ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conscientious

K AA2 N SH IY0 EH1 N SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscientious-, *conscientious*, conscientiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscientious(adj) ที่ทำด้วยความรู้สึกด้านดี, See also: ที่ควบคุมด้วยความรู้สึกในด้านดี, Syn. honest, scrupulous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ, รอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest

English-Thai: Nontri Dictionary
conscientious(adj) มีสติ, ระมัดระวัง, รอบคอบ, รู้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conscientious objectorผู้คัดค้านโดยอ้างมโนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscientious objectionการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Bob Haldeman is a rigorous and a conscientious note taker.และบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมนเป็นคนเข้มงวด และเป็นคนจดบันทึกที่รู้สึกไปในด้านดี Frost/Nixon (2008)
Someone as conscientious as you working here.บรีโชคดี ที่มีคนที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อย่างเธอทำงานอยู่ที่นี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
He's a very conscientious driver.เขาเป้นคนขับรถที่เคารพกฏอย่างมากๆ Dentist of Detroit (2011)
Even with conscientious parents.แม้แต่กับพ่อแม่ที่สมควร Dynamic Duets (2012)
You're a conscientious objector, and you joined the Army?คุณเป็นสำนึกทางมโนธรรมและ คุณเข้าร่วมในกองทัพหรือไม่ Hacksaw Ridge (2016)
Well, no, sir, I'm a conscientious cooperator.ก็ไม่มีครับฉันร่วมดำเนินการที่ ขยันขันแข็ง Hacksaw Ridge (2016)
You see, Private Doss is a conscientious objector.คุณจะเห็นดอสส่วนตัวเป็นสำนึก ทางมโนธรรม Hacksaw Ridge (2016)
But he is a legitimate conscientious objector, and he must be allowed to work as a combat medic, provided he qualifies in all other areas of his training.แต่เขาก็สำนึกทางมโนธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และเขาจะต้องได้รับอนุญาตให้ ทำงานเป็นแพทย์ต่อสู้ มีให้เขามีคุณสมบัติในพื้นที่อื่น ๆ ทั้งหมดของการฝึกอบรมของเขา Hacksaw Ridge (2016)
"The defendant's rights as a conscientious objectorสิทธิของจำเลยในฐานะผู้คัดค้าน ที่ขยันขันแข็ง Hacksaw Ridge (2016)
Oh, I would, mate, but I've told you, I'm a conscientious objector when it comes to tax.ฉันก็คงจะจ่ายให้ แต่ฉันบอกแล้วไงว่ารู้สึกต่อต้าน เรื่องการเสียภาษี Close Encounters (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conscientiousConscientiously save money for one's old age.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
เป็นการเป็นงาน[pen kān pen ngān] (adv) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner
อย่างจริงจัง[yāng jingjang] (adv) EN: seriously ; solemnly ; conscientiously  FR: sérieusement ; consciencieusement ; assidûment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSCIENTIOUS K AA2 N SH IY0 EH1 N SH AH0 S
CONSCIENTIOUSLY K AA2 N CH IY0 EH1 N CH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscientious (j) kˌɒnʃɪˈɛnʃəs (k o2 n sh i e1 n sh @ s)
conscientiously (a) kˌɒnʃɪˈɛnʃəsliː (k o2 n sh i e1 n sh @ s l ii)
conscientiousnes (n) kˌɒnʃɪˈɛnʃəsnəs (k o2 n sh i e1 n sh @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有良心[yǒu liáng xīn, ㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄣ, ] conscientious [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kriegsdienstverweigerer { m }conscientious objector [Add to Longdo]
Wehrdienstverweigerer { m }conscientious objector [Add to Longdo]
gewissenhaft { adj } | gewissenhafter | am gewissenhaftestenconscientious | more conscientious | most conscientious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁寧(P);叮嚀[ていねい, teinei] (adj-na, n) polite; courteous; careful; care; kind; close; thorough; conscientious; (P) #7,653 [Add to Longdo]
謹直[きんちょく, kinchoku] (adj-na, n) conscientious; scrupulous [Add to Longdo]
克明[こくめい, kokumei] (adj-na, n) detailed; elaborate; faithfulness; diligence; conscientiousness; (P) [Add to Longdo]
忠実忠実しい[まめまめしい, mamemameshii] (adj-i) (uk) hardworking; painstaking; diligent; conscientious; sincere [Add to Longdo]
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na, n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P) [Add to Longdo]
念入れ[ねんいれ, nen'ire] (n) care; scrupulousness; conscientiousness [Add to Longdo]
律義;律儀[りちぎ, richigi] (adj-na, n) honesty; faithfulness; conscientiousness; integrity [Add to Longdo]
律義者;律儀者[りちぎもの, richigimono] (n) honest or conscientious person [Add to Longdo]
良心的兵役拒否[りょうしんてきへいえききょひ, ryoushintekiheiekikyohi] (n) conscientious objection [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top