ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utilitarians

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilitarians-, *utilitarians*, utilitarian
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilitarians (n) jˈuːtˌɪlɪtˈɛəʳrɪəʳnz (y uu1 t i2 l i t e@1 r i@ n z)
utilitarian (n) jˈuːtˌɪlɪtˈɛəʳrɪəʳn (y uu1 t i2 l i t e@1 r i@ n)
utilitarianism (n) jˈuːtˌɪlɪtˈɛəʳrɪəʳnɪzəm (y uu1 t i2 l i t e@1 r i@ n i z @ m)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilitarian(adj) ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ, See also: ซึ่งเป็นประโยชน์, Syn. useful, practical, functional, sensible, Ant. useless
utilitarian(n) ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์
utilitarianism(n) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
justice, utilitarianความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utilitarianismประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
อรรถศาสตร์(n) utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism

CMU English Pronouncing Dictionary
UTILITARIAN Y UW0 T IH2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] utilitarianism, #47,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utilitarismus {m} [phil.]utilitarianism [Add to Longdo]
utilitaristischutilitarian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーティリタリアニズム[yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n,adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義者[こうりしゅぎしゃ, kourishugisha] (n) a utilitarian [Add to Longdo]
功利的[こうりてき, kouriteki] (adj-na,n) utilitarian [Add to Longdo]
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n,adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
実利主義者[じつりしゅぎしゃ, jitsurishugisha] (n) utilitarian [Add to Longdo]
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na,n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top