ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indemnify

IH2 N D EH1 M N AH0 F AY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indemnify-, *indemnify*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnify(vt) จ่ายค่าชดเชย, See also: ทดแทน, ชดใช้ให้, Syn. compensate, reimburse, restore
indemnify for(phrv) ชดใช้...ด้วยค่าเสียหาย
indemnify against(phrv) ชดใช้ค่าเสียหาย, See also: คุ้มครองค่าเสียหาย, Syn. insure against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnify(-เดม' นะไฟ) vt. ชดใช้ค่าเสียหาย, ชดใช้, ทำขวัญ, คุ้มครอง., See also: indemnifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnify(vt) ประกัน, ปรับ, ชดใช้, ทำขวัญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทดแทน(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, Example: ค่าเสียหายทั้งหมดนายจ้างจะทดแทนให้ลูกจ้างทุกคน, Thai Definition: แทนสิ่งที่เสียไป
ทด(v) compensate, See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back, Syn. แทน, ทดแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดเชย[chotchoēi] (v) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust  FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
ทำขวัญ[thamkhwan] (v) EN: compensate ; pay damages ; make amends ; indemnify (for)
ทด[thot] (v) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back  FR: restituer ; redonner
ทดแทน[thotthaēn] (v) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return  FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDEMNIFY IH2 N D EH1 M N AH0 F AY2
INDEMNIFYING IH2 N D EH2 M N IH0 F AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnify (v) ˈɪndˈɛmnɪfaɪ (i1 n d e1 m n i f ai)
indemnifying (v) ˈɪndˈɛmnɪfaɪɪŋ (i1 n d e1 m n i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u, vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top