Search result for

airport

(77 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airport-, *airport*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airport[N] สนามบิน, See also: ท่าอากาศยาน, Syn. airdrome, airfield, aerodrome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airport(แอร์' พอร์ท) n. ท่าอากาศยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
airport(n) ท่าอากาศยาน,สนามบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airport owners' and operators' insuranceการประกันภัยความรับผิดของสนามบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Airport buildingsอาคารท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airport capacityขีดความสามารถของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airport noiseมลพิษทางเสียงจากท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airport terminalsอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Airportsท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lois, I checked the metropolis and the Smallville hospitals, as well as the airport...มาดูสิว่าทั้งสองคนใครจะใจร้ายกว่ากัน. โลอีส ฉันตรวจสอบรพ. Committed (2008)
Airport!สนามบิน! Bolt (2008)
I'm at the airport.ฉันอยู่สนามบิน Baby and I (2008)
Some fella paid me 50 quid to pick up his van and drop it at Heathrow airport.มีพวกผู้ชายจ่ายผม 50 เหรียญ ให้ขับรถตู้เขามา แล้วเอาไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินฮีธโรว์ The Bank Job (2008)
Airport!นั่นไง สนามบิน Bolt (2008)
It's Hellen. I'm on may way to the airport.และตอนที่ฉันเดินในเมืองตรงมุมถนน และมีผู้หญิงเดินผ่านฉัน The Eye (2008)
Well, don't wait too long. We've got to leave for the airport in an hour.รอนานไม่ได้ เราต้องไปสนามบินในอีกหนึ่งชั่วโมง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sir, it's our job as airport security... to search for all possible weapons or illegal drugs.คุณครับ มันเป็นการ รักษาความปลอดภัยของสนามบิน... ที่จะต้องค้นหาการพกอาวุธไม่ก็ยาเสพติด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
How do we get there? We can't go to the airport. They're looking for us.เราจะไปที่นั่นได้ไง เราไปสนามบินไม่ได้ พวกนั้นกำลังตามเราอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You try unplugging the AirPort base?คุณลองถอดปลั๊กแอร์พอร์ทเบสแล้วยัง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I got left in an airport in Rome. I'm sorry.ฉันขอโทษ Jumper (2008)
While you're out, pick someone up from the airport.ขณะที่นายอยู่ข้างนอก, รับ.. ใครบางคนจากสนามบิน Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
airportA bus transported us from the airport to the city.
airportAn hour's drive brought us to the airport.
airportArriving at the airport, I called her up.
airportArriving at the airport, I saw the plane taking off.
airportA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
airportAt Narita Airport, I ran into an old friend of mine.
airportBases run between the station and the airport.
airportBoth Ken's mother and her friend will arrive at the airport soon.
airportBoth my parents came to see me off at the airport.
airportCan I pick my ticket up at the airport?
airportDo you think we'll make it to the airport in time, Paul?
airportFrom the airport, the Keisei Line Sky-Liner will take you to Ueno Station in 75 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
สนามบิน[N] airport, See also: airfield, landing strip, landing ground, Syn. ท่าอากาศยาน, Example: ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆ สนามบินก็ต้องชินกับเสียงดังของเครื่องบินอยู่ตลอด, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก
ท่าอากาศยาน[N] airport, Syn. สนามบิน, Example: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศ บินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ, Count unit: แห่ง, Thai definition: ที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง ประกอบด้วยลานจอดเครื่องบิน ลู่เครื่องบินขึ้นลง โรงเก็บอุปกรณ์การบิน หอบังคับการบิน ที่ทำการของเจ้าหน้าที่ และที่พักผู้โดยสารเข้าออก
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT, Syn. ทอท., Example: เขาจะเริ่มทำงานที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยในต้นเดือนหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์พอร์ท = แอร์พอร์ต[n.] (aēphøt) EN: airport   FR: aéroport [m]
แอร์พอร์ตลิงก์[n. exp.] (aēphøt ling) EN: airport link   FR: liaison aéroport [f]
แอร์พอร์ตเรลลิงก์ [n. exp.] (aēphøt rēn ling) EN: airport rail link   
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
ภาษีสนามบิน[n. exp.] (phāsī sanāmbin) EN: airport tax   FR: taxe d'aéroport [f]
ภาษีท่าอากาศยาน[n. exp.] (thā-ākātsayān) EN: airport tax   FR: taxe d'aéroport [f]
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [TM] (Rotfaifā Cheūam Thā-ākātsayān Suwannaphūm) EN: Suvarnabhumi Airport Link ; Suvarnabhumi Airport Rail Link (SARL)   
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field   FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]
สนามบินดอนเมือง[n. exp.] (Sanāmbin Døn Meūang) EN: Bangkok-Don Muang Airport ; Don Muang Airport   FR: aéroport de Bangkok-Don Muang [m] ; aéroport de Don Muang [m]
สนามบินฮีทโธรว์[n. prop.] (Sanāmbin Hītthrō) EN: Heathrow Airport   FR: aéroport d'Heathrow [m] ; aéroport de Londres Heathrow [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRPORT    EH1 R P AO2 R T
AIRPORTS    EH1 R P AO2 R T S
AIRPORT'S    EH1 R P AO2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
airport    (n) (e@1 p oo t)
airports    (n) (e@1 p oo t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport [Add to Longdo]
Abgangsflughafen {m}airport of departure [Add to Longdo]
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination [Add to Longdo]
Flughafen {m} | Flughäfen {pl}airport | airports [Add to Longdo]
Flughafenpolizeieinheit {f}airport police unit [Add to Longdo]
Verladeflughafen {m}airport of dispatch [Add to Longdo]
Zollflughafen {m}airport of entry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアポート[, eapo-to] (n) airport [Add to Longdo]
エアポートタックス[, eapo-totakkusu] (n) airport tax [Add to Longdo]
グランドホステス[, gurandohosutesu] (n) female airline staff working at airports (wasei [Add to Longdo]
ターミナルビル[, ta-minarubiru] (n) (airport) terminal building [Add to Longdo]
ハブ空港[ハブくうこう, habu kuukou] (n) (See 拠点空港・きょてんくうこう) hub airport [Add to Longdo]
リムジン(P);リムジーン[, rimujin (P); rimuji-n] (n) (1) limousine (stretched car); (2) (abbr) (See リムジンバス) shuttle bus (usu. to airport) (wasei [Add to Longdo]
寄航[きこう, kikou] (n,vs) calling at a port or airport [Add to Longdo]
拠点空港[きょてんくうこう, kyotenkuukou] (n) (See ハブ空港・ハブくうこう) hub airport [Add to Longdo]
空の玄関[そらのげんかん, soranogenkan] (exp,n) (See 空港) airport [Add to Longdo]
空港[くうこう, kuukou] (n) airport; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候机厅[hòu jī tīng, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄊㄧㄥ, / ] airport departure terminal [Add to Longdo]
候机楼[hòu jī lóu, ㄏㄡˋ ㄐㄧ ㄌㄡˊ, / ] airport departure terminal [Add to Longdo]
机场[jī chǎng, ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport; airfield [Add to Longdo]
航站[háng zhàn, ㄏㄤˊ ㄓㄢˋ, ] airport terminal; air terminal [Add to Longdo]
飞机场[fēi jī chǎng, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, / ] airport [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airport
   n 1: an airfield equipped with control tower and hangars as well
      as accommodations for passengers and cargo [syn: {airport},
      {airdrome}, {aerodrome}, {drome}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top