ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milestone

M AY1 L S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milestone-, *milestone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milestone(n) เหตุการณ์สำคัญ, See also: เรื่องสำคัญ, Syn. discovery, breaktrough, anniversary
milestone(n) เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์, Syn. event, breakthrough
milestone(n) หลักไมล์, See also: หลักบอกระยะทางเป็นไมล์, Syn. milepost, stone
milestone in someone's life(idm) สิ่งสำคัญในชีวิต, See also: จุดสำคัญของชีวิต, ช่วงที่ยิ่งใหญ่ของชีวิต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Milestonesตารางการปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
milestoneเหตุการณ์สำคัญ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี. How I Won the War (1967)
Suddenly you don't have those milestones that straight people have to compare each other against.ชีวิตที่มีมา ล่มสลายลง มีแต่คนเหยียดหยาม ดูถูก เก็บกด จากคำคน Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
There are few milestones in lifeมันมีไม่กี่ช่วงในชีวิตคน Do You Take Dexter Morgan? (2008)
But one day you're gonna wake up, and all the big stuff, all the milestones you been looking forward to, graduations, weddings, having kids, your grandkids, it's all behind you.แล้วเรื่องใหญ่ทั้งหลายเอย สิ่งสำคัญต่างๆที่คุณเคยคาดหวัง เรียนจบ แต่งงาน มีลูกมีหลาน Tainted Obligation (2009)
Where we're at is we haven't seen any milestones since August.คือว่า เอิ่ม... ขอเวลาพวกเราแป๊บนึง / ไม่เป็นไร If... (2010)
They say the road of life is long and winding, so it's important to mark the milestones along your way, from picking your bridesmaids...พวกเขากล่าวว่าทางเดินของชีวิต มันช่างยาวนานและคดเคี้ยว มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก \ ในการลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ จากการเลือกเพื่อนเจ้าสาว... I Am Number Nine (2011)
I mean, that's clearly the road we're headed down, and marriage is just one of... several milestones I look forward to sharing with you.หมายถึง ไอ้การที่เราจะร่วมหัวจมท้ายกันเนี่ย และการแต่งงานก็แค่เป้นหนึ่งใน... เหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างที่ Asian F (2011)
We're going to be one big family, so... let's make a milestone out of it.เรากำลังจะเป็นครอบครัวใหญ่ ดังนั้น... มาเริ่มสร้างจากตรงนี้เลย Heart (2012)
And Harrison, because he's a genius, hit this milestone early.และแฮร์ริสัน เพราะเขาเป็นอัจฉริยะ เขาจะต้องสร้างเหตุการณ์สำคัญๆ เร็วๆนี้แน่ Run (2012)
Most cultures have ceremonies to celebrate milestones in a man's life.วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีการจัดงานเลี้ยง เพื่อฉลองให้กับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของผู้ชาย The Method in the Madness (2012)
New milestones achieved?ความสำเร็จใหม่ๆ ในชีวิต The Grand Seduction (2013)
You were my last confession. It's the kind of milestone a priest remembers.มันเป็นเหมือนเหตุการณ์สำคัญ เท่าที่จำได้ The Secrets in the Proposal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักชัย[lakchai] (n) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post  FR: poteau d'arrivée [ f ] ; ligne d'arrivée [ f ]
หลักเมือง[lakmeūang] (n) EN: city pillar ; zero milestone of a city ; the center of the city

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MILESTONE M AY1 L S T OW2 N
MILESTONES M AY1 L S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milestone (n) mˈaɪlstoun (m ai1 l s t ou n)
milestones (n) mˈaɪlstounz (m ai1 l s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
里程碑[lǐ chéng bēi, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄅㄟ, ] milestone #15,768 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイルストーン[mairusuto-n] (n) milestone [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] (n) milestone (1 ri apart); (P) [Add to Longdo]
元標[げんぴょう, genpyou] (n) zero milestone [Add to Longdo]
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough [Add to Longdo]
里程標[りていひょう, riteihyou] (n) milepost; milestone [Add to Longdo]
立て石[たていし, tateishi] (n) milestone; standing stone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Milestone \Mile"stone`\, n.
   1. A stone serving the same purpose as a milepost.
    [1913 Webster]
 
   2. An event or accomplishment marking a significant advance
    in an endeavor; a notable achievment; as, putting a man in
    orbit was a major milestone on the way to the moon.
 
   Syn: milepost.
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 milestone
   n 1: stone post at side of a road to show distances [syn:
      {milestone}, {milepost}]
   2: a significant event in your life (or in a project)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top