก็ได้ เป็นต้นว่า PageMaker, Ventura Publisher, QuarkXpress เพราะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องการจัดหน้าแบบต่าง ๆ การโปรยอักษรรอบภาพ รวมทั้งการดึงเอาภาพ กราฟ ตารางจัดการ ฯ จากโปรแกรมอื่นมาแทรกใส่ให้สะดุดตา การลด/ขยายขนาดของภาพให้เหมาะกับเนื้อที่ได้ ดู desktop publishing ประกอบ
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้าหมายถึง เครื่องพิมพ์ที่จัดเรียงตัวพิมพ์ไว้จนเสร็จเต็มหน้าก่อน จึงจะพิมพ์ลงบนกระดาษ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) เป็นต้น
page up keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ จะมีตัวอักษรย่อ PgUp อยู่บนแป้น ทำหน้าที่ตรงข้ามกับแป้น PgDn การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ขึ้นไปอยู่บรรทัดบนของจอภาพ หรือบรรทัดแรกของแฟ้มเอกสารเลย (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม) ดู Pg Dn key เปรียบเทียบ
pageant(แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, See also: pageantry n.
paged memory management uใช้ตัวย่อว่า PMMU (อ่านว่า พีเอ็มเอ็มยู) หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)

English-Thai: Nontri Dictionary
page(n) หน้าหนังสือ,มหาดเล็ก,เด็กรับใช้ชาย
pageant(n) การแห่แหน,การแสดงกลางแจ้ง
pageantry(n) ขบวนแห่,การแสดงหรูหรา
equipage(n) รถม้า,เครื่องตกแต่ง,เครื่องประกอบ,เครื่องมือเครื่องใช้
rampage(n) การอาละวาด,ความวุ่นวาย,ความโมโห,การวิ่งพล่าน
rampage(vi) มีโทสะ,วุ่นวาย,ดุด่า,อาละวาด,โมโห
seepage(n) การรั่ว,การซึม,การไหลออก
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Down key; PgDn keyแป้นเลื่อนหน้าลง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
page printerเครื่องพิมพ์รายหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Page Up key; PgUp keyแป้นเลื่อนหน้าขึ้น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pagerวิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ beeper ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Page หน้า [คอมพิวเตอร์]
Pageหน้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Pages per minute หน้าต่อนาที
หน่วยสำหรับวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์โดยนับเป็นจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ต่อนาทีของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [คอมพิวเตอร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพจเจอร์[N] pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, Example: บริษัทแพ็ค-ลิ้งค์ฯ เป็นผู้ให้บริการเพจเจอร์เป็นรายแรกของไทย, Thai definition: เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง มีสัญญาและข้อความปรากฏให้เห็น, Notes: (อังกฤษ)
เครื่องวิทยุติดตามตัว[N] pager, Syn. วิทยุติดตามตัว, เพจเจอร์
พนักงานบริการ[N] page, See also: pageboy, bell boy, hop
วิทยุติดตามตัว[N] pager, Syn. เพจเจอร์, เพจ, Example: คุณหมอมีทั้งโทรศัพท์มือถือและวิทยุติดตามตัวตั้ง 2-3 เครื่องเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อเลย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
วิทยุติดตามตัว[N] pager, Thai definition: เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งติดตั้งชุดส่งสัญญาณเตือน
ภูษามาลา[N] page, Syn. พนักงานภูษามาลา, Thai definition: ข้าราชการในราชสำนัก มีหน้าที่ถวายทรงเครื่องใหญ่ ถวายพระกลด ถวายสุกำ ทำสุกำ เปลื้องเครื่องสุกำพระบรมศพ พระศพ และเปลื้องเครื่องสุกำศพที่ได้รับพระราชทานโกศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หน้า[CLAS] page, Syn. แผ่น, Example: แผ่นดิสเกตต์ 1 แผ่นจะมีค่าเท่ากับเอกสารพิมพ์ดีดไม่น้อยกว่า 150 หน้า, Thai definition: ลักษณนามบอกจำนวนด้านของแผ่นกระดาษ
เลขหน้า[N] page number, Example: ตามระเบียบของการพิมพ์จะต้องพิมพ์เลขหน้าไว้ข้างบนด้านขวา, Thai definition: ตัวเลขที่เขียนลำดับตามหน้าสมุดและหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อ่านหน้า ...[v. exp.] (ān nā ...) FR: lire à la page ...
อ่านหน้า ๕[xp] (ān nā hā/5) FR: lire en page 5
อ่านต่อหน้า ...[xp] (ān tø nā ...) FR: suite à la page ...
เด็กชา [n.] (dek chā) EN: page ; errand boy   
เด็กรับใช้[n. exp.] (dek rapchai) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy   FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous   FR: scandaleux ; tapageur
จำนวนหน้า[n. exp.] (jamnūan nā) FR: nombre de pages [m]
จำนวนพนักงาน[n. exp.] (jamnūan phanakngān) FR: nombre d'employés [m] ; nombre de membres d'équipage [m]
กลับใจ[n. exp.] (klapjai) EN: change one's mind ; change one's heart ; repent ; repent of wrong doing ; turn one's coat ; turn over a new leaf   FR: changer d'avis ; se raviser ; retourner sa veste (fam.) ; se convertir ; tourner la page

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGE    P EY1 JH
PAGES    P EY1 JH AH0 Z
PAGEL    P AE1 G AH0 L
PAGED    P EY1 JH D
PAGER    P EY1 JH ER0
PAGEY    P EY1 JH IY0
PAGET    P AE1 JH AH0 T
PAGETT    P AE1 JH AH0 T
PAGEZY    P AE2 JH EH1 Z IY0
PAGERS    P EY1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
page    (v) (p ei1 jh)
paged    (v) (p ei1 jh d)
pages    (v) (p ei1 jh i z)
pageant    (n) (p a1 jh @ n t)
pageants    (n) (p a1 jh @ n t s)
pageantry    (n) (p a1 jh @ n t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yè, ㄧㄝˋ, / ] page; leaf, #2,593 [Add to Longdo]
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting, #10,044 [Add to Longdo]
页面[yè miàn, ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] page; web page, #10,246 [Add to Longdo]
页码[yè mǎ, ㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, / ] page number, #60,122 [Add to Longdo]
呼叫器[hū jiào qì, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, ] pager; beeper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
じゃりっぱげ[, jarippage] (n) (col) (obsc) bald spot (e.g. on a pet due to injury, stress, etc.); bald patch [Add to Longdo]
ずれ[, zure] (n) (possibly written 滑 or 滑れ) gap; slippage [Add to Longdo]
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently [Add to Longdo]
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
アクティブサーバーページ[, akuteibusa-ba-pe-ji] (n) {comp} Active Server Page; ASP [Add to Longdo]
アクティブサーバーページズ[, akuteibusa-ba-pe-jizu] (n) {comp} ActiveServerPages [Add to Longdo]
イエローページ[, iero-pe-ji] (n) Yellow Pages [Add to Longdo]
ウェブページ[, uebupe-ji] (n) {comp} Web page; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードページ[こーどぺーじ, ko-dope-ji] code page [Add to Longdo]
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching [Add to Longdo]
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
ページ[ぺーじ, pe-ji] page [Add to Longdo]
ページの向き[ページのむき, pe-ji nomuki] page orientation [Add to Longdo]
ページの頭書き[ページのあたまがき, pe-ji noatamagaki] page heading [Add to Longdo]
ページアウト[ぺーじあうと, pe-jiauto] page-out [Add to Longdo]
ページイン[ぺーじいん, pe-jiin] page-in [Add to Longdo]
ページデータセット[ぺーじでーたせっと, pe-jide-tasetto] page data set [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top