Search result for

กัง

(92 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กัง-, *กัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังขา[V] doubt, See also: suspect, wonder, Syn. สงสัย, Example: ทุกคนกำลังกังขาว่าทำไมพรรคร่วมรัฐบาลจึงงดออกเสียง, Notes: บาลี
กังฟู[N] Kung fu, See also: a kind of Chinese martial arts, Example: เขาเคยฝึกกังฟู, Thai definition: ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย
กังวล[V] worry, See also: feel anxious about, concern about, Syn. ห่วงใย, Example: ประชาชนกังวลเรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้, Thai definition: มีใจพะวงอยู่
กังก้า[V] show to fight it out, Syn. จังก้า, Example: นักโทษยืนกังก้าท้าให้ยิง, Thai definition: ลักษณะยืนถ่างขาตั้งท่าเตรียมสู้
กังฉิน[ADJ] corrupt, See also: crooked, treacherous, Ant. ตงฉิน, Example: นายอำเภอกังฉิน, Thai definition: คดโกง, ไม่ซื่อตรง, Notes: (ทับศัพท์-จีน)
กังวาน[ADV] reverberantly, See also: sonorously, Example: เสียงกลองดังกังวานไปทั่วบริเวณวัด, Thai definition: ก้องอยู่ได้นาน
กังหัน[N] pin wheel, Example: เด็กๆ ซื้อกังหันที่ขายตามงานวัดมาหมุนเล่น, Count unit: ตัว, Thai definition: ของเล่นเด็ก
กังหัน[N] windmill, See also: wind-wheel, waterwheel, turbine, Syn. จังหัน, Example: พอลมพัดกังหันกลางทุ่งนาก็หมุน, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกำลังลม
กังวลใจ[V] worry, See also: feel anxious, concern, Syn. เป็นห่วง, Example: อาการบาดเจ็บของลูกทำให้พ่อแม่กังวลใจมาก
กังสดาล[N] moon-shaped bell, See also: metal bronze gong, Thai definition: ระฆังวงเดือน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังน. ชื่อลิงชนิด Macaca nemestrina (Linn.) ในวงศ์ Cercopithecidae ขนลำตัวสีน้ำตาลอมเทา หางสั้นงอโค้งขึ้นไปทางด้านหลัง ทางปักษ์ใต้ใช้เก็บมะพร้าว, กะบุด ก็เรียก.
กังกะน. เหยี่ยว เช่น เกิดเป็นภักษแก่กังกโกรญจคฤธรกา บินมาวว่อนร่อน ก็ร้อง(สมุทรโฆษ).
กังก้าว. จังก้า, ลักษณะยืนถ่างขาตั้งท่าเตรียมสู้ เช่น ถกเขมรกังก้าเรียกข้าไทย (ขุนช้างขุนแผน-แจ้ง).
กังขาน. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย.
กังฉินว. คดโกง, ไม่ซื่อตรง.
กังฟูน. ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบหนึ่งของจีน เน้นหนักไปในทางฝึกสมาธิและความแข็งแกร่งว่องไวของร่างกาย.
กังวลก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู่.
กังวานว. ก้องอยู่ได้นาน เช่น เสียงระฆังกังวาน, มีกระแสเสียงก้องและแจ่มใส.
กังสดาล(-สะดาน) น. เครื่องตีให้เกิดเสียงอย่างหนึ่ง เป็นแผ่นโลหะหล่อจากสัมฤทธิ์หรือทองเหลือง รูปร่างคล้ายพัดที่คลี่ออก ด้านบนเจาะรูแขวน ด้านล่างเป็นวงโค้งคล้ายวงเดือน เช่น แว่วสำเนียงเสียงระฆังกังสดาล (อิเหนา).
กังสะน. โลหะสัมฤทธิ์ เช่น บางช้างเชื้อดามพดำรี พื้นภาพหัสดี ดั่งดามพกังส กล่อมเกลา (สมุทรโฆษ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wind turbineกังหันลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expander turbineกังหันแบบไอขยายตัว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hydraulic turbineกังหันน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind turbineกังหันลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-turbineกังหันไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydraulic turbinesกังหันน้ำ [TU Subject Heading]
Kung fuกังฟู [TU Subject Heading]
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]
Wind turbinesกังหันลม [TU Subject Heading]
Cong Fouกังฟู [การแพทย์]
water turbinewater turbine, กังหันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Keisha.[กังวล] Our Family Wedding (2010)
But I'm not sure about the font. Don't worry. You'll be fineแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องตัวอักษร อย่ากังวลน่า ลูกทำได้อยู่แล้ว New Haven Can Wait (2008)
I'm not worried... About... That.ฉันไม่ได้กังวลเรื่องนั้น Chuck in Real Life (2008)
Don't worry.อย่ากังวล Pret-a-Poor-J (2008)
I was worried what would happen if we fought, 'cause i-i really want this to work with us. yeah, me, too,ฉันกังวล อะไรจะเกิดขึ้น แล้วถ้าเราต้องสู้ละ เพราะว่าฉัน.. ฉันต้องการงานนี้มากๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And since when are you so worried?แล้วคุณจะกังวลไปทำไมละ There Might be Blood (2008)
No, don't-- don't worry about jenny.ไม่ อย่า อย่ากังวลเรื่องเจนนี่เลย There Might be Blood (2008)
Dan, please. I have to worry about you now?แดน ได้โปรด ฉันกังวลเรื่องแกตอนนี้งั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
Don't worry. Oliver's with me.อย่ากังวล โอลิเวอร์มากับผม Odyssey (2008)
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
Don't worry.อย่ากังวลเลย มันไม่เจ็บหรอก Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กังวาน[adj.] (kangwān) EN: resonant ; loud and clear ; resounding ; sonorous   FR: sonore ; résonant = résonnant ; retentissant
กังหัน[n.] (kanghan) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine   FR: turbine [f] ; aube [f]
กังหัน[n.] (kanghan) EN: weather vane   FR: girouette [f]
กังหันน้ำ[n. exp.] (kanghan nām) EN: water turbine ; water vane ; water wheel   
กังหันลม[n. exp.] (kanghan lom) EN: wind wheel ; wind turbine ; wind propeller ; air turbine   FR: éolienne [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brood[VI] ครุ่นคิด, See also: กังวล
bombard with[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
brood about[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood on[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood over[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
brood upon[PHRV] วิตกเกี่ยวกับ, See also: กังวลในเรื่อง, คิดถึงในเรื่อง, Syn. think about
chary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
concerned[ADJ] กังวล, Syn. uneasy, anxious, Ant. calm, unconcerned
care about[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ
carry on[PHRV] กังวล, See also: วิตก, มีท่าทีตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
breast wheeln. กังหันทดน้ำแบบหนึ่ง
bucket(บัค'คิท) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถังน้ำ,ถัง,ถังหิ้ว,ถังขุดดิน,ใบกังหัน,ใบเครื่องจักร,พลั่วขุดดิน,เรือหรือรถใหญ่ที่เก่า,ตะโพก. -Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถังใส่,เอาถังตัก,ขี่ม้าเร็วและหักโหม
carefree(แคร์'ฟรี) adj. ไร้กังวล., See also: carefreeness n. ความไร้กังวล

English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
bell(n) ระฆัง,กังสดาล,กระดิ่ง,กระพรวน
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
care(vi) เป็นห่วง,ดูแล,เอาใจใส่,ระวังรักษา,กังวล,รัก,ชอบ
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concern(vt) เกี่ยวข้อง,พัวพัน,ทำให้สนใจ,ทำให้เป็นห่วง,ทำให้เป็นกังวล
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
風見鶏[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
風見鶏[かざみどり, kazamidori] (n ) กังหันลม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
苦しむ[くるしむ, kurushimu] Thai: กังวล English: to be worried
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect

German-Thai: Longdo Dictionary
sich Sorgen um etw. machenกังวลเกี่ยวกับ เช่น Um ihn braucht man sich keine Sorgen zu machen., See also: sich um etw. sorgen
aussehen(vi) |sieht aus, sah aus, hat ausgesehen| ดูเหมือนว่า, ดูเหมือนจะ, ดู(เช่น ดูดี, ดูสดชื่น, ดูเศร้า) เช่น Er sieht heute sehr besorgt aus. วันนี้เขาดูมีความกังวลใจพิกลนะ
klingen(vi) |klang, hat geklungen| ส่งเสียงดังกังวาน

French-Thai: Longdo Dictionary
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top