ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fett

F EH1 T   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fett-, *fett*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetter[N] โซ่ตรวน, See also: สิ่งผูกมัด, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
fetter[VT] ตีตรวน, See also: ผูกมัด, ล่ามโซ่, Syn. chain, tie up, shackle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine
fetterlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
fettle(เฟท'เทิล) n. ภาวะ,สภาพ,ท่าทาง. vt. เอาทรายออก,ซ่อมแซมพื้นที่ตั้งเตาไฟ, Syn. state
affettuoso(อาเฟททูไอ' โซ) n. ลักษณะนิ่มนวล (ดนตรี) (with and tenderness)
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
unfetter(อันเฟท'เทอ) adj. ปลดโซ่ตรวน,ปลด,ปล่อย,ทำให้อิสระ, Syn. liberate

English-Thai: Nontri Dictionary
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ
fettle(n) ภาวะ,สภาวะ,สภาพ,ท่าทาง,อากัปกิริยา
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
jango fett was a commonจังโก้ เฟตต์เป็นแค่ The Mandalore Plot (2010)
Boba Fett, son of the notorious bounty hunter Jango Fett infiltrated a Jedi cruiser in an attempt to assassinate General Mace Windu, the man who killed his father.โบบา เฟตต์ บุตรชายของ นักล่าเงินรางวัลนามกระฉ่อน จังโก เฟตต์ ได้แทรกซึมเข้าไปยังยานเจได เพื่อพยายามที่จะลอบสังหารนายพลเมซ วินดู R2 Come Home (2010)
I even got rory a boba fett for christmas.I even got Rory a Boba Fett for Christmas. Nanda Parbat (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
โซ่ตรวน[N] fetters, See also: irons, Syn. ตรวน, โซ่, เครื่องผูกมัด, เครื่องจองจำ, เครื่องพันธนาการ, Example: นักโทษถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน, Count unit: หุน, ข้าง, คู่, เส้น
เครื่องพันธนาการ[N] fetters and handcuffs, See also: shackles, Syn. เครื่องจองจำ, Example: เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ ตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ไว้กับร่างกายไม่ให้เป็นอิสระได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison   
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
ลูกปา[n.] (lūk pā) EN: confetti   FR: confetti [m]
นกนางนวลแกลบดำปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp dam pīk khao) EN: White-winged Tern   FR: Guifette leucoptère [f] ; Guifette à ailes blanches [f]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
ตรวน[n.] (trūan) EN: irons ; fetters ; chains   FR: chaîne [f] ; fers [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FETT F EH1 T
FETTE F EH1 T
FETTY F EH1 T IY0
FETTES F EH1 T S
FETTIG F EH1 T IH0 G
FETTER F EH1 T ER0
FETTING F EH1 T IH0 NG
FETTERS F EH1 T ER0 Z
FETTERED F EH1 T ER0 D
FETTERLY F EH1 T ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetter (v) fˈɛtər (f e1 t @ r)
fettle (n) fˈɛtl (f e1 t l)
fetters (v) fˈɛtəz (f e1 t @ z)
fettered (v) fˈɛtəd (f e1 t @ d)
fettering (v) fˈɛtərɪŋ (f e1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚镣[jiǎo liào, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] fetters; leg-irons, #54,656 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] fetters, #144,379 [Add to Longdo]
补炉[bǔ lú, ㄅㄨˇ ㄌㄨˊ, / ] fettling [Add to Longdo]
[, ㄉㄧˋ, ] fetters; to fetter [Add to Longdo]
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fett(adj) มีไขมัน อ้วน , See also: dick
Fett(n) |das| ไขมัน
fettig(adj) เป็นมันเยิ้ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettdruck {m}bold face [Add to Longdo]
Fettdruck {m}bold formation [Add to Longdo]
Fett {n} | Fett ansetzenfat | to run to fat [Add to Longdo]
Fett {n} | ohne Fettgrease | ungreased [Add to Longdo]
Fettablagerungen {pl}fat deposits [Add to Longdo]
Fettabsaugung {f}liposuction [Add to Longdo]
Fettabscheider {m}fat extractor; fat separator [Add to Longdo]
Fettauge {n} | Fettaugen {pl}grease drop | grease drops [Add to Longdo]
Fettbauch {m} | Fettbäuche {pl}fat belly | fat bellies [Add to Longdo]
Fettdruck {m}heavy print [Add to Longdo]
Fettfanggitter {n}fat collector; fat trap [Add to Longdo]
Fettfleck {m}grease spot [Add to Longdo]
Fettgehalt {m}fat content [Add to Longdo]
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue [Add to Longdo]
Fetthaltigkeit {f}adiposity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニンフェット[, ninfetto] (n) nymphet [Add to Longdo]
フェットチーネ;フェトチーネ[, fettochi-ne ; fetochi-ne] (n) fettucine (ita [Add to Longdo]
[しがらみ, shigarami] (n) (1) weir; (2) bonds; fetters; ties of obligation [Add to Longdo]
紙吹雪[かみふぶき, kamifubuki] (n) confetti; ticker tape [Add to Longdo]
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由勝手[じゆうかって, jiyuukatte] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
太字[ふとじ, futoji] fettgedruckter_Buchstabe [Add to Longdo]
皮下脂肪[ひかしぼう, hikashibou] Fett_unter_der_Haut [Add to Longdo]
肥満[ひまん, himan] Fettheit, Beleibtheit [Add to Longdo]
脂肪層[しぼうそう, shibousou] Fettschicht [Add to Longdo]
脂身[あぶらみ, aburami] fetter Teil des Fleisches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  fett
   fat; grease

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  fett /fɛt/
   adipose; bold; fat; porkily; porky

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fett /fɛt/ 
   fat; grease

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top