ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mimi

M IY1 M IY0   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mimi-, *mimi*
Possible hiragana form: みみ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mimic[VT] ล้อเลียน, See also: เลียนแบบ, ล้อ
mimic[ADJ] ซึ่งล้อเลียน, See also: เป็นการล้อเลียน, มักล้อเลียน
mimic[N] นักล้อเลียน, See also: ผู้ล้อเลียน, Syn. mime, impersonator, comedian
mimicry[N] การล้อเลียน, Syn. mime, pretense, mockery
mimicker[N] ผู้เลียนแบบ, See also: ผู้ล้อเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mimic(มิม'มิค) vt.,adj. ล้อเลียน,ล้อ,จำลอง. n. นักล้อเลียน,สิ่งที่ล้อเลียนสิ่งอื่น, See also: mimicker n., Syn. imitate
mimicry(มิม'มิครี) n. การล้อเลียน
mimir(มี'เมอ) n. เทพเจ้าแห่งทะเล
pantomimist(แพน'ทะไมมิสทฺ) n. ผู้แสดงละครใบ้,ผู้ประพันธ์ละครใบ้

English-Thai: Nontri Dictionary
mimic(adj) ไม่จริงจัง,ชอบล้อเลียน,เล่นๆ
mimic(n) การเลียนแบบ,การล้อเลียน,การจำลอง,คนเลียนแบบ
mimic(vt) ล้อเลียน,ล้อ,เลียนแบบ,จำลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mimicให้ผลเหมือนกับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I know. Allow me. I'm a bit of a famous mimic.ให้ฉัน ฉันบิตของเลียนแบบที่มี ชื่อเสียง Help! (1965)
John is a mimic of uncanny ability.จอห์นเป็นของเลียนแบบ ความสามารถลึกลับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
John is an excellent mimic. Any animal that he has heard, parfaitement.จอห์นเป็นเลียนแบบที่ดีเยี่ยม สัตว์ใด ๆ ที่เขาได้ยิน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Many years ago I lived in Japan a pet of my master, Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the mysterious art of Ninjitsu for Yoshi was one of Japars finest shadow warriors.หลายปีมาแล้ว ... ... ฉันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ... ... สัตว์เลี้ยงของนายโยชิของฉัน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
They will find someone else to mimic over coffee in the lounge.เดี๋ยวเขาก็หาคนอื่นมาล้อเลียนในวงกาแฟของเค้าได้ Junior (1994)
We are able to give robots superficial responses which mimic human expression.เราทำให้หุ่นยนต์มีการตอบรับที่พื้นผิวได้ โดยเลียนแบบการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
He created the technology that allows you to mimic human expression.เขารับผิดชอบเทคโนโลยีที่ทำให้คุณ... เลียนแบบการแสดงสีหน้าของมนุษย์ Bicentennial Man (1999)
Mimi, we're at war.มีมี่ตอนนี้ช่วงสงคราม... Malèna (2000)
Hard to detect. Mimics a natural death.ใช่ Yankee White (2003)
Think about it, Dean -The claws, the way it can mimic a human voice.คิดดีๆสิดีน รอยข่วน วิธีการเลียนแบบเสียงของมนุษย์ Wendigo (2005)
Curse from Mimiko.คำสาปของมิมิโกะ One Missed Call Final (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mimiHi, Mimi! How are you doing?
mimiA parrot can mimic a person's voice.
mimiIrene Pepperberg, a researcher at Northwestern University, is discovering that a parrot can not only mimic people but also learn the meaning of words.
mimiWe named the cat Mimi.
mimiFrankly speaking, sport is mimic warfare.
mimiTests showed that Alex wasn't just mimicking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้อเลียน[V] mimic, See also: ape, mock, imitate, parody, Syn. เลียนแบบ, เอาอย่าง, Example: พวกตลกชอบล้อเลียนเสียงและท่าทางของนักการเมืองดังๆ, Thai definition: เอาอย่างเพื่อยั่วเย้าเล่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าจ้างขั้นต่ำ[n. exp.] (khājāng khantam) EN: minimum wage   FR: salaire miminum [m] ; smic [m]
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of   FR: imiter ; copier ; simuler ; singer
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody   FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
สีหน้า[n.] (sīnā) EN: face ; countenance ; visage   FR: expression [f] ; mimique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIMI    M IY1 M IY0
MIMIC    M IH1 M IH0 K
MIMIS    M IY1 M IY0 Z
MIMI'S    M IY1 M IY0 Z
MIMICS    M IH1 M IH0 K S
MIMICRY    M IH1 M IH0 K R IY0
MIMICKED    M IH1 M IH0 K T
MIMICKING    M IH1 M IH0 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mimi    (n) mˈiːmiː (m ii1 m ii)
mimic    (v) mˈɪmɪk (m i1 m i k)
mimics    (v) mˈɪmɪks (m i1 m i k s)
miming    (v) mˈaɪmɪŋ (m ai1 m i ng)
mimicry    (n) mˈɪmɪkriː (m i1 m i k r ii)
mimicked    (v) mˈɪmɪkt (m i1 m i k t)
mimicking    (v) mˈɪmɪkɪŋ (m i1 m i k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mimik {f}mimic; mimic art [Add to Longdo]
mimischmimic [Add to Longdo]
Mimikahonigfresser {m} [ornith.]Large Spot-breasted Honeyeater [Add to Longdo]
Mimikastar {m} [ornith.]Grant's Starling [Add to Longdo]
Mimikry {f} [zool.]mimicry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
みみっちい[, mimicchii] (adj-i) tightfisted; stingy; miserly; small-minded [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish [Add to Longdo]
パンの耳[パンのみみ, pan nomimi] (n) bread crust [Add to Longdo]
パン耳[パンみみ, pan mimi] (n) (See パンの耳) (bread) crust [Add to Longdo]
ミミガー[, mimiga-] (n) Okinawan dish of pig ears [Add to Longdo]
ミミクリー;ミミクリ[, mimikuri-; mimikuri] (n) mimicry (esp. biological) [Add to Longdo]
ミミック[, mimikku] (n) mimic; (P) [Add to Longdo]
飲み水(P);飲水[のみみず, nomimizu] (n) drinking water; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.) [Add to Longdo]
真似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
耳たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top