ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zee*

Z IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zee, -zee-
Possible hiragana form: ぜえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuzee(n) แสงไฟสีเตือนรถเพื่อเตือนรถ
fuzee(n) สายชนวน
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี
fuzeen. ไม้ขีดไฟหัวโต, ไฟสีแดงจ้าที่ใช้เป็นสัญญาณเตือนรถไฟที่กำลังเข้ามา

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี, ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To love me by the Zuider Zeeรักฉันโดย ซูเดอซี Pinocchio (1940)
I'd wet-nurse their babies on the milk of chimpanzees.ฉันจะใช้นมชิมเเปนซีเลี้ยงลูกกอริลล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
But Zira, we chimpanzees are too few.ลิงชิมแปนซีมีน้อยเกินไป Beneath the Planet of the Apes (1970)
It is I, Gazeem, a humble thief.ฉันเอง กาซีม โจรผู้ต่ำต้อย Aladdin (1992)
Patience. Gazeem was obviously less than worthy.กาซีม มันไม่ได้มีค่าควรขนาดนั้น Aladdin (1992)
A chimpanzee or something from the ape family. Possibly an orang-utan.พันธุ์เดียวกัน Deep Throat (1993)
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง Junior (1994)
Come on, Zee. I thought we were past this.โธ่ ซี ผมคิดว่าเราเข้าใจกันแล้วนะ The Matrix Reloaded (2003)
- Zee....-ซี... . The Matrix Reloaded (2003)
- Zee, what are you doing?- ซีซ์ ทำอะไร? The Matrix Revolutions (2003)
But you're gonna get yourself killed. It's crazy, Zee.แต่ว่ามันจะทำให้เธอตายนะ มันบ้า The Matrix Revolutions (2003)
- Zee?ซี? The Matrix Revolutions (2003)
Zee!ซี! The Matrix Revolutions (2003)
Wouldn't surprise me to, uh, hear Bin Laden on Al jazeera bragging how he iced the president's ball carriers.เราต้องคุยกัน Yankee White (2003)
- Aljazeera will protect us.- อัลจาซีร่าจะปกป้องเรา Tabula Rasa (2004)
- Aljazeera's a network.- อัลจาซีร่าเป็นเครือข่ายข่าว Tabula Rasa (2004)
Actually, uh, he's a chimpanzee. His name's Darwin. He's 5 years old.อันที่จริงแล้ว เขาเป็นลิงซิมแปนซี เขาชื่อดาร์วิน เขาอายุ 5 ปี Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Look, I called the San francisco zoo, and they don't think a chimpanzee can fire a handgun.ฟังนะ ฉันโทรหาสวนสัตว์ซานฟรานซิสโก และพวกเขาไม่คิดว่าลิงชิมแปนซี จะเหนี่ยวไกปืนได้ Mr. Monk and the Panic Room (2004)
- Well, he's a chimpanzee, okay?- เอาล่ะ เขาเป็นลิงชิมแปนซี โเคไหม Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Call me Mabuzee.เรียกชั้นว่ามาบูซี่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
You're Babuzee.คุณบาบูเซ่ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Babuzee?บาบูเซ่? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
- And it's Zee.- อลิสซาเบ็ท - และชื่อชั้นคือ"ซี" Monster House (2006)
- "Zee"?- "ซี"? Monster House (2006)
Oh, really, Zee?นี่ซีเธอคิดว่างั้นจริงๆรึ Monster House (2006)
- Come on, Zee.- เถอะน่า ซี Monster House (2006)
Zee, it's true. There's something evil going on across the street.ซี มันเป็นเรื่องจริงนะ มีบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ในบ้านหลังนั้น Monster House (2006)
Listen, Zee, I don't know how to tell you this-ฟังนะซี ผมก็ไม่รู้ว่า จะเริ่มเรื่องยังไงดี- Monster House (2006)
Zeeeeeeeee!ซีซี ซี ซี ... ... Surf's Up (2007)
Al Jazeera is running footage.อัลจาซีรา_BAR_ กำลังออกข่าวครับ Rendition (2007)
Yahtzee.ใช่เลย Family Remains (2009)
William, you have to eat before we play Yahtzee.วิลเลี่ยม เธอต้องทานอะไรก่อนจะเล่นแย๊ตซี่นะ Frenzy (2009)
Yahtzee.แย๊ตซี่ Frenzy (2009)
Yahtzee is the most egalitarian game in the world.แย๊ตซี่เป็นเกมที่ทัดเทียมที่สุดในโลก Beyond Here Lies Nothin' (2009)
- Yahtzee!แย๊ตซี่! Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Your turn to make a Yahtzee.ตาเธอเล่นแย๊ตซี่แล้ว Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Yahtzee.แล้ว? ตำนานท้องถิ่นมีว่าป่านั้นถูกคุ้มครอง Fallen Idols (2009)
Yahtzee.เกมยาห์ซี A561984 (2009)
The last thing we want is for this to end up all over Al Jazeera.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำ คือเข้าไปยุ่งกับพวก อัล จาซีร่า Buried (2010)
And all the major networks are playing it, including Al Jazeera.และเครือข่ายใหญ่ๆต่างๆกำลังนั่งดูอยู่ รวมทั้ง อัล จาซีร่า Buried (2010)
¶¶In the time of chimpanzees, I was a monkey ¶¶# ในยุคของชิมแพนซี ฉันเป็นลิง # Funk (2010)
Whatever did this damage was somewhere between a human and a chimpanzee, meaning approximately 250 pounds of force.แรงที่สร้างความเสียหายนี้ อยู่ระหว่างมนุษย์ กับลิงชิมแปนซี หมายถึงประมาณ 250 ปอนด์ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I saw you on Al Jazeera telling the world you caused the blackout.ข้าเคยเห็นเอ็ง ในช่้องอัลจาซีรา กำลังบอกคนทั้งโลกว่า เอ็งเป็นคนทำให้เกิด เหตุการณ์หมดสติ Better Angels (2010)
Chimpanzees' dna differs from oursDNA ของลิงชิมแปนซี ต่างจากพวกเรา To Keep Us Safe (2010)
And being abducted by a kind of zeepiratencarnival.แล้วถูกลักพาตัวโดย พวกคณะโจรสลัดบ้าบอนี่ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I love chimpanzees.ฉันชอบลิงซิมแปนซี Rise of the Planet of the Apes (2011)
Is that a chimpanzee?นั่นมันลิง ซิมแปนชีใช่ไหม? Rise of the Planet of the Apes (2011)
Your mother was here with other chimpanzees.แม่ของแกก็อยู่ที่นี่ รวมทั้งลิงซิมแปนซีตัวอื่นๆ Rise of the Planet of the Apes (2011)
Are you familiar with the recent study of Tanzanian chimpanzees by Nishida and Hosaka out of Kyoto University?เธอเคยได้ยินเรื่องการศึกษา ลิงชิมแปนซีแทนซาเนียโดยนิชิดะและโฮซากะ จากมหาวิทยาลัยเกียวโตหรือเปล่า The Zarnecki Incursion (2011)
Me and Joe zee and the vena cava girls-- we are the judges, and we will be picking the final t-shirt from a young designer to complete the collection.แม่กับโจซีและสาวๆวีนาคาว่า ร่วมเป็นกรรมการ และเราจะเลือก งานออกแบบเสื้อยืดของนักออกแบบเยาวชน Shattered Bass (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
zeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิมแปนซี(n) chimpanzee, See also: chimp, Syn. ลิงชิมแปนซี, Example: ลิงชิมแปนซีหาได้ในป่าอาฟริกา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อลิงไม่มีหางในวงศ์ Pongidae ขนสีดำ บริเวณใกล้ๆ ก้นมีขนสีขาว หน้าไม่มีขน แขนและขายาวเกือบเท่ากัน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิมแปนซี[chimpaēnsī] (n) EN: chimpanzee ; chimp  FR: chimpanzé [ m ]
ขำกลิ้งลิงกับหมา[khamkling ling kap mā] (x) EN: The Adventures of Pan and James : A Chimpanzee and Bulldog on Errands
ลิงชิมแปนซี[ling chimpensī] (n) EN: chimpanzee  FR: chimpanzé [ m ]
นกกาแวน[nok kā waēn] (n, exp) EN: Racket-tailed Treepie  FR: Témia bronzée [ f ] ; Pie à raquettes [ f ] ; Pie bronzée [ f ] ; Témia à raquettes [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZEE Z IY1
ZEEK Z IY1 K
ZEEB Z IY1 B
ZEESE Z IY1 S
ZEESE Z IY1 Z
KAZEE K AA1 Z IY0
MOZEE M AA1 Z IY0
ZEEMAN Z IY1 M AH0 N
ZEEBLE Z IY1 B AH0 L
VANZEE V AA1 N Z IY0
FRAZEE F R AH0 Z IY1
BRAZEE B R AE1 Z IY0
JAZEERA JH AH0 Z IY1 R AH0
DEZEEUW D IH0 Z IY1 UW0
ZEELAND Z IY1 L AH0 N D
VANDERZEE V AE1 N D ER0 Z IY2
ZEEBRUGGE Z IY2 B R UW1 G IY0
CHIMPANZEE CH IH0 M P AE1 N Z IY0
CHIMPANZEES CH IH0 M P AE1 N Z IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zee (n) zˈiː (z ii1)
zees (n) zˈiːz (z ii1 z)
chimpanzee (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)
chimpanzees (n) tʃˌɪmpænzˈiːz (ch i2 m p a n z ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半岛[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] peninsula; Al Jazeera (Arabic-language news network), #13,594 [Add to Longdo]
黑猩猩[hēi xīng xīng, ㄏㄟ ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ, ] common chimpanzee, #35,225 [Add to Longdo]
半岛电视台[bàn dǎo diàn shì tái, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] Al-Jazeera Television [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krustazeen { pl } (Krabben, Garnelen usw.) [ zool. ]crustaceans (crabs, shrimps etc.) [Add to Longdo]
Schimpanse { m } [ zool. ] | Schimpansen { pl }chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぜいぜい;ぜえぜえ[zeizei ; zeezee] (adv, adv-to, vs) (on-mim) gasping for breath; puffing and panting; wheezing [Add to Longdo]
ぞい;ぞえ;ぜえ[zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis [Add to Longdo]
ゼーマン効果[ゼーマンこうか, ze-man kouka] (n) Zeeman effect [Add to Longdo]
チンパンジー[chinpanji-] (n) chimpanzee; chimp [Add to Longdo]
ヒト科[ヒトか, hito ka] (n) Hominidae (family comprising of chimpanzees, gorillas, humans and orangutans) [Add to Longdo]
ピグミーチンパンジー[pigumi-chinpanji-] (n) (See ボノボ) pygmy chimpanzee (Pan paniscus) [Add to Longdo]
黒猩々;黒猩猩[くろしょうじょう, kuroshoujou] (n) chimpanzee [Add to Longdo]
贅六;才六[ぜいろく;ぜえろく, zeiroku ; zeeroku] (n) (arch) Edo term used to debase people from Kansai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zed \Zed\, n. [F., probably through It. zeta, fr. L. zeta. See
   {Zeta}.]
   The letter {Z}; -- called also {zee}, and formerly {izzard}.
   "Zed, thou unnecessary letter!" --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zee
   n 1: the 26th letter of the Roman alphabet; "the British call Z
      zed and the Scots call it ezed but Americans call it zee";
      "he doesn't know A from izzard" [syn: {Z}, {z}, {zee},
      {zed}, {ezed}, {izzard}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zee‐
  maritime; sea; sea‐; ofthesea

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 zee /ze/
  1. sea
  2. billow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top