Search result for

monkey

(104 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monkey-, *monkey*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monkey[N] ลิง, Syn. primate, lemur
monkey[N] เด็กซุกซน
monkey[VT] เลียนแบบ
monkey[SL] ผู้ติดยา, See also: ขี้ยา
monkey[SL] 500 ปอนด์
monkey with[PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. meddle with
monkeyshine[N] การเล่นคะนอง, See also: การเล่นไม่รู้เรื่อง
monkey wrench[N] กุญแจเลื่อน
monkey business[IDM] สิ่งไม่ชอบมาพากล, See also: เรื่องไม่น่าไว้ใจ, สิ่งไม่ดี, สิ่งแปลก
monkey business[SL] เรื่องตลก, See also: เรื่องไร้สาระ, การเล่นตลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monkey(มัง'คี) n. ลิง
monkey businessพฤติกรรมที่ไม่เอาจริงเอาจังหรือไม่สุจริต
monkeyshine(มัง'คีไชน์) n. การเล่นพิเรน,การกระทำที่ไม่ค่อยสุจริต
grease monkeyช่างกล

English-Thai: Nontri Dictionary
monkey(n) ลิง,กระบี่,วานร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monkeyลิง [การแพทย์]
Monkey boardแท่น (Platform) เล็กๆ แขวนอยู่ส่วนบนของหอเจาะ (derrick)
แขวนในระดับความสูงตรงกับส่วนบนสุดของก้านเจาะ (ประมาณ 90 ฟุต) และเป็นที่ที่ derrick man (ดูคำ derrick man) อยู่ปฏิบัติงาน [ปิโตรเลี่ยม]
Monkey Diseasesลิง, โรค [การแพทย์]
Monkey Kidney Cells, Primaryเซลล์ไตลิง [การแพทย์]
Monkeypoxฝีดาษลิง [การแพทย์]
Monkeypox, Humanฝีดาษลิงในคน [การแพทย์]
Monkeysลิง [TU Subject Heading]
Monkeysลิง [การแพทย์]
Monkeys in literatureลิงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Monkeys, Dusky Leafค่าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
monkey with (vt) ยุ่งกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน Portrait of a Beauty (2008)
You cheeky monkey!พวกลิงหลอกเจ้า The Secret of Moonacre (2008)
Then I am in the monkey house at Philadelphia Zoological Park.ตอนนั้น ฉันอยู่ในกรงลิง ที่สวนสัตว์ฟิลาเดลเฟีย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But the monkeys, they do some tricks there.แต่พวกฝูงลิงที่นั่น มันแสดงเก่งนะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When I'm not playing with the monkeys, they want me to run to the bars in my cage, with my teeth.ตอนที่ฉันไม่ได้แสดงกับพวกลิง พวกเขาก็ให้ฉันวิ่งแยกเขี้ยวไปที่ลูกกรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Monkey! Mantis! Crane!เจ้าวานร ตั๊กแตนจอมต่อย กระเรียนทอง อสรพิษไฟ พยัคฆ์เสือ Kung Fu Panda (2008)
Monkey, greater speed.\ ลิง, ความเร็วต้องมากขึ้น Kung Fu Panda (2008)
Viper! Crane! Monkey!กระเรียน, วานร, ตั๊กแตน Kung Fu Panda (2008)
Or monkey style.หรือเพลงมวยวานร Kung Fu Panda (2008)
I thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf.ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอก ข้านึกว่าเป็นเจ้าวานร เค้าซ่อนคุกกี้ไว้ที่ชั้นบนสุด Kung Fu Panda (2008)
Don't tell Monkey.อย่าไปบอกท่านวานรนะ Kung Fu Panda (2008)
Monkey!ลิง Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monkeyA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
monkeyA man can no more become a woman than a monkey can develop into a man.
monkeyA monkey is climbing up a tall tree.
monkeyA monkey is mature at a few years old.
monkeyBut when the monkey came back, the tin cup was always empty.
monkeyDon't monkey around with my papers.
monkeyFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
monkeyFor example, vervet monkeys learn to use a certain call in the presence of circling eagles, who prey on the monkeys.
monkeyHe climbed up the tree like a monkey.
monkeyHe had a little piano on wheels, and a poor thin monkey which sat on top of it.
monkeyHe is up to some monkey business.
monkeyHe was scared when the monkey jumped at him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครลิง[N] monkey show, Example: ลิงที่เล่นในละครลิงท่าทางเฉลียวฉลาด, Thai definition: ละครที่ใช้ลิงเป็นตัวแสดง
ลิง[N] monkey, See also: ape, macaque, simian, primate, Syn. กบิล, กระบี่, วานร, วอก, Example: ลิงบางพันธุ์สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนโรคเอดส์, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้ ที่มีหาง
วานร[N] monkey, Syn. ลิง, Example: หนุมานเป็นชื่อวานรเผือกที่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดในอันดับ Primates ลักษณะท่าทางคล้ายคน ตีนหน้าและตีนหลังใช้จับเกาะได้
กุญแจเลื่อน[N] monkey wrench, See also: adjustable spanner, shifting spanner, Syn. ประแจเลื่อน, Example: การเตรียมเครื่องมือซ่อมแซมรถจักรยานต้องมีเครื่องมือเอนกประสงค์ที่มีประแจหกเหลี่ยมขนาดต่างๆ ตัวต่อโซ่ -ไขควง, กุญแจเลื่อน -คีมล็อคขนาดเล็กสามารถพกพาได้, Count unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
พานร[N] monkey, Syn. ลิง, วานร
พุทรา[N] monkey apple, Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน, ต้นพุทรา, Example: หน้าบ้านเขามีต้นพุทราอยู่ 2 ต้น, Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ต้นชนิด Zizyphus mauritiana Lamk. ในวงศ์ Rhamnaceae กิ่งมีหนาม ผลมีทั้งกลมและรี
วอก[N] monkey, Syn. ลิง, Example: ผมเห็นไอ้วอกแสนซนพวกนี้แล้วรู้สึกหมั่นไส้มันจัง
กระบี่[N] monkey, Syn. ลิง, Example: กระบี่ หมายถึง ลิง คำนี้ใช้ในวรรณคดี, Count unit: ตัว
จ๋อ[N] monkey, See also: chimp, ape, Syn. ลิง, อ้ายจ๋อ, Count unit: ตัว, Thai definition: คำที่ใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
กบี่[n.] (kabī) EN: monkey   FR: singe [m]
กบี่ธุช[n.] (kabīthut) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman   
แก้มลิง[n.] (kaēmling) EN: monkey-cheek   
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
กระบี่[n.] (krabī) EN: monkey   FR: singe [m]
ละครลิง[n. exp.] (lakhøn ling) EN: monkey show ; imitating human performers   FR: spectacle avec des singes [m]
ลิง[n.] (ling) EN: monkey ; ape   FR: singe [m]
ลิงเสน[n.] (ling sēn) EN: stump-tailed monkey   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONKEY    M AH1 NG K IY0
MONKEYS    M AH1 NG K IY0 Z
MONKEYING    M AH1 NG K IY0 IH0 NG
MONKEYLIKE    M AH1 NG K IY0 L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monkey    (v) (m uh1 ng k ii)
monkeys    (v) (m uh1 ng k i z)
monkeyed    (v) (m uh1 ng k i d)
monkeying    (v) (m uh1 ng k i i ng)
monkey-nut    (n) - (m uh1 ng k i - n uh t)
monkey-nuts    (n) - (m uh1 ng k i - n uh t s)
monkey-jacket    (n) - (m uh1 ng k i - jh a k i t)
monkey-puzzle    (n) - (m uh1 ng k i - p uh z l)
monkey-wrench    (n) - (m uh1 ng k i - r e n ch)
monkey-jackets    (n) - (m uh1 ng k i - jh a k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affe {m} | Affen {pl}monkey | monkeys [Add to Longdo]
krumme Tour; fauler Zaubermonkey business [Add to Longdo]
Universalschraubenschlüssel {m}; Franzose {m} [techn.]monkey wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじくり回す;弄くり回す;弄くりまわす[いじくりまわす, ijikurimawasu] (v5s) (uk) (See いじり回す) to fiddle with; to monkey around with [Add to Longdo]
ウーリーモンキー[, u-ri-monki-] (n) woolly monkey (any New World monkey of genus Lagothrix) [Add to Longdo]
グエノン;ゲノン;グェノン[, guenon ; genon ; guenon] (n) guenon (any Old World monkey of genus Cercopithecus) [Add to Longdo]
ゴールデンモンキー[, go-rudenmonki-] (n) golden monkey [Add to Longdo]
サバンナモンキー[, sabannamonki-] (n) savannah monkey (the vervet monkey, green monkey and grivet monkey taken collectively as one species, Cercopithecus aethiops) [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
ダイアナモンキー[, daianamonki-] (n) Diana monkey (Cercopithecus diana) [Add to Longdo]
ポケットモンキー[, pokettomonki-] (n) pocket monkey [Add to Longdo]
マールブルグ病[マールブルグびょう, ma-ruburugu byou] (n) Marburg disease; Marburg hemorrhagic fever; green monkey disease [Add to Longdo]
モナモンキー[, monamonki-] (n) mona monkey (Cercopithecus mona) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] monkey [Add to Longdo]
[hóu, ㄏㄡˊ, ] monkey [Add to Longdo]
猴子[hóu zi, ㄏㄡˊ ㄗ˙, ] monkey [Add to Longdo]
猴痘病毒[hóu dòu bìng dú, ㄏㄡˊ ㄉㄡˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] monkey pox virus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, n.; pl. {Monkeys}. [Cf. OIt. monicchio, It.
   monnino, dim. of monna an ape, also dame, mistress, contr.
   fr. madonna. See {Madonna}.]
   1. (Zool.)
    (a) In the most general sense, any one of the Quadrumana,
      including apes, baboons, and lemurs.
    (b) Any species of Quadrumana, except the lemurs.
    (c) Any one of numerous species of Quadrumana (esp. such
      as have a long tail and prehensile feet) exclusive of
      apes and baboons.
      [1913 Webster]
 
   Note: The monkeys are often divided into three groups: ({a})
      {Catarrhines}, or {Simidae}. These have an oblong head,
      with the oblique flat nostrils near together. Some have
      no tail, as the apes. All these are natives of the Old
      World. ({b}) {Platyrhines}, or {Cebidae}. These have a
      round head, with a broad nasal septum, so that the
      nostrils are wide apart and directed downward. The tail
      is often prehensile, and the thumb is short and not
      opposable. These are natives of the New World. ({c})
      {Strepsorhines}, or {Lemuroidea}. These have a pointed
      head with curved nostrils. They are natives of Southern
      Asia, Africa, and Madagascar.
      [1913 Webster]
 
   2. A term of disapproval, ridicule, or contempt, as for a
    mischievous child.
    [1913 Webster]
 
       This is the monkey's own giving out; she is
       persuaded I will marry her.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The weight or hammer of a pile driver, that is, a very
    heavy mass of iron, which, being raised on high, falls on
    the head of the pile, and drives it into the earth; the
    falling weight of a drop hammer used in forging.
    [1913 Webster]
 
   4. A small trading vessel of the sixteenth century.
    [1913 Webster]
 
   {Monkey boat}. (Naut.)
    (a) A small boat used in docks.
    (b) A half-decked boat used on the River Thames.
 
   {Monkey block} (Naut.), a small single block strapped with a
    swivel. --R. H. Dana, Jr.
 
   {Monkey flower} (Bot.), a plant of the genus {Mimulus}; -- so
    called from the appearance of its gaping corolla. --Gray.
 
   {Monkey gaff} (Naut.), a light gaff attached to the topmast
    for the better display of signals at sea.
 
   {Monkey jacket}, a short closely fitting jacket, worn by
    sailors.
 
   {Monkey rail} (Naut.), a second and lighter rail raised about
    six inches above the quarter rail of a ship.
 
   {Monkey shine}, monkey trick. [Slang, U.S.]
 
   {Monkey trick}, a mischievous prank. --Saintsbury.
 
   {Monkey wheel}. See {Gin block}, under 5th {Gin}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monkey \Mon"key\, v. t. & i.
   To act or treat as a monkey does; to ape; to act in a
   grotesque or meddlesome manner.
   [1913 Webster]
 
   {To monkey with}, {To monkey around with}, to handle in a
    meddlesome manner. [Colloq.]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monkey
   n 1: any of various long-tailed primates (excluding the
      prosimians)
   2: one who is playfully mischievous [syn: {imp}, {scamp},
     {monkey}, {rascal}, {rapscallion}, {scalawag}, {scallywag}]
   v 1: play around with or alter or falsify, usually secretively
      or dishonestly; "Someone tampered with the documents on my
      desk"; "The reporter fiddle with the facts" [syn: {tamper},
      {fiddle}, {monkey}]
   2: do random, unplanned work or activities or spend time idly;
     "The old lady is usually mucking about in her little house"
     [syn: {putter}, {mess around}, {potter}, {tinker}, {monkey},
     {monkey around}, {muck about}, {muck around}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top