ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความพลาด

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพลาด-, *ความพลาด*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ความพลาด มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ความพลาด*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โยพนมัท(โยบพะนะมัด) น. ความมัวเมาในความเป็นคนหนุ่มสาว, ความพลาดพลั้งเพราะความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that's where I got it wrong.นั่นล่ะ จุดที่ผมตีความพลาดล่ะ The Da Vinci Code (2006)
It wasn't a mistake, Aiden. You're a shark.มันไม่ใช่ความพลาดหรอก เอเดน นายเป็นฉลาม There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top