ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reenter

R IY0 IH1 N T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reenter-, *reenter*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reenter(vi) กลับเข้าไปใหม่, Syn. reappear, reemerge

English-Thai: Nontri Dictionary
reenter(vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not because they lost, but because there is now no way to ignore the fact that we are completely and utterly unprepared to reenter the world of topnotch international rugby.ไม่ใช่เพราะว่าพวกเค้าพ่ายแพ้.. แต่เป็นเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า.. เราต้องยอมรับความจริงกันได้แล้ว.. Invictus (2009)
Down. Incorrect code. Reenter code.ข้างล่าง รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ รหัสผิด ใส่รหัสใหม่ Your World to Take (2010)
You do realize you're asking to reenter Victoria's orbit.คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณกำลังขอกลับเข้ามาในวงโคจรของวิคตอเรียอีก Sabotage (2013)
And this is where the long-buried forests of the earlier Carboniferous Period reenter the story.ของรอบระยะเวลาก่อน หน้านี้แระป้อนเรื่อง ในระหว่างการแทรกแซง 50 ล้านปีที่ผ่านมา The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
Some of them would encounter the Earth again, reenter the atmosphere as meteorites, and deliver their precious cargo of life to re-seed the planet... like Noah's ark.บางส่วนของพวกเขา จะพบโลกอีกครั้ง ป้อนบรรยากาศเป็นอุกกาบาต และส่งมอบสินค้าที่มี ค่าชีวิตของพวกเขา The Immortals (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REENTER R IY0 IH1 N T ER0
REENTERED R IY0 IH1 N T ER0 D
REENTERING R IY0 IH1 N T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reentered (n) riːˈɛntəd (r ii e1 n t @ d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenter \Re*en"ter\, Re-enter \Re-en"ter\(r?*?n"t?r), v. t.
   1. To enter again; as, You cannot re-enter the country with
    this visa.
    [1913 Webster]
 
   2. (Engraving) To cut deeper, as engraved lines on a plate of
    metal, when the engraving has not been deep enough, or the
    plate has become worn in printing.
    [1913 Webster]
 
   3. (Computers) To put (data) into a document or form on a
    computer again; -- usually to correct an erroneous entry;
    as, the password was incorrect, and had to be reentered.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reenter \Re*en"ter\, v. i.
   To enter anew or again.
   [1913 Webster]
 
   {Reentering angle}, an angle of a polygon pointing inward, as
    a, in the cut.
 
   {Reentering polygon}, a polygon having one or more reentering
    angles.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top