ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squall

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squall-, *squall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squall(n) พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, Syn. gust, storm
squall(n) ความโกลาหล, See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน, Syn. disturbance, tempest
squall(vi) พัดกระหน่ำ, Syn. blow strongly
squall(vi) กรีดร้อง, See also: ร้องลั่น, Syn. cry, yell
squall(n) เสียงร้องดังลั่น, Syn. cry, yell
squally(adv) อย่างร้องดังลั่น
squaller(n) คนที่ร้องลั่น, See also: ผู้กรีดร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) , ความโกลาหลอย่างกะทันหัน, ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ, เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squalloid(สควอล'ลอยดฺ) adj. คล้ายปลาฉลาม
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) , มีมรสุม, คุกคาม, มีความยุ่งยาก, ไม่ราบรื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
squall(n) เสียงดัง, พายุ, ฝนไล่ช้าง, ความโกลาหล
squall(vi) เกิดพายุ, ร้องดัง, พัดกระหน่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall cloudเมฆในลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall lineแนวลมสควอลล์ หรือ แนวพายุฝน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Well, the— the squall seems to have passed.อืม ก็เหมือนลมจะสงบแล้วนะ The Constant Gardener (2005)
A great snow squall is falling far into spring, พายุหิมะใหญ่กำลังตกครับ นานมากแล้วที่ไม่เกิดในฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ April Snow (2005)
- It's a summer squall.-อย่างหนักเลยด้วย Becoming Jane (2007)
I remember the day you came into this world red-faced and squalling.แม่จำได้วันที่ลูกลืมตาดูโลก ใบหน้าแดงก่ำ ร้องระงม The Pointy End (2011)
They are missing from the cosmic squall.พวกเขาจะหายไปจากพายุจักรวาล Is There an Edge to the Universe? (2011)
We need a plan and we need to stake every one of those squalling, little bastards today.เราต้องการแผน และเราต้องปักอก พวกมันทุกตัวในวันนี้ I've Got You Under Your Skin (2012)
Well, these squalls do usually blow over.these squalls do usually blow over. Okay then. Interstellar (2014)
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที In the Heart of the Sea (2015)
Best prepare for weather, Mr. Bond, we're headed into a squall.ที่ดีที่สุดในการเตรียมความ พร้อมสำหรับสภาพอากาศที่นายบอนด์ เรากำลังมุ่งหน้าเข้าไปในพายุ In the Heart of the Sea (2015)
A year later she came to my gates with a squalling baby in her arms.ปีต่อมา นางมาหน้าประตูบ้านข้า กับทารกร้องระงมในอ้อมแขนเธอ Kill the Boy (2015)
Snow squalls?พายุหิมะ? Snow Buddies (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรี๊ดสลบ[kritsalop] (v) EN: scream ; shriek ; squall
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
squall
squalls

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squall
squalls
squally
squalled
squalling

WordNet (3.0)
squall(n) sudden violent winds; often accompanied by precipitation
squall(v) make high-pitched, whiney noises, Syn. wawl, waul
squall(v) blow in a squall
squally(adj) characterized by short periods of noisy commotion, Syn. squalling
squally(adj) characterized by brief periods of violent wind or rain
shout(v) utter a sudden loud cry, Syn. squall, yell, call, holler, cry, shout out, scream, hollo

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Squall

n. [ Cf. Sw. sqval an impetuous running of water, sqvalregn a violent shower of rain, sqvala to stream, to gush. ] A sudden and violent gust of wind often attended with rain or snow. [ 1913 Webster ]

The gray skirts of a lifting squall. Tennyson. [ 1913 Webster ]


Black squall, a squall attended with dark, heavy clouds. --
Thick squall, a black squall accompanied by rain, hail, sleet, or snow. Totten. --
White squall, a squall which comes unexpectedly, without being marked in its approach by the clouds. Totten.
[ 1913 Webster ]

Squall

v. i. [ imp. & p. p. Squalled p. pr. & vb. n. Squalling. ] [ Icel. skvala. Cf. Squeal. ] To cry out; to scream or cry violently, as a woman frightened, or a child in anger or distress; as, the infant squalled. [ 1913 Webster ]

Squall

n. A loud scream; a harsh cry. [ 1913 Webster ]

There oft are heard the notes of infant woe, --
The short, thick sob, loud scream, and shriller squall. Pope. [ 1913 Webster ]

Squaller

n. One who squalls; a screamer. [ 1913 Webster ]

Squally

a. 1. Abounding with squalls; disturbed often with sudden and violent gusts of wind; gusty; as, squally weather. [ 1913 Webster ]

2. (Agric.) Interrupted by unproductive spots; -- said of a field of turnips or grain. [ Prov. Eng. ] Halliwell. [ 1913 Webster ]

3. (Weaving) Not equally good throughout; not uniform; uneven; faulty; -- said of cloth. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコール[suko-ru] (n) squall; (P) [Add to Longdo]
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n, vs) squall; burst of anger [Add to Longdo]
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top