ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ยากจะแก้ไข

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยากจะแก้ไข-, *ยากจะแก้ไข*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยากจะแก้ไข[V] be difficult to fix, See also: be difficult to solve or repair, Syn. แก้ไขยาก, Example: กระทรวงแรงงานฯ กำลังมีความวุ่นวาย ยากที่จะแก้ไข, Thai definition: แก้ไขได้ยากลำบาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if you ever want to recover... you haven't said anything in... in... just say something.และถ้าคุณอยากจะแก้ไขมัน คุณไม่พูดอะไรเลย เกี่ยวกับ The Heart of the Matter (2007)
You do know that you've now opened pandora's box.รู้ไว้ด้วยว่า คุณได้ก่อปัญหา ที่ยากจะแก้ไข Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
She was extremely problematic, to say the least.พูดได้อย่างน้อยว่า เธอสร้างปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ The Nanny Diaries (2007)
I just need to tie up this one thing.ฉันแค่อยากจะแก้ไขบางอย่างเท่านั้น Lucifer Rising (2009)
Sometimes, if you want to change one thing,บางครั้งเมื่อนายอยากจะแก้ไขสิ่งหนึ่ง Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
♪ I just wanna fix it somehow. ♪ฉันอยากจะแก้ไขมันไม่ว่าจะด้วยวิธีใด Original Song (2011)
♪ I just wanna fix it somehow. ♪ฉันอยากจะแก้ไขมันไม่ว่าจะด้วยวิธีใด Original Song (2011)
It's that time again, where we tell you about your own personal slice of hell known as the Albuquerque afternoon commute.ที่พวกเราจะบอกคุณว่า เรื่องส่วนตัวที่ยากจะแก้ไข ที่ทราบกันว่าอัลเบอร์เคอร์กี มีกระแสไฟฟ้าขัดข้องเมื่อช่วงบ่าย Face Off (2011)
And since you have a Juilliard actress at your disposal, and one who wants to fix what she broke...และเนื่องจากคุณก็มีนักแสดงสาวจูเลียอยู่แล้ว และคนนึงที่อยากจะแก้ไขสิ่งที่เธอทำพัง The Fugitives (2012)
You wanna fix Janet so you don't feel so bad, but what you did is just as bad for you.เธออยากจะแก้ไขเจเน็ต เพื่อให้ตัวเองไม่รู้สึกแย่ แต่สิ่งที่เธอทำ ก็แย่สำหรับเธอเหมือนกัน Don't Fear the Scott (2012)
Stefan wants to fix me, and Caroline flat out admitted that she doesn't like me this way.สเตฟาน อยากจะแก้ไขฉัน และแคโรไลน์ ยอมรับออกมาว่า เธอไม่ชอบที่ฉันกลายเป็นแบบนี้ My Brother's Keeper (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be past praying for[IDM] ยากจะแก้ไข, See also: เกินกว่าจะช่วย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top