ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือหาง

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือหาง-, *ถือหาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือหาง[V] back, See also: be partial towards, Syn. ให้ท้าย, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคงของรัฐบาลแอฟริกาใต้ถือหางฝ่ายอินคา, Thai definition: สนับสนุนฝ่ายที่ตนพอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือหางก. เข้าทางฝ่ายที่ตนพอใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The whole crew bet on you I put a year's pay on the line Now you cut that out and start thinking your music Can I bet too?ทั้งลำถือหางนาย ฉันพนันด้วยค่าแรงทั้งปี ถ้าตอนนี้อยู่เนเธอร์แลน์รีบกลับมาคิดเพลงได้แล้ว The Legend of 1900 (1998)
You ought to get off your high horse.เลิกถือหางตัวเองได้แล้ว Mine (2008)
So, what, god's my co-pilot? Is that it?ตกลง พระเจ้าถือหางข้างฉัน รึว่าไง? In the Beginning (2008)
And I understand that your loyalty is to Jenny.แล้วฉันก็คิดว่า คุณน่ะถือหางเจนนี่ Loyal and True (2008)
There is no love lost between myself and Crixus...แม้ข้าจะถือหางข้างคริซัส Legends (2010)
He may not know Luther as well as you, but he's a damn sight better placed to be non-partisan.เขาอาจจะไม่รู้ลูเธอร์ดีเท่ากับคุณ แต่ฉิบหายเขาไม่เคยถือหางพรรคพวกเดียวกัน Episode #1.6 (2010)
All right, look, with just me at the helm, this is it, dude; my managerial Bushido test, okay?โอเค ฟังนะ มีแต่ฉันที่ถือหางเสืออยู่ นี่มันคือทดสอบการบริหารงานแบบบูชีโดขอฉันนะเพื่อน เข้าใจนะ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
If there are no divisions and no sides to take, the King can remain truthful.ไม่มีการแบ่งฝ่ายและไม่มีการถือหาง กษัตริย์จะทรงพูดความจริงได้ Warrior Baek Dong-soo (2011)
Why you favoured Thor all these years!ทำไมท่านถึงได้ถือหาง ทอร์มาตลอดหลายปี Thor (2011)
You know what, Santana? For once I actually agree with you.ดีแล้วซานทาน่าเรื่องนี้ฉันขอถือหางนายฉันมั่นใจว่านายมาถูกทางแล้ว Riddick (2013)
We got a bet going, and I got a lot riding on the two of you not getting down.เราก็เลยพนันกันไว้ และฉันถือหางข้าง พวกนายจะไม่มีเซ็กส์กัน O-Mouth (2013)
Eight men who support Hamund. You said it yourself.ผู้ชายทั้ง 8 คนที่คอยถือหางฮามุนด์ เจ้าเป็นคนพูดมันเอง VIII. (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือหาง[v.] (theūhāng) EN: bet on s.o. ; take sides with ; support   FR: soutenir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
back(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลัง,ข้างหลัง,ส่วนหลัง,ด้านหลัง,กองหลัง,ที่เปลี่ยว,กลับคืน,ตรงกันข้าม,ค้างจ่าย,กลับ,ถอย,สนับสนุน,ถือหาง,วางเดิมพันใน, Syn. rear -Conf. re-
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ
prompt(พรอมพฺทฺ) adj. รวดเร็ว,ฉับพลัน,โดยพลัน,ทันทีทันใด, (เงิน) จ่ายได้ทันที. vt. กระตุ้น,ให้กำลังใจ,สนับสนุน,ถือหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจำกัดในการชำระหนี้,การกระตุ้น,การให้กำลังใจ,การบอกบท,สิ่งเตือนใจ., See also: promptness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
prompt(vt) กระตุ้น,บอกบท,ถือหาง,ให้กำลังใจ,สนับสนุน
steer(vi,vt) คัดท้าย,ถือท้าย,ถือหางเสือ,เลี้ยว,มุ่ง,บ่ายหน้า
steerage(n) การถือหางเสือ,ที่โดยสารชั้นต่ำสุดในเรือ
steersman(n) คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top