ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brickbats

B R IH1 K B AE2 T S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brickbats-, *brickbats*, brickbat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา brickbats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *brickbats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brickbat[N] คำตำหนิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brickbatn. เศษอิฐ,เศษที่ใช้เหวี่ยงขว้าง,คำตำหนิ

English-Thai: Nontri Dictionary
brickbat(n) ก้อนอิฐ,เศษอิฐ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Murderers' Alley. Brickbat Mansion.Murderer's Alley, Brickbat Mansion... Gangs of New York (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRICKBAT B R IH1 K B AE2 T
BRICKBATS B R IH1 K B AE2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brickbat (n) brˈɪkbæt (b r i1 k b a t)
brickbats (n) brˈɪkbæts (b r i1 k b a t s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top