Search result for

chor

(146 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chor-, *chor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chord[N] คอร์ดดนตรี, See also: จำนวนโน้ตดนตรีที่เล่นในเวลาเดียวกัน
chord[VT] ดีด, See also: สี
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
chord[N] เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
chord[SL] อารมณ์เสีย
chore[N] งานที่น่าเบื่อ
chore[N] งานบ้าน, Syn. routine;task
chore[SL] ขโมย
choral[ADJ] ซึ่งประสานเสียงหมู่, See also: ที่ร้องหมู่
chordy[SL] หงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
chordata(คอรเด'ทะ) n. ประเภท (phyllum) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (chordates)
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
choreaโรคประสาทชักกระตุก
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
chorister(คอ'ริสเทอะ) n. นักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์,นักร้องผู้ชายในโบสถ์
choroid(คอ'รอยด์) n. เยื้อหุ้มลูกตาที่อยู่ระหว่างชั้นเรตินากับชั้นสเคลอรา

English-Thai: Nontri Dictionary
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
chorister(n) นักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anchor(vi,vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
anchorite(n) ฤาษี,โยคี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
chordคอร์ด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chord of contactคอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chord; cordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chorda dorsalis; notochordแกนสันหลัง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chordataคอร์ดาตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
choripetalous; apopetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chorisepalous; aposepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choral musicดนตรีประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral societiesสมาคมนักร้องเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chord diagramsแผนภาพคอร์ด [TU Subject Heading]
Chorda Tympaniเส้นประสาทคอร์ดาทิมพาไน [การแพทย์]
Chorda Tympani Nerveประสาทคอร์ดาทิย์มปานี,ประสาทคอร์ดาทิมพานี [การแพทย์]
Chordae Tendineaeคอร์ดีเทนดินี,เครื่องยึดลิ้นหัวใจ [การแพทย์]
chordateคอร์เดต, สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา ลักษณะสำคัญคือ มีโนโตคอร์ด ช่องเหงือก และระบบประสาทกลางอยู่เหนือทางเดินอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chordee Diseasesองคชาตงอ [การแพทย์]
Chordomaคอร์โดมา,มะเร็ง;คอร์โดมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chortle[ชอท' เทิ่ล] (n vi vt ) หัวเราะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Choriocarcinoma, would've triggered pregnancy hormones.Chriocarcinoma อาจไปทำให้เกิดฮอร์โมนตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
I have huntington's chorea.ฉันเป็นโรคกล้ามเนื้อกระตุกฮันทิงตันต่างหาก Dying Changes Everything (2008)
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's a famous choreographer. He said that I had perfect line.เขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียง เขาว่าฉันมีโครงร่างเส้นที่สมบรูณ์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Fly to Chorh-Gom prison and tell them to double the guards, double their weapons, double everything!จงบินไปแจ้งหน่วยคุม ให้เพิ่มกำลังเวรยาม เพิ่มอาวุธ เพิ่มทุกสิ่งเป็นสองเท่า Kung Fu Panda (2008)
Escape from Chorh-Gom prison is impossible!จะหลบหนีจากคุก มันเป็นไปไม่ได้ Kung Fu Panda (2008)
♪♪ [keyboard chord][เสียงคีย์บอร์ด] New York, I Love You (2008)
He said I couId live there in exchange I watch the place when he's gone, doing chores and stuff like that;เขาบอกว่าให้ผมอยู่นานแค่ไหนก็ได้ แค่ให้ผมเฝ้าฟาร์มให้เค้า ทำงานบ้าน ไรพวกนั้นน่ะครับ Changeling (2008)
Kelsi will compose, Ryan will choreographเคลซีจะแต่งเพลง ไรอันจะออกแบบท่าเต้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
Ryan, your choreography is quite inventive.ไรอัน เธอคิดท่าเต้นได้ดีจริงๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I believe that actor is you, Mr. Choreographer.นักแสดงที่ว่านั้น คือเธอใช่มั้ยหล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
He's the choreographer. # Kick it, girls # I want it all Want it all, want it allเขาเป็นคนออกแบบท่าเต้น ฉันอยากได้ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chorWe sang songs in chorus.
chorThat name struck a chord of remember.
chorThey all sang in chorus.
chorWe tried hard to get first prize in the chorus contest.
chorThey sang in chorus.
chorThey cried out in chorus "No!"
chorI help mother do the household chores every day.
chorMore and more married couples share household chores.
chorThey all joined in the chorus.
chorHe threw in the towel in defeat when his favorite chorus girl married another man.
chorThere are always some chores to be done about the house.
chorHe finished his chores in no time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คายกคณะ[N] choir, See also: chorus, singer, Syn. ลูกคู่, Example: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้อง
คอร์ด[N] chord, See also: string, Example: เด็กๆ ช่างจำแม่นร้องเพลงกันเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจับคอร์ดบรรเลงกีตาร์เพลงใดเด็กๆ ก็ร้องได้หมด, Count unit: คอร์ด, Notes: (อังกฤษ)
ลูกคู่[N] chorus, See also: choir, ensemble, Syn. คายกคณะ, Example: ลูกคู่ร้อยคนร้องรับเพลงกันอย่างเป็นจังหวะ, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้องประกอบเพลง
ลูกบท[N] chorus song, Thai definition: เพลงย่อยที่ร้องหรือบรรเลงต่อเพลงใหญ่
ฮ้าไฮ้[N] choral sound, Example: เสียงชะ ชะ ฮ้าไฮ้ ของเพลงเรือแว่วมาในความรู้สึกของเขา, Thai definition: เสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด เช่น เพลงเห่เรือ
เสสรวล[V] guffaw, See also: chortle, chuckle, giggle, heehaw, Syn. หัวเราะ, สรวลเส, สรวลเสเฮฮา, Example: ในระหว่างทานข้าว ทุกคนต่างเสสรวลกันอย่างมีความสุข, Thai definition: หัวเราะเล่น, หัวเราะอย่างร่าเริง
หึๆ[ADV] chuckle, See also: chortle, Example: เขาหัวเราะหึๆ เหมือนไม่ใส่ใจกับเรื่องที่พูดถึง, Thai definition: เสียงหัวเราะดังเช่นนั้น
อนุบท[N] chorus, See also: minor chorus, Syn. บทลูกคู่, Thai definition: บทรับของเพลงและกลอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
จอดเทียบ[v. exp.] (jøt thīep) EN: moor ; anchor   FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
คลาวิคอร์ด[n.] (khlāwikhø) EN: clavichord   FR: clavicorde [m]
คอร์ด[n.] (khøt) EN: chord   
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble   FR: choeur [m] ; ensemble [m]
งานบ้าน[n.] (ngānbān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore   FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; corvées domestiques/ménagères [fpl] (fig.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nābeūa) EN: boring job ; chore ; hack work   FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
ผักตบไทย[n. exp.] (phak top Thai ) EN: Arrow-feaf Monochoria   
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHORD    K AO1 R D
CHORE    CH AO1 R
CHORAL    K AO1 R AH0 L
CHORIC    K AO1 R IH0 K
CHORES    CH AO1 R Z
CHORDS    K AO1 R D Z
CHORUS    K AO1 R AH0 S
CHORBA    K AO1 R B AH0
CHORTLE    CH AO1 R T AH0 L
CHORNEY    K AO1 R N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chord    (n) (k oo1 d)
chore    (n) (ch oo1 r)
choral    (j) (k oo1 r @ l)
chords    (n) (k oo1 d z)
chores    (n) (ch oo1 z)
chorus    (v) (k oo1 r @ s)
Chorley    (n) (ch oo1 l ii)
chorale    (n) (k @1 r aa1 l)
chortle    (v) (ch oo1 t l)
chorales    (n) (k @1 r aa1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chor {m} | Chöre {pl}choir | choirs [Add to Longdo]
Chor {m}chorus [Add to Longdo]
Chor...chorally [Add to Longdo]
Choral {m}chorale [Add to Longdo]
Choreograph {m}choreographer [Add to Longdo]
Choreographie {f} | Choreographien {pl}choreography | choreographies [Add to Longdo]
Chorgesang {m}choral singing [Add to Longdo]
Chorhemd {n} | Chorhemden {pl}surplice | surplices [Add to Longdo]
Chorknabe {m}choir boy [Add to Longdo]
Chorknabe {m}choirboy [Add to Longdo]
choreographieren | choreographierend | choreographiertto choreograph | choreographing | choreographed [Add to Longdo]
choreographisch {adj}choreographic [Add to Longdo]
choreographisch {adv}choreographically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
ちょろい[, choroi] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちょろまかす[, choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
アンカーボルト[, anka-boruto] (n) anchor bolt [Add to Longdo]
アンカーマン[, anka-man] (n) anchorman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合唱[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus [Add to Longdo]
合唱团[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus [Add to Longdo]
和弦[hé xián, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˊ, ] chord (music) [Add to Longdo]
弦切角[xián qiē jiǎo, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄐㄧㄠˇ, ] chord angle (i.e. angle a chord of a curve makes to the tangent) [Add to Longdo]
编舞[biān wǔ, ㄅㄧㄢ ˇ, / ] choreography; choreographer [Add to Longdo]
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, / ] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina) [Add to Longdo]
脊索动物[jǐ suǒ dòng wù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] chordata [Add to Longdo]
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Chordata, phylum containing vertebrates [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカー[あんかー, anka-] anchor [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Chor [koːr] (n) , s.(m )
     choir; chorally; chorus
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top