ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

utilitarianism

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilitarianism-, *utilitarianism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
utilitarianism(n) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utilitarianismประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
utilitarianism(n) doctrine that the useful is the good; especially as elaborated by Jeremy Bentham and James Mill; the aim was said to be the greatest happiness for the greatest number

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Utilitarianism

n. 1. The doctrine that the greatest happiness of the greatest number should be the end and aim of all social and political institutions. Bentham. [ 1913 Webster ]

2. The doctrine that virtue is founded in utility, or that virtue is defined and enforced by its tendency to promote the highest happiness of the universe. J. S. Mill. [ 1913 Webster ]

3. The doctrine that utility is the sole standard of morality, so that the rectitude of an action is determined by its usefulness. [ 1913 Webster ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประโยชน์นิยม(n) utilitarianism, Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
อรรถศาสตร์(n) utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai Definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilitarianism

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] utilitarianism #47,912 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーティリタリアニズム[yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism [Add to Longdo]
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n, adj-no) utilitarianism [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top