ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

press conference

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -press conference-, *press conference*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
press conference[N] การแถลงข่าว, Syn. news conference, public statement

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Press conferencesการจัดประชุมผู้สื่อข่าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So? He's giving a press conference.He's giving a press conferenceMaid in Manhattan (2002)
We saw Tiger Woods on TV with a hat with a Nike logo on it and we figured you know he probably gets like millions of dollars just to wear the hat on a press conference.เราเห็นไทเกอร์ วูดส์ในทีวี (คริส บาร์เรตต์ และ ลุค แมคคาบี นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีบรรษัทเป็นสปอนเซอร์) ใส่หมวกที่มีตราไนกี้ แล้วเราก็คิดว่า The Corporation (2003)
Call a press conference for 4:00, and I want Waters here at 3:30.เรียกประชุมนักข่าวตอน 4 โมง ผมต้องการพบ วอเทอส์ ตอน 3 โมงครึ่ง Crash (2004)
Great. Press conference is in ten minutes, so we'll make this short.ดีมาก ประชุมนักข่าวอีก 10 นาที งั้นเราเข้าเรื่องเลย Crash (2004)
I have a press conference tomorrow morning.ผมต้องแถลงข่าว ในเช้าวันพรุ่งนี้ Mr. Monk Gets Fired (2004)
Keefe sent shockwaves through the department after he made remarks during his first press conference.เขาได้ส่งสัญญาณความกล้าหาญออกมาผ่านสื่อ ในการปราศรัยครั้งแรก หลังจากได้รับตำแหน่ง Red Eye (2005)
I need you for the press conference.นายต้องอยู่ที่นั่นด้วย ตอนฉันตอบคำถาม The Last King of Scotland (2006)
As condolences flood in from all over the world, 8th U.S. Army Commander Greenfield held a rare press conference.ทั่วทั้งโลกต่างแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขา ผู้บัญชาการ กรีนฟิลด์ แห่งกองกำลังทหารที่8 ได้แถลงในงานสื่อข่าว The Host (2006)
As far as we know, Mr. Farmer is resting comfortably probably watching this press conference on television.เท่าที่เรารู้ คุณฟาร์มเมอร์ยังคงอยู่สบายดี... ...เป็นไปได้ว่าอาจกำลังดูข่าวนี้อยู่หน้าโทรทัศน์ The Astronaut Farmer (2006)
I got men out here in harm's way, and you're giving press conferences.ฉันมีคนอยู่ข้างนอกนั่น แล้วนายจะเป็นคน ออกแถลงข่าว Manhunt (2006)
In the evening, there is a press conference for you to attend.และในตอนเย็นพระองค์ต้องไปร่วมในงานแถลงข่าว Princess Hours (2006)
I have arranged for you to rest at the hotel at the venue of the press conference.กระหม่อมได้จัดการให้ท่านได้พักในโรงแรมที่มีงานแถลงข่าวพะยะคะ Princess Hours (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
press conferenceDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
press conferenceHe refused our offer to arrange a press conference.
press conferenceThe president will hold a press conference later today.
press conferenceThe price minister fielded some tough questions at the press conference.
press conferenceThe Prime Minister held a press conference yesterday.
press conferenceThe Prime Minister holds a press conference tomorrow.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประชุมผู้สื่อข่าว[n. exp.] (kān prachum phūseūkhāo) EN: news conference ; press conference   FR: conférence de presse [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēngkhāo) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者招待会[jì zhě zhāo dài huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄠ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference, #12,769 [Add to Longdo]
记者会[jì zhě huì, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] press conference [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレスカンファレンス[, puresukanfarensu] (n) press conference [Add to Longdo]
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
記者会見[きしゃかいけん, kishakaiken] (n) press conference [Add to Longdo]
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room [Add to Longdo]
共同記者会見[きょうどうきしゃかいけん, kyoudoukishakaiken] (n) joint press conference [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 press conference
   n 1: a conference at which press and tv reporters ask questions
      of a politician or other celebrity [syn: {press
      conference}, {news conference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top