ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cvi

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cvi-, *cvi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cvi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cvi*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sercviette[N] ผ้ากันเปื้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cviabbr. cerebral vascular insufficientcy

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ArcViewอาร์ควิว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well,if she's cvicted,even with good behavior,****.เอ่อ ถ้าเธอต้องโทษ แม้ว่ามีความประพฤติดี เธอต้องอยู่ในคุกไปอีก 15 ปี The Bones on the Blue Line (2010)
Ocvius Tarsus.Ocvius เท้า Sacramentum (2012)
Well, according to his I.D., victim's name's Lemuel McVie.อืม ตามบัตรประชาชนของเขา เหยื่อชื่อเลมูเอล แม็ควี Black Cherry (2012)
Lem McVie's car was pretty distinctive.รถของเล็ม แม็ควี\ เป็นรถที่ค่อนข้างโดดเด่น Black Cherry (2012)
So, what do you have on Lemuel McVie and the Ghouls?คุณมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเลมูเอล แล้วก็แก๊งกูลส์บ้าง? Black Cherry (2012)
Tell Juliana McVie she's free to go for now.บอกจูเลียน่า แมควี่ ว่าเธอเป็นอิสระแล้ว Black Cherry (2012)
We'd like to hold off on charging Juliana McVie.เราอยากจะชะลอการจับกุม จูเลียน่า แมควี่ Black Cherry (2012)
Hey, keep me apprised on McVie.นี่ พูดเรื่องของ แมควี่กันต่อเถอะ Black Cherry (2012)
"Bring $50,000 to the place where you killed Lemuel McVie at 10:30 tonight or I go to the police at 11:00."เอาเงิน50,000เหรียญ ไปไว้ตรงที่คุณฆ่าเลมูเอล แม็ควี คืนนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่ง หรือไม่งั้นฉันจะไปหาตำรวจตอนห้าทุ่ม Black Cherry (2012)
I wanted you to meet Miss McVie before we made a decision about the charges against her.ฉันอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับ คุณแม็ควี ก่อนที่เราจะตัดสินใจ เกี่ยวกับการตั้งข้อหากับเธอ Black Cherry (2012)
Zammis.DracviEnemy Mine (1985)
Jareeba Zammis.Dracvi Zammis? Jeriba Zammis? Enemy Mine (1985)
[ALIEN LANGUAGE]Avani Zammis? DracviEnemy Mine (1985)
Dr. Macvittie,what can youNtell us about the lawsuit?Dr. Macvittie, was können sie uns über das Gerichtsverfahren sagen. Soldier's Heart (2008)
Leonard macvittie?Leonard Macvittie? Soldier's Heart (2008)
Dr. Leonard macvittie.Dr. Leonard Macvittie. Soldier's Heart (2008)
The page where dr. Prender accuses dr.NMacvittie here of knowing the therapy was bogus.Die Seite, wo Dr. Prender Macvittie beschuldigt, gewusst zu haben, dass die Therapie Schwindel war. Soldier's Heart (2008)
When this is published,maybeNthey'll sue dr. Macvittie this time.Wenn das veröffentlich wird, werden sie diesmal vielleicht Dr. Macvittie verklagen. Soldier's Heart (2008)
These are dr. Macvittie'sNprints from the manuscript page.Das sind Dr. Macvitties Fingerabdrücke von der Manuskript Seite. Soldier's Heart (2008)
You're not setting the boundaries here.MacVICAR: Sie haben hier nichts zu bestimmen. Red Brick and Ivy (2008)
Yes.MacVICAR: Ja. Red Brick and Ivy (2008)
This... is the Sword of Bruncvik.Das... ist das Schwert von Bruncvik. Like a Virgin (2011)
Agents Nicks and McVie.Agenten Nicks und McVie. Captives (2014)
The MacKenzies, the MacBeolains, the MacVinishes...Die MacKenzies, die MacBeolains, die MacVinishes... Rent (2014)
This is my partner, Agent Fleetwood.Agent McVie. Das ist mein Partner, Agent Fleetwood. Ladies Drink Free (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
MACVIE M AE1 K V IY0
MCVICAR M AH0 K V IH1 K ER0
MACVICAR M AH0 K V IH1 K ER0
MCVICKER M AH0 K V IH1 K ER0
MACVICAR'S M AH0 K V IH1 K ER0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] cortical visual impairment (CVI) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top