ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gooey

G UW1 IY0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gooey-, *gooey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gooey[ADJ] นุ่มเหนียว, See also: เหนียวเหนอะหนะ, Syn. glutinous, sticky, viscous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gooey(กู'อี) adj. เหนียว,ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gooey (slang ) แฟน(ใช้กับแฟนที่เป็นผู้หญิง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He is the gooey, sticky stuff that holds us together.เขานั้น เหนอะหนะ เป็นสิ่งที่เหนียว ที่รวมเรา เข้าด้วยกัน Ice Age: The Meltdown (2006)
Sticky, gooey... disgusting!เหนียว เหนอะหนะและน่าขยะแขยง! Almost Love (2006)
Because the chocolate swamp... is the home of a goopey gooey nightmare named Glappy who turns children to fuzzicles and eats them...เพราะหนองน้ำชอคโกแลตนั้น เป็นบ้านของเจ้า แกล้ปปี้ จ้าวแห่งฝันร้าย ที่จะเสกเด็กๆ ให้เป็นฟัจจ์ชอคโกแลตแล้วกินซะเลยไงล่ะ It's Alive! (2007)
I don't want you to get all mooshie and gooey on me after I give you the best orgasm you've ever had in your life.ฉันไม่อยากจะให้เธอรู้สึกระส่ำ หลังจากที่ฉันทำให้เธอ ถึงจุดสุดยอดที่ดีที่สุดที่เธอจะเคยมีในชีวิตเลยแหละๆ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Oh, you're not getting all gooey on me here, are you Zack?นายไม่ได้กำลังจะมีความรู้สึกพิเศษอะไรกับฉันใช่มั้ย แซค Zack and Miri Make a Porno (2008)
Imagine you're a giant sand thing living on nothing but millipedes and then you get to taste people for the first time, all gooey and warm.ลองจินตนาการสิ สมมติคุณเป็นยักษ์ใหญ่แห่งทะเลทราย อยู่ที่นี่ ไม่มีอะไรเลย นอกจากกิ้งกือ พอคุณได้กินคน แรกๆ มันก็คงเหนียว และอุ่นๆ Episode #2.5 (2008)
- I know I talk about it too much, and I know I've gone soft and gooey and disgusting.ผมรู้ว่า ผมกลายเป็นคนอ่อนแอ เหนียว และ น่ารังเกียจ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And if I'm gonna do this with him- be whole and healthy and be a warm, gooey person who lives with a boy, I need you.Because you're the only one who knows me... darkly, really knows me. Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย Julie & Julia (2009)
I want you to have the whole rich, gooey center.แม่อยากให้ลูกอัดแน่นไปด้วยอะไรมากมายข้างใน Bargaining (2009)
A wrinkly, gooey corpse.ศพเหนียวๆเหี่ยวย่น The Curious Case of Dean Winchester (2009)
It's gooey.มันเหนียวเหนอะนะ The Curious Case of Dean Winchester (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gooeyDo you know which of okra and natto are more gooey?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนอะ[ADJ] sticky, See also: gooey, icky, Syn. เหนอะหนะ, เหนียวเหนอะ, Example: เขาหยิบมันขึ้นมากัด โดยไม่สนใจกับคราบน้ำเหนอะเหนียว, Thai definition: ที่เหนียวติดมือ
เหนอะหนะ[ADJ] sticky, See also: gooey, icky, Syn. เหนอะ, เหนียวเหนอะ, Example: ฉันไม่ชอบหน้าเหนอะหนะเวลาที่เหงื่อออกมาปนกับเครื่องสำอางเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหนอะหนะ[adj.] (noena) EN: sticky ; gooey ; icky   FR: gluant ; poisseux

CMU English Pronouncing Dictionary
GOOEY    G UW1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gooey    (j) gˈuːiː (g uu1 ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstengooey | gooier | gooiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どろり[, dorori] (adv,adv-to) (on-mim) thick (of a liquid); muddy; gooey [Add to Longdo]
ねとねと[, netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]
べちゃべちゃ[, bechabecha] (adj-na,adv,vs) (on-mim) chattering; prattling; gooey; messy (from mud, ink, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gooey
      adj 1: soft and sticky [syn: {gooey}, {icky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top