ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vagina

V AH0 JH AY1 N AH0   
68 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vagina-, *vagina*
Possible hiragana form: う゛ぁぎな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vagina[N] ช่องคลอด
vaginal[ADJ] เกี่ยวกับช่องคลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vagina(วะไจ'นะ) n. ช่องคลอด,ปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด pl. -nas,-nas
vaginal(แวจ'จิเนิล) adj. เกี่ยวกับช่องคลอด,เกี่ยวกับปลอกใบหุ้มลำต้นบางชนิด
vaginal bleedingการตกเลือดทางช่องคลอด
invaginate(อินแวจ'จะเนท) vt.,vi. สอดซ้อน,เวิ้งเข้า,เข้าปลอก,หักกลับ. adj. สอดซ้อน,เวิ้งเข้า,ซึ่งหักกลับ,ซึ่งเข้าปลอก, Syn. sheathe,fold

English-Thai: Nontri Dictionary
vagina(n) โยนี,ช่องคลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vagina๑. ปลอก, เยื่อหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ sheath; thecal]๒. ช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginal resection; vaginalectomy; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalectomy; resection, vaginal; vaginectomy๑. การตัดช่องคลอด๒. การตัดปลอกหุ้มอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginalitisปลอกหุ้มอัณฑะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginapexy; colpopexy; vaginofixation; vaginopexyการเย็บตรึงช่องคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginate-มีปลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vaginateมีกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaginaช่องคลอด, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียบริเวณที่เป็นช่องต่อจากมดลูกออกมาสู่ภายนอกร่างกาย  มีผนังยืดหยุ่นได้ ภายในมีเยื่อเมือก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vaginal birth after cesareanการคลอดทางช่องคลอดหลังการผ่าท้องทำคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal creams, foams, and jelliesสารหล่อลื่นช่องคลอด [TU Subject Heading]
Vaginal smearsการป้ายตรวจหาเชื้อจากช่องคลอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the bit of skin between your vagina and your bumhole.มันคือหนังระหว่างช่องคลอดกับรูก้นน่ะ T2 Trainspotting (2017)
It's like a second vagina to me.เหมือนจิ๊มิอีกอันของฉันก็ว่าได้ Chainsaw (2015)
Ray sees himself... his vagina is just not a part of him, it's like a mean trick.เรย์เห็นตัวเองเป็นผู้ชาย ช่องคลอดเป็นส่วนเกินของตัวเขา เหมือนการแกล้งกันเจ็บ ๆ 3 Generations (2015)
Dude, I wanted to cover actual news, not Nicki Minaj's vagina fuckin' flopping out at the Grammys.เพื่อนเอ๋ย ชั้นอยากได้พาดหัวที่เป็นข่าวจริงๆ ไม่ใช่จิ๋ม นิกกี้ มินาจ ที่แพลมๆออกมา ตอนงานแกรมมี่ The Interview (2014)
Though I don't know whose toxic vagina would need that much of that stuff.แม้ว่าฉันจะไม่รู้ ว่าช่องคลอดของใครที่เป็นพิษ มากขนาดต้องใช้ของพวกนั้นมากมาย Tina in the Sky with Diamonds (2013)
That's a vagina reference.เหมือนของแกเลย Bad Grandpa (2013)
My freaking vagina is sweating.น้องหนูฉันชุ่มเหงื่อไปหมดแล้ว Bitchcraft (2013)
It's probably because I come on really strong and pretend to be all slutty, and then I freeze up right away and get distant and drop weird hints that my vagina has teeth.คงเพราะฉันออกตัวแรงเกิน แล้วก็แกล้งทำตัวแสบๆ จากนั้นก็หยุดนิ่งซักพัก Lights Out (2013)
I'm sure there's something else in this neighborhood besides a vagina art exhibit.มีอย่างอื่นอีกในอาณาเขตระแวกนี้ Read Before Use (2013)
I heard at last night's performance, her vagina had sex and then ordered a pizza.ฉันได้ยินว่าการแสดงเมื่อคืน เธอมีเซ๊กซ์และหลังจากนั้น ก็สั่งพิซซา Read Before Use (2013)
you drop a penny in that jar, and she opens her vagina to you.เธอแค่วางเงินในโถ่นั้น และหล่อนก็จะโชว์อวัยวะเพศของหล่อนให้แก่เธอดู Read Before Use (2013)
The fuckin' huge vagina is in the border station now.ไอ้ 'ช่องคลอดเป็นอย่างมาก ในสถานีชายแดนในขณะนี้ The Art of the Steal (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaginaI sometimes have abnormal vaginal bleeding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวัยวะเพศหญิง[N] vagina, See also: clitoris, Syn. โยนี, จิ๋ม, หี, Example: ตะปิ้งเป็นวัตถุที่ใช้ป้องปิดอวัยวะเพศหญิงของไทยมาแต่โบราณ, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่แสดงถึงเพศหญิงและใช้ในการสืบพันธุ์
ช่องคลอด[N] vagina, See also: birth canal, Example: มะเร็งในช่องคลอดพบมากในผู้หญิงสูงอายุ, Count unit: ช่อง
หี[N] vagina, See also: pudendum, pudenda, cunt, Syn. โยนี, Thai definition: ของลับของเพศหญิง, อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]
ช่องคลอด[n.] (chøngkhløt) EN: vagina ; cunt   FR: vagin [m]
หี[n.] (hī) EN: vagina ; pudendum ; pudenda ; cunt   FR: vagin [m] ; vulve [f]
จุ๋มจิ๋ม [n.] (jumjim) EN: cunt ; pussy (vulg.) ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
หลุมดำ[n. exp.] (lum dam) EN: cunt ; little girl's vagina   FR: chatte [f] (fam. - vulg.)
ยาย[n.] (yāi) EN: vagina ; pussy (vulg.)   
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum   FR: vagin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAGINA    V AH0 JH AY1 N AH0
VAGINAL    V AH0 JH AY1 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vagina    (n) vˈəʤˈaɪnə (v @1 jh ai1 n @)
vaginal    (j) vˈəʤˈaɪnl (v @1 jh ai1 n l)
vaginas    (n) vˈəʤˈaɪnəz (v @1 jh ai1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴道[yīn dào, ㄧㄣ ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
阴部[yīn bù, ㄧㄣ ㄅㄨˋ, / ] vagina; private parts, #34,436 [Add to Longdo]
阴门[yīn mén, ㄧㄣ ㄇㄣˊ, / ] vagina (med.); vulva; pudenda, #99,959 [Add to Longdo]
阴户[yīn hù, ㄧㄣ ㄏㄨˋ, / ] vagina, #106,166 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] vagina, #235,059 [Add to Longdo]
阴道炎[yīn dào yán, ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, / ] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Scheide {f}; Vagina {f} | Scheiden {pl}vagina | vaginae; vaginas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat [Add to Longdo]
オナカップ[, onakappu] (n) artificial vagina (ger [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
トリコモナス膣炎[トリコモナスちつえん, torikomonasu chitsuen] (n) vaginal trichomoniasis [Add to Longdo]
バギナ;ワギナ;ヴァギナ;ウァギナ[, bagina ; wagina ; vagina ; uagina] (n) vagina (lat [Add to Longdo]
ペッサリー[, pessari-] (n) pessary; contraceptive diaphragm for vaginal use; (P) [Add to Longdo]
マンカス[, mankasu] (n) (col) vaginal smegma [Add to Longdo]
ラブジュース[, rabuju-su] (n) vaginal secretions (wasei [Add to Longdo]
悪露[おろ, oro] (n,adj-no) lochia; post-natal vaginal discharge [Add to Longdo]
陰道[いんどう, indou] (n) (1) vagina; (2) love-making technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vagina \Va*gi"na\, n.; pl. {Vaginae}. [L. vagina a scabbard or
   sheath.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.)
    (a) A sheath; a theca; as, the vagina of the portal vein.
    (b) Specifically, the canal which leads from the uterus to
      the external orifice of the genital canal, or to the
      cloaca.
      [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The terminal part of the oviduct in insects and
    various other invertebrates. See Illust., of
    {Spermatheca}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The basal expansion of certain leaves, which
    inwraps the stem; a sheath.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) The shaft of a terminus, from which the bust or
    figure seems to issue or arise.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vagina
   n 1: the lower part of the female reproductive tract; a moist
      canal in female mammals extending from the labia minora to
      the uterus; "the vagina receives the penis during coitus";
      "the vagina is elastic enough to allow the passage of a
      fetus"

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 vagina
  vagina

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 vagina
  vagina

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vagina /vaɤ°ina/
  vagina

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top