ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be humble

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be humble-, *be humble*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's to remind us to be humble and never too proud to accept a gift when it comes our way.- มันเป็นข้อเตือนใจเรา ให้ถ่อมตัวและอย่าทะนงตัวมากเกินไป ในการที่จะรับของขวัญที่ไม่คาดคิด ที่บังเอิญผ่านเข้ามา Dooku Captured (2009)
You got a reason to be humble.คุณมีเหตุผลที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว Practically Perfect (2010)
Now just be humble, self-deprecating, with a tinge of intellectual superiority.ตอนนี้ก็ถ่อมตัวไว้ สุภาพ บนความเฉลียวฉลาดของนาย Despicable B (2012)
Look at him, trying to be humble.มองเขาพยายามที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว. The Call (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่อมตน[V] be modest, See also: be humble, act modestly, act humbly, Syn. ถ่อมตัว, อ่อนน้อมถ่อมตัว, นอบน้อมถ่อมตน, Example: หลวงพ่อท่านปฏิบัติตนอย่างเรียบง่าย รักสันโดษ ชอบถ่อมตนและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ต่ำ[V] be humble, See also: be common, be inferior, Syn. ต่ำต้อย, Ant. สูง, Example: เขามีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าคนอื่น เขาจึงคิดว่าตัวเองต่ำต้อยในด้านอื่นๆ ไปด้วย, Thai definition: มีฐานะความเป็นอยู่หรือตำแหน่งหน้าที่ด้อยกว่ากันมากจนเทียบกันไม่ได้
เจียม[V] be humble, See also: be modest, be moderate, Syn. ถ่อมตน, ประมาณตัว, Example: ทุกคนต้องเจียมตัวเพราะเป็นแขกของประเทศเจ้าบ้าน, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
เจียมตัว[V] be humble, See also: be modest, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, Example: เขาแก่จนจะเข้าโลงอยู่แล้วยังไม่เจียมตัวอีก, Thai definition: รู้สึกประมาณตัว
เจียมเนื้อเจียมตัว[V] be modest, See also: be humble, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว, Example: เขาต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอเพราะเขาเกิดเป็นลูกเมียน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top