ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -娌-, *娌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[娌, lǐ, ㄌㄧˇ] brother's wife
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  里 (lǐ ㄌㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 5,049

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] husband's brother's wife, #45,921 [Add to Longdo]
[zhóu lǐ, ㄓㄡˊ ㄌㄧˇ, ] sister-in-law, #72,802 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So if your younger brother and Cheon Song Yi got married, then that Cheon Song Yi and I will be related.[CN] 如果我跟你結婚之後 千頌伊跟你弟弟也結婚了 那我跟千頌伊那丫頭 豈不是成了妯 Episode #1.3 (2013)
Oh, the sister-in-law.[CN] 她是你的妯 Breaking the Waves (1996)
We're married to brothers.[CN] -是妯 我们分别嫁给了兄弟俩 Episode #1.2 (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top