ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stewardess

S T UW1 ER0 D AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stewardess-, *stewardess*, stewardes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stewardess(n) บริกรหญิงบนเครื่องบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stewardess(สทู'เออดิส) n. steward (ดู) ที่เป็นหญิงโดยเฉพาะที่ทำงานในเครื่องบินโดยสาร เรือโดยสารหรือรถไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
stewardess(n) หญิงรับใช้ในเรือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, this is your stewardess speaking.ผู้โดยสารทุกท่านคะ นี่สจ๊วตหญิงพูดนะคะ Airplane! (1980)
The stewardess said...สจ๊วตหญิงบอกว่า... Airplane! (1980)
- The stewardess is here with me.- สจ๊วตหญิงอยู่ตรงนี้กับผม Airplane! (1980)
That's what the stewardess said.เด็กเสริฟ์ก็เคยบอกฉันแบนี้ Goodfellas (1990)
The very courageous stewardess told me my boy had gotten out.ผมได้ทำประมาณการคร่าวๆแล้วว่าเท่าไหร่ที่เราต้องการ Hero (1992)
So the stewardess fuckin' goes bombin' up from the back of the plane... to tell him the microphone's still on.แล้วสจ๊วตก็วิ่งไปหาเขาบอกว่า ไมโครโฟนยังเปิดอยู่ Good Will Hunting (1997)
The stewardess hears this and goes hauling' ass down the aisle.พอแอร์ได้ยิน ก็รีบวิ่งลงมาที่ห้องนักบิน Good Will Hunting (1997)
Chuck had a japanese stewardess over today.ชัค อยู่กับสาวแอร์ญี่ปุ่นทั้งวันเลย The Dark Night (2008)
Become a stewardess and live a happy life.ตั้งใจที่จะเป็นพนักงานบนเครื่องบินให้ได้ แล้วก็มีชีวิตอย่างมีความสุข นั่นแหละที่ท่านบอกไว้ Haunters (2010)
Didn't you, me, and a stewardess get to know each other intimately over Lithuania?เพื่อได้รู้จักแต่ละคนอย่างใกล้ชิด ขอโทษนะ The Princesses and the Frog (2011)
You showed the stewardess the evidence file?คุณเอาแฟ้มคดีสำคัญให้ยัยแอร์นั่นดูเหรอ? The Limey (2012)
Earlier today, we got a tip on one of the unrecorded lines that a stewardess was planning on smuggling some contraband onto a New York bound flight.วันนี้มีคนแจ้งว่า โอสเตสส์คนหนึ่ง จะลักลอบขนของผิดกฏหมาย Kalele (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stewardessA passenger fainted, but the stewardess brought him around.
stewardessA passenger fainted but the stewardess brought him round.
stewardessA stewardess was rescued from the wreck.
stewardessAt last she got a job as a stewardess.
stewardessHe married a stewardess.
stewardessIs there a Japanese-speaking stewardess?
stewardessJane was a stewardess when she was young.
stewardessThe stewardess can speak French after a fashion.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
พนักงานเสิร์ฟ[phanakngān soēp = phanakngān soēf] (n, exp) EN: waiter ; waitress; steward ; stewardess   FR: serveur [ m ] ; serveuse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STEWARDESS S T UW1 ER0 D AH0 S
STEWARDESSES S T UW1 ER0 D AH0 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stewardess (n) stjˌuəʳdˈɛs (s t y u@2 d e1 s)
stewardesses (n) stjˌuəʳdˈɛsɪz (s t y u@2 d e1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空中小姐[kōng zhōng xiǎo jiě, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˇ, ] stewardess; air hostess, #75,893 [Add to Longdo]
女服务员[nǚ fú wù yuán, ㄋㄩˇ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] stewardess [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stewardess { f }; Flugbegleiterin { f } | Stewardessen { pl }; Flugbegleiterinnen { pl }stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアガール[eaga-ru] (n) air girl; stewardess [Add to Longdo]
エアホステス[eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
スチュワーデス[suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stewardess \Stew"ard*ess\, n.
   A female steward; specifically, a woman employed in passenger
   vessels to attend to the wants of female passengers.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stewardess
   n 1: a woman steward on an airplane [syn: {stewardess}, {air
      hostess}, {hostess}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stewardess /stəwɑrdɛs/
  1. airhostess; stewardess
  2. stewardess

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top