ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

keep secret

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keep secret-, *keep secret*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Y es, but who is he? No one can keep secrets like the Jesuits can.ใครล่ะ เยซูอิตเก็บความลับมิดชิด The Man in the Iron Mask (1998)
You had to keep secrets from me.คุณมีความลับกับฉัน Shut Down (2008)
The only thing I keep secret out here is money.มีเรื่องเดียวที่ไม่บอกใครที่นี่ คือเรื่องเงิน To Hell... And Back (2009)
We shouldn't keep secrets from each other.เราไม่ควรมีความลับ ระหว่างกัน White to Play (2009)
I can't keep secrets from you.ฉันเก็บความลับจากเธอไม่ได้หรอก 162 Candles (2009)
How does someone like that keep secret the most perfect thing she ever did?ใครบางคนแบบนั้นทำไมเก็บความลับ ได้อย่างเพอร์เฟคเหมือนอย่างที่เธอทำได้ยังไง Episode #1.1 (2010)
'Cause i know you guys don't like to keep secrets from each other.เพราะผมรู้ว่าพวกนายไม่ชอบ มีความลับระหว่างกัน Isobel (2010)
We keep secrets from the suits all the time.เราก็มีความลับกับคุณตำรวจ ตลอดเวลาอยู่แล้ว Need to Know (2010)
Percy, I don't keep secrets from you.เพอร์ซี่ ฉันไม่มีความลับกับคุณ Betrayals (2011)
We didn't keep secrets from each other, ever.เราไม่มีความลับระหว่างกันอย่างแน่นอน Scarlet Ribbons (2011)
All men keep secrets from their wives--all of them.ผู้ชายทุกคนมีล้วนความลับกับภรรยา - - ทุกคนเลย Scarlet Ribbons (2011)
Neal Caffrey suggests that someone shouldn't keep secrets from their partner.นีล แคฟฟรีย์แนะนำว่า คนเราไม่ควรมีความลับกับคู่หู On the Fence (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบ[V] conceal, See also: keep secret, Ant. เปิดเผย, Example: ตำรวจอุบความลับบางประการเกี่ยวกับการสืบสวนเอาไว้ เพื่อประโยชน์แห่งคดี, Thai definition: นิ่งไว้ไม่เปิดเผย
เหยียบ[V] conceal, See also: keep secret, cover up, Syn. ปกปิด, ปิดบัง, Example: เรื่องนี้ถ้าฉันเล่าให้เธอฟังแล้วเธอต้องเหยียบไว้นะ, Thai definition: ปกปิดไว้เป็นความลับ
ไม่เปิดเผย[V] conceal, See also: keep secret, cover up, hide

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise   FR: cacher ; dissimuler
ปกปิด[v.] (pokpit) EN: cover up ; conceal ; keep secret   FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
ซ่อนเร้น[v.] (sǿnren) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret   FR: déguiser
ถือเป็นความลับ[v. exp.] (theū pen khwāmlap) EN: be treated as confidential ; be treated as secret ; keep secret   FR: garder secret
อุบ[v.] (up) EN: conceal ; keep secret   FR: garder pour soi ; se taire ; tenir secret ; celer (litt.)

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に秘める[こころにひめる, kokoronihimeru] (exp,v1) to keep to oneself; to keep secret [Add to Longdo]
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top