ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

event

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -event-, *event*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
event of default(n) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
event(n) ผลการฟ้องร้อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
event(n) การแข่งขันกีฬา, Syn. competition, contest
event(n) ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result
event(n) เหตุการณ์สำคัญ, Syn. happening, incident, occurrence
eventful(adj) ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน), See also: ซึ่งมีความสำคัญ ต่อชีวิตของบางคน, Syn. important, meaningful
eventful(adj) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น, Syn. important, remarkable
eventide(n) ตอนเย็น (ทางวรรณคดี), See also: ตอนใกล้ค่ำ, Syn. dusk, evening, nightfull
eventual(adj) ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventuate(vi) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: ผล ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
eventually(adv) ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
eventuality(n) สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, ผลที่เกิดขึ้น, ผลที่ตามมา, การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก, ซึ่งมีผลสำคัญ, เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
eventide(อี'เวินไทดฺ) n. ตอนเย็น, ยามราตรี, ยามสายัณห์
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย, ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน, เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้, ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล, ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
eleventh(อีเลฟ'เวินธฺ) adj., n. ที่สิบเอ็ด, ส่วนที่11
prevent(พรีเวนทฺ') vt., vi. ป้องกัน, ขัดขวาง, ไปก่อน, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า, เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert, forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน, การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
event(n) เหตุการณ์, กรณี, ผลที่เกิด, การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ, ซึ่งมีเรื่องมาก, เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย, ในขั้นสุดท้าย, ท้ายที่สุด, ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด, ในบั้นปลาย, ในตอนท้าย, ลงท้าย
eleventh(adj) ที่สิบเอ็ด
eleventh(n 1 ใน) 11, ลำดับที่สิบเอ็ด, วันที่สิบเอ็ด
prevent(vt) ป้องกัน, ขัดขวาง, คาดการณ์, ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน, การขัดขวาง, การกัน, การยับยั้ง, อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eventเหตุการณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
event loopวงวนเหตุการณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If, in the event a suitable prince cannot be found, a princess must then be wed to...ถ้า ในสถานการณ์ที่ เจ้าชายที่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาได้ เจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับ อืม... Aladdin (1992)
Ladies and gentlemen, welcome to the final event... of today's Olympic tryouts.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ยินดีต้อนรับสู่การแข่งรายการสุดท้าย... ของการคัดตัว ไปโอลิมปิกในวันนี้ Cool Runnings (1993)
We have now come to the main event of our games, the running of the 100-meter finals.นี่คือรายการ ที่สำคัญที่สุดของเรา วิ่ง 100 เมตรรอบชิงชนะเลิศ Cool Runnings (1993)
We've had a most successful afternoon... and I'd like to congratulate all of the athletes... who have participated in today's events.เราประสบความสำเร็จมาก เมื่อช่วงบ่าย... และผมขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาทุกคน... ที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้ Cool Runnings (1993)
I'm coming from nine world records in both the two and four-man events.ฉันมาจากสถิติโลก 9 รายการ ทั้งแบบ 2 คนและ 4 คน Cool Runnings (1993)
...of Jamaica made it all the way here to Calgary... to compete in the bobsled event.จาไมก้าสามารถผ่านมาไกล ถึงที่นี่ คาลการี่ อบสุดท้ายของการแข่งขันบ๊อบสเลด Cool Runnings (1993)
The Jamaican team attempts its first ever Winter Olympic event.ทีมจาไมก้ากับรอบแรกในโอลิมปิก Cool Runnings (1993)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
I told you when we hooked up... that you'd have to share me... with all the bad people and all the ugly events on this planet.บอกแล้วไงตั้งแต่ร่วมชีวิตกัน ว่าคุณต้องแชร์กับผม ในเรื่องคนเลวกับเรื่องโหด ๆ ในโลก Heat (1995)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy.ในกรณีที่คุณพบว่าผู้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ม้านั่งจะไม่ได้สร้างความบันเทิงให้คำแนะนำสำหรับความเมตตา 12 Angry Men (1957)
In that event, yes.ในกรณีที่ใช่ Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventA chain of events led to the outbreak of the war.
eventAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventAll the events described in this story are imaginary.
eventAn apparently small event may lead to a great result.
eventAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)
eventAn unforgettable event occurred.
eventAs is the case with him, he reported the event.
eventAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
eventAt all events we have done our best.
eventAt any event, the party will have to be cancelled.
eventBig events will come to pass.
eventCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหตุการณ์(n) event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai Definition: เรื่องที่เกิดขึ้น
อุบัติการณ์(n) incident, See also: event, Example: กลิ่นอายการรำลึกเหตุการณ์ 14 ตุลายังไม่จางหาย อุบัติการณ์ย่ำซ้ำรอยกรณีทุ่งใหญ่นเรศวรก็ทำท่าจะหมุนวนหวนกลับมาอีกครั้ง
การณ์(n) event, See also: circumstances, situation, Syn. เหตุการณ์, สภาวะการ, สภาพการณ์, Example: ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ต้องเป็นคนที่มองการณ์ไกล

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
event
event
events
events
event's
event's
eventful
eventful
eventual
eventual

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
event
events
eventful
eventide
eventual
eventually
eventuality
eventualities

WordNet (3.0)
event(n) something that happens at a given place and time
event(n) a special set of circumstances, Syn. case
event(n) a phenomenon located at a single point in space-time; the fundamental observational entity in relativity theory
eventful(adj) full of events or incidents, Ant. uneventful
eventration(n) protrusion of the intestine through the abdominal wall
eventual(adj) expected to follow in the indefinite future from causes already operating
eventuality(n) a possible event or occurrence or result, Syn. contingency, contingence
eventuate(v) come out in the end
consequence(n) a phenomenon that follows and is caused by some previous phenomenon, Syn. result, effect, outcome, upshot, event, issue

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Event

n. [ L. eventus, fr. evenire to happen, come out; e out + venire to come. See Come. ] 1. That which comes, arrives, or happens; that which falls out; any incident, good or bad. “The events of his early years.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

To watch quietly the course of events. Jowett (Thucyd. ) [ 1913 Webster ]

There is one event to the righteous, and to the wicked. Eccl. ix. 2. [ 1913 Webster ]

2. An affair in hand; business; enterprise. [ Obs. ] “Leave we him to his events.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. The consequence of anything; the issue; conclusion; result; that in which an action, operation, or series of operations, terminates. [ 1913 Webster ]

Dark doubts between the promise and event. Young.

Syn. -- Incident; occurrence; adventure; issue; result; termination; consequence; conclusion. -- Event, Occurrence, Incident, Circumstance. An event denotes that which arises from a preceding state of things. Hence we speak or watching the event; of tracing the progress of events. An occurrence has no reference to any antecedents, but simply marks that which meets us in our progress through life, as if by chance, or in the course of divine providence. The things which thus meet us, if important, are usually connected with antecedents; and hence event is the leading term. In the “Declaration of Independence” it is said, “When, in the cource of human events, it becomes necessary.” etc. Here, occurrences would be out of place. An incident is that which falls into a state of things to which is does not primarily belong; as, the incidents of a journey. The term is usually applied to things of secondary importance. A circumstance is one of the things surrounding us in our path of life. These may differ greatly in importance; but they are always outsiders, which operate upon us from without, exerting greater or less influence according to their intrinsic importance. A person giving an account of a campaign might dwell on the leading events which it produced; might mention some of its striking occurrences; might allude to some remarkable incidents which attended it; and might give the details of the favorable or adverse circumstances which marked its progress. [ 1913 Webster ]

Event

v. t. [ F. éventer to fan, divulge, LL. eventare to fan, fr., L. e out + ventus wind. ] To break forth. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Eventerate

v. t. [ L. e out + venter the belly: cf. F. éventer. ] To rip open; to disembowel. [ Obs. ] Sir. T. Brown. [ 1913 Webster ]

Eventful

pos>a. Full of, or rich in, events or incidents; as, an eventful journey; an eventful period of history; an eventful period of life. [ 1913 Webster ]

event horizon

pos>n. (Physics, Astron.) the boundary surface surrounding a black hole, from outside of which nothing inside can be observed, because nothing inside that surface, even light, can escape beyond it. See also black hole and escape velocity. [ PJC ]

Eventide

pos>n. [ AS. &aemacr_;fentīd. See Tide. ] The time of evening; evening. [ Poetic. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Eventilate

v. t. [ L. eventilatus, p. p. of eventilare to fan. See Ventilate. ] 1. To winnow out; to fan. [ Obs. ] Cockeram. [ 1913 Webster ]

2. To discuss; to ventilate. [ Obs. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

Eventilation

n. The act of eventilating; discussion. [ Obs. ] Bp. Berkely. [ 1913 Webster ]

Eventless

a. Without events; tame; monotonous; marked by nothing unusual; uneventful. [ 1913 Webster ]

Eventognathi

‖n. pl. [ NL., fr. Dr. e'y^ well + &unr_; within gna`qos the jaw. ] (Zoöl.) An order of fishes including a vast number of freshwater species such as the carp, loach, chub, etc. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] event; happening; incident #867 [Add to Longdo]
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ,   /  ] eventually; after all; anyhow #26,236 [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ,     /    ] eventful years; momentous times #181,960 [Add to Longdo]
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ,       /      ] event-related potential [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
イベント[いべんと, ibento] TH: งานที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ  EN: event

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ereignis { n } | Ereignisse { pl } | zufälliges Ereignis | die bisherigen Ereignisseevent | events | fortuitous event | events so far [Add to Longdo]
Ereignis { n } [ math. ] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Eventualfonds { m }contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität { f }; möglicher Fall | Eventualitäten { pl } | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität { f }eventuality [Add to Longdo]
Veranstaltung { f }; Ereignis { n }; Event { n } | Veranstaltung { f } vomevent | event from [Add to Longdo]
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich { adj }contingent [Add to Longdo]
eventuell; möglicherweise { adv }contingently [Add to Longdo]
eventuellmaybe [Add to Longdo]
eventuell; möglich { adj }possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[まえ, mae] (n-adv, n-t, suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P) #147 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
事件[じけん, jiken] (n) event; affair; incident; case; plot; trouble; scandal; (P) #370 [Add to Longdo]
陸上[りくじょう, rikujou] (n, adj-no) (1) land; ground; shore; (n) (2) (abbr) (See 陸上競技・りくじょうきょうぎ) track-and-field events; (P) #772 [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] (n, vs) (1) issue (publications); publishing; (2) raising an event (software); (P) #856 [Add to Longdo]
イベント(P);エベント[ibento (P); ebento] (n) event; (P) #902 [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) { comp } Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) #1,156 [Add to Longdo]
一番[ひとつがい, hitotsugai] (n-adv) (1) best; first; number one; (2) game; round; bout; fall; event (in a meet); (P) #2,107 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]
事象投影[じしょうとうえい, jishoutouei] event projection [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top