ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chain reaction

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chain reaction-, *chain reaction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain reaction(n) ปฏิกิริยาลูกโซ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่, ปฏิกิริยาที่ 1 ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 2 และจากปฏิกิริยาที่ 2 ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ 3 เป็นดังนี้เรื่อย ๆ ไป เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งเกิดจากนิวตรอนวิ่งไปชนนิวเคลียสทำให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดนิวตรอนใหม่ และนิวตรอนใหม่นี้จะทำให้นิวเคลียสอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chain reaction, Fissionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส, ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เอง โดยนิวเคลียสจะดูดกลืนนิวตรอนแล้วเกิดการแบ่งแยกของนิวเคลียสขึ้น พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอนใหม่เพิ่มขึ้นออกมา ซึ่งจะถูกนิวเคลียสอื่นๆ ดูดกลืนต่อไปอีก และทำให้เกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (ดู nuclear fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You know, Liv thinks I'm right... about there being chain reactions that led up to the crashes.รู้มั้ย ลิฟคิดว่าผมพูดถูก... ที่ว่ามีปฏิกิริยาลูกโซ่ ที่นำไปสู่อุบัติเหตุพวกนั้น The Plateau (2010)
I can't wait to tell Lincoln he was right, that this guy is actually able to start a chain reaction to commit murder.ฉันแทบรอไม่ไหว ที่จะบอกลินคอร์นว่าเขาคิดถูก ที่ว่าชายคนนี้สามารถที่จะ กำหนดปฏิกิริยาลูกโซ่ ในการฆ่าคนได้จริงๆ The Plateau (2010)
A chain reaction that started from the moment that we walked into that nursing home to meet Roscoe.ปฎิกิริยาลูกโซ่ที่เริ่มมาจากตอนที่ เราเดินเข้าไปเจอรอสโก ที่สถานพยาบาลนั่น The Firefly (2011)
When a Cherufe touches you, it sets off a chain reaction and you spontaneously combust.เวลาเชอรูฟโดนตัว มันจะส่ง การตอบสนองอัตโนมัติ และเธอจะระเบิด The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
I thought that I had to try and stop the chain reaction of this strange fate.ฉันคิดว่าฉันต้องพยายามหยุดผลของโชคชะตาแปลกๆ นี่ To tsuki to oka (2012)
Our smallest acts of kindness can cause a chain reaction of unforeseen benefits for people we've never met.แม้ความเมตตาเล็กๆที่เราทำ ส่งผลให้เกิดห่วงโซ่ปฏิกิริยาของ ผลประโยชน์ต่างๆที่มองไม่เห็น ให้แก่คนที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน The Road Not Taken (2012)
And the most lasting chain reactions that are started by those moments and actions and choices... are always the ones that are started by love.สิ่งสุดท้ายของปฏิกริยาลูกโซ่ ที่ถูกเริ่มต้นด้วยเวลา และการกระทำเหล่านี้ The Road Not Taken (2012)
Debris chain reaction is out of control and rapidly expanding.ผลการสะท้อนกลับยังควบคุมไม่ได้ และขยายตัวอย่างเร็ว Gravity (2013)
Chain reaction spreads outwards, shattering molecular bonds.สิ่งที่มีอยู่ของพวกมันคือภัยคุกคาม ชัดเจนไหม ผู้บัญชาการ Ender's Game (2013)
No need to identify the specific ship of the Queen the chain reaction takes out the entire swarm.เราจะเริ่มด้วยการจำลองสถานการณ์การต่อสู้จริง เป็นการรบเสมือนจริงที่ใกล้เคียงที่สุด เธอจะบัญชาการกลยุทธ์ทั้งหมด Ender's Game (2013)
When the bucket empties, it'll start a chain reaction -- a noisy one.ตอนที่ถังมันว่างลง ก็จะมีปฏิกริยาลูกโซ่ขึ้น มันจะเสียงดัง The Greybar Hotel (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิกิริยาลูกโซ่(n) chain reaction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิกิริยาลูกโซ่[patikiriyā lūksō] (n, exp) EN: chain reaction  FR: réaction en chaîne [ f ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,     /    ] chain reaction #32,128 [Add to Longdo]
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,     /    ] chain reaction #84,092 [Add to Longdo]
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ,       /      ] chain reaction of nuclear fission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
ポリメラーゼ連鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR) [Add to Longdo]
連鎖反応[れんさはんのう, rensahannou] (n) chain reaction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chain reaction
   n 1: a series of chemical reactions in which the product of one
      is a reactant in the next
   2: a self-sustaining nuclear reaction; a series of nuclear
     fissions in which neutrons released by splitting one atom
     leads to the splitting of others

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top