ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meddle with

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meddle with-, *meddle with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meddle with[PHRV] ยุ่งวุ่นวายกับ, See also: สอดแทรกหรือทำให้เสียหาย, Syn. be at, get at, interfere with
meddle with[PHRV] มีความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมกับ (เพศตรงข้าม), See also: ยุ่งเกี่ยวกับ, Syn. mess about with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awful things happen to wizards who meddle with time.มีเรื่องสยองเกิดมาแล้วนะกับพ่อมดที่คิดจะมั่วเวลา Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You meddle with a power you do not understand, Arthur Pendragon.เจ้ากำลังยู่งกับพลังที่เจ้าไม่เข้าใจ อาเธอร์ เพนดรากอน The Coming of Arthur: Part One (2010)
Because I'm not going to meddle with my husband's private life.เพราะฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของสามีของฉัน Episode #1.12 (2010)
You shouldn't meddle with Haeshin... nor Tae Ra!เธอไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับแฮชิน และแทรา! Episode #1.15 (2010)
You shouldn't meddle with Haeshin...เธอไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับแฮชิน Episode #1.15 (2010)
So please, don't meddle with my life anymore.ดังนั้น โปรดอย่ายุ่งเกี่ยวกับชีวิตหนูอีกเลย Episode #1.15 (2010)
What? Don't meddle with your life?อะไรนะ ไม่ให้ยุ่งกับชีวิตลูกเหรอ Episode #1.15 (2010)
When will you learn not to meddle with things you couldn't possibly understand?เมื่อคุณตั้งใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่น คุณไม่สามารถเข้าใจหรอก The Secret Sharer (2011)
I'll just meddle with Joo-won's affairs now.ในอนาคตฉันจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องของจูวอนอีก Episode #1.17 (2011)
As long as this Kim Jong Seo is alive, royal clan members cannot meddle with government any longer!ตราบใดที่คิมจองซูยังมีชีวิตอยู่ เครือญาติเชื้อพระวงศ์ไม่สามารถเข้ามา ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศอีกต่อไป The Princess' Man (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top