ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coz

K AA1 Z   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coz-, *coz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cozy[ADJ] เป็นกันเอง, Syn. friendly, intimate
cozy[ADJ] อบอุ่นและสะดวกสบาย
cozen[VI] หลอกลวง
cozen[VT] หลอกลวง, Syn. cheat, defraud
cozzie[SL] เครื่องแต่งกายชุดว่าน้ำ
cozen into[PHRV] ลวงให้หลงกล, See also: ทำให้หลงกล, ลวง, Syn. trick into
cozy up to[PHRV] พยายามเริ่มมีสัมพันธภาพกับ, Syn. cotton up to
cozen out of[PHRV] โกง, See also: ล่อลวง, Syn. cheat out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coz(คัซ) n. ลูกที่ลูกน้อง
cozen(คัซ'เซิน) {cozened,cozening,cozens} vt.,vi. โกง,หลอกลวง,ต้ม, See also: cozener n., Syn. deceive,cheat
cozenage(คัซ'ซันนิจ) n. การโกง,หลอกลวง
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก

English-Thai: Nontri Dictionary
cozen(vt) โกง,หลอกลวง,ต้มตุ๋น,ล่อลวง,หลอกต้ม
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
cozy(adj) ผาสุก,น่าสบาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been having trouble coz i'm used to be a number one But i am not number one.not any more so the best i can come up with is to be number two the best damn number two this hosptital has ever seenฉันกำลังมีปัญหา เพราะฉันต้องการเป็นที่หนึ่ง แต่ฉันไม่ได้เป็น และไม่เป็นอีกแล้ว ดังนั้น ดีที่สุดที่ฉันทำได้คือ เป็นอันดับสอง Let the Truth Sting (2007)
They will assist you in the test coz you miss this side lf l refuse?พวกเขาจะช่วยคุณในการทดสอบ เผื่อคุณเกิดผิดพลาด ถ้าผมปฎิเสธล่ะ? War (2007)
- Coz she's lovable.- เพราะว่าเธอน่ารัก Brothers (2009)
Coz they fit, they fit perfectly like...แบบว่ามัน ฟิต ฟิต พอดีเลย เหมือน... Brothers (2009)
Did you teach them how to throw snowballs coz they can't even hit me.คุณได้สอนพวกเขาปาหิมะรึป่าวเนี่ย ปาไม่เห็นโดน Brothers (2009)
- Coz we have to be patient.- เพราะว่าเราต้องอดทนไงจ๊ะ Brothers (2009)
The turtle doesn't come out so the... thing that scares the turtle goes away coz it thinks it's a rock.พอเจ้าเต่าไม่ยอมออกมา... สัตว์ร้ายก็จากไป เพราะนึกว่าเป็นก้อนหิน Brothers (2009)
You're just mad coz mom rather sleep with Uncle Tommy than you.พ่อก็แค่โมโหเพราะว่าแม่เลือกจะ นอนกับอาทอมมี่มากกว่าตัวเองใช่มั้ยล่ะ Brothers (2009)
Coz I will show you otherwise.Doctore, crixus offers a demonstration, Mark of the Brotherhood (2010)
The reason she got on this boat was coz of meมาที่เรือ Piranha 3D (2010)
You tell me when to stop when the Tooth Fairy has been here coz I have five 10's...ฉันว่าหนูลืมเรื่องนางฟ้า ฟ.ฟัน จะมาไม่มาไปเสียดีกว่า เพราะฉันมีแบงค์ 10 อยู่ 5 ใบ... Tooth Fairy (2010)
What I do know is I would love for you to close your eyes coz I have an amazing surprise.เอาแค่ว่าผมอยากให้คุณหลับตาก่อน เพราะผมมีเซอร์ไพรซ์สุดวิเศษ Tooth Fairy (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coz"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
cozHe lives in a little cozy house.
cozThe fireplace lends coziness to this room.
cozThe room had a nice cozy feel.
cozThis coffee shop is cozy.
cozWe live in a cozy little house in a side street.
cozYour house has a very cozy atmosphere.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าอยู่[v.] (nāyū) EN: be livable ; be habitable ; be cozy   
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be healthy ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy   FR: aller bien ; être en forme ; bien se porter ; être en bonne santé

CMU English Pronouncing Dictionary
COZ K AA1 Z
COZY K OW1 Z IY0
COZZI K OW1 T S IY0
COZZA K OW1 T S AH0
COZBY K AA1 Z B IY0
COZAD K OW1 Z AH0 D
COZIER K OW1 Z IY0 ER0
COZART K AA1 Z AA0 R T
COZMAN K OW1 Z M AH0 N
COZINE K OW0 Z IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cozy (j) kˈouziː (k ou1 z ii)
cozen (v) kˈʌzn (k uh1 z n)
cozens (v) kˈʌznz (k uh1 z n z)
cozier (j) kˈouzɪəʳr (k ou1 z i@ r)
cozened (v) kˈʌznd (k uh1 z n d)
coziest (j) kˈouzɪɪst (k ou1 z i i s t)
cozening (v) kˈʌznɪŋ (k uh1 z n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒适[shū shì, ㄕㄨ ㄕˋ, / ] cozy; snug, #3,939 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cozumelspottdrossel {f} [ornith.]Cozumel Thrasher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティーコゼー[, tei-koze-] (n) tea cozy; tea cosy [Add to Longdo]
安楽[あんらく, anraku] (adj-na,n) ease; comfort; carefree; cosy; cozy [Add to Longdo]
宜しくやる[よろしくやる, yoroshikuyaru] (exp,v5r) (1) (uk) to make out with; to make cozy with (cosy); (2) to do at one's own discretion [Add to Longdo]
居心地いい;居心地良い;居心地よい[いごこちいい(居心地いい;居心地良い);いごこちよい(居心地良い;居心地よい), igokochiii ( igokochi ii ; igokochi yoi ); igokochiyoi ( igokochi yoi ; igokochi yo] (adj-i) (See 居心地のいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
居心地のいい;居心地の良い;居心地のよい[いごこちのいい(居心地のいい;居心地の良い);いごこちのよい(居心地の良い;居心地のよい), igokochinoii ( igokochi noii ; igokochi no yoi ); igokochinoyoi ( igokochi no yoi ;] (adj-i) (See 居心地がいい) comfortable (to live in); snug; cozy; cosy [Add to Longdo]
区系[くけい, kukei] (n) ecozone (biogeographical realm) [Add to Longdo]
癒着体質[ゆちゃくたいしつ, yuchakutaishitsu] (n) tendency to form collusive ties; predisposition to generate cozy (collusive) relationships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Coz \Coz\ (k[u^]z), n.
     A contraction of cousin. --Shak.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top