ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-exactness-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: exactness, *exactness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exactness(n) ความถูกต้อง, See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด, Syn. preciseness, precision

English-Thai: Nontri Dictionary
exactness(n) ความแน่นอน, ความถูกต้อง, ความแน่ชัด, ความเที่ยงตรง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exactness (n) ˈɪgzˈæktnəs (i1 g z a1 k t n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exactness \Ex*act"ness\, n.
   1. The condition of being exact; accuracy; nicety; precision;
    regularity; as, exactness of judgement or deportment.
    [1913 Webster]
 
   2. Careful observance of method and conformity to truth; as,
    exactness in accounts or business.
    [1913 Webster]
 
       He had . . . that sort of exactness which would have
       made him a respectable antiquary.   --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exactness
   n 1: the quality of being exact; "he demanded exactness in all
      details"; "a man of great exactitude" [syn: {exactness},
      {exactitude}] [ant: {inexactitude}, {inexactness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-exactness -

 


  

 
exactness
 • ความถูกต้อง: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด [Lex2]
 • (n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง [Nontri]
 • (n) /'ɪgz'æktnəs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top