ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wallet*

W AO1 L AH0 T   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wallet, -wallet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallet[N] กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก, Syn. billfold, pocketbook
wallet[N] โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet[N] ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack

English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swalletช่องน้ำมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
would you hold my wallet while I take the test?ผมฝากกระเป๋าตังค์ ไว้กับคุณได้มั้ยครับ? Spies Like Us (1985)
Moe Pressman's wallet was stolen when he was playing pinochle last night.โม เพรซแมน ถูกล้วงกระเป๋าสตังค์ ตอนที่เขาเล่นไพ่เมื่อคืน Dirty Dancing (1987)
- Three other wallets.- กระเป๋าเงินหาย 3 ราย Dirty Dancing (1987)
Daddy, I need your help. I know Johnny didn't take Moe's wallet.พ่อ ช่วยหนูด้วย หนูรู้ว่า จอห์นนี่ ไม่ได้ขโมยกระเป๋าคุณโม Dirty Dancing (1987)
- I saw her with a couple of wallets.- หนูเห็นเขามีกระเป๋าเงินตั้งหลายใบ Dirty Dancing (1987)
Wait a minute. I know Johnny didn't take the wallet.เดี๋ยวค่ะ หนูรู้ว่า จอห์นนี่ ไม่ได้ขโมยกระเป๋าไป Dirty Dancing (1987)
My wallet, it's...- กระเป๋าฉัน... Punchline (1988)
Give me your wallet.เอากระเป๋าตังค์มา Goodfellas (1990)
He pockets the dough, throws the wallet away.ชั้นทำเองค่ะ Hero (1992)
Let the guy come and get his wallet.เรียบร้อย Hero (1992)
A reward for this wallet he found.อ๊ะ คุณป้าที่ทำคุ้กกี้ไม่อร่อยหนิ Hero (1992)
You got the idea of takin' their wallets. Now, that was a good idea.คุณมีความคิดในการพันธนาการฉันไว้กระเป๋าของพวกเขา ตอนนี้ที่เป็นความคิดที่ดี Pulp Fiction (1994)
- Made more from the wallets than we did from the register.- ทำขึ้นจากกระเป๋ากว่าที่เราได้จากการลงทะเบียน Pulp Fiction (1994)
- A lot of wallets.- มากของกระเป๋า Pulp Fiction (1994)
Now, wallets out!ตอนนี้สตางค์ออก! Pulp Fiction (1994)
All right, now, people, gonna come around and collect your wallets!สิทธิทั้งหมดตอนนี้คนจะมารอบ ๆ และเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณ! Pulp Fiction (1994)
I want you to go in that bag and find my wallet.ฉันต้องการให้คุณที่จะไปในกระเป๋าที่และหากระเป๋าสตางค์ของฉัน Pulp Fiction (1994)
Now, with the rest of those wallets and the register, that makes this a pretty successful little score, huh?ขณะนี้มีส่วนที่เหลือของกระเป๋าเหล่านั้นและลงทะเบียนที่ ที่ทำให้คะแนนน้อยที่ประสบความสำเร็จสวยฮะ? Pulp Fiction (1994)
That was a big surprise for Mr. Murdock, whose passport and wallet were stolen 16 days ago at the Helsinki-Airport.แปลกใจมาก หนังสือเดินทางของเขา หายไปที่สนามบินที่เฮลซิงกิ - เมื่อ 16 วันก่อน The Jackal (1997)
Car, keys, wallet.รถ กุญแจ กระเป๋า ส่งมา Nothing to Lose (1997)
What about my wallet?แกอยากได้กระเป๋าตังค์ฉันไม่ใช่รึ Nothing to Lose (1997)
Here´s my wallet.นี่กระเป๋าตังค์ เอามั้ย Nothing to Lose (1997)
Wow! Looks like the celebrity stalker don´t have a wallet.คนบ้าดาราลืมพกกระเป๋าตังค์แฮะ Nothing to Lose (1997)
Hey, hey, you´re the one who threw the wallet out the fuckin´ window.แกเป็นคนขว้างกระเป๋าทิ้งเอง ฉลาดตายล่ะ Nothing to Lose (1997)
That´s a fancy case, friend. You know, when a sweet-mouthed girl like you has a fancy case like this... a man gets to thinkin´ where´s the wallet?ลองกล่องนามบัตรหรูยังีง้แล้ว Nothing to Lose (1997)
I´m gonna need that wallet, Alice.ส่งกระเป๋าตังค์มา อลิซ Nothing to Lose (1997)
Where´s that big, fat wallet?กระเป๋าตังค์แกอยู่ไหน Nothing to Lose (1997)
Give it to me. Give me your fuckin´ wallet, you little bitch.เอากระเป๋าตังค์มาให้ฉันซะดี ๆ Nothing to Lose (1997)
My wallet.กระเป๋าตัง Never Been Kissed (1999)
Johan, you owe me 100 crowns. Where's your wallet?Johan นายเป็นหนี้ฉัน 100 crowns \ กระเป๋าตังค์นายอยู่ไหน? Show Me Love (1998)
Hands behind your back. Give me your wallet.ว่ามึงอยากทำงานอะไรวะ! Fight Club (1999)
You're not the contents of your wallet.เมื่อไหร่ล่ะ? Fight Club (1999)
- Just give me your wallet, will you?แกจงเอากระเป๋าตังค์ให้ฉันซะดีๆ The Time Machine (2002)
I left my wallet.ขอโทษผมลืมกระเป๋าสตางค์ 21 Grams (2003)
Doesn't appear to be a robbery. There's still cash and credit cards in his wallet.คุณรู้ว่าผมหมายถึงอะไร Yankee White (2003)
- Sure you don't want your wallet?You sure you don't want your walletThe Butterfly Effect (2004)
Give me your wallet!ส่งกระเป๋าตังค์มา 50 First Dates (2004)
- A wallet.- กระเป๋า A Cinderella Story (2004)
- I meant a wallet-purse.- ฉันหมายถึง กระเป๋าสะตางค์ A Cinderella Story (2004)
You said, "wallet-purse. " What's that?ผุดขึ้นมาในหัวฉัน เธอพูดว่า "กระเป๋าสะตางค์" มันอะไรนะ? A Cinderella Story (2004)
In my wallet, there's a check.ในกระเป๋าเงิน มีเช็คอยู่ Crash (2004)
He never opens a book, only his walletรายนั้นหนังสือหนังหาไม่เคยเปิด เปิดแต่กระเป๋าตังค์ Saving Face (2004)
It was in your wallet, behind the photo of your daughter.มันอยู่ข้างในกระเป๋าของนาย ข้างหลังรูปของลูกสาวนาย Saw (2004)
Oh, I forgot I left my wallet at homeตายจริง ฉันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้าน Spygirl (2004)
What's with that damned big wallet?กระเป๋าตังไรเนี้ย จะใหญ่ไปไหน? Nobody Knows (2004)
I have 650 Yen left in my walletตอนนี้เหลืออยู่ 650 เยน Nobody Knows (2004)
How many Yen were in my wallet to begin with?ยังเหลือกี่เยนในกระเป๋าหว่า Nobody Knows (2004)
- Randy, this came with the wallet.- รันดี้ นี่มันรูปยี่ห้อกระเป๋าเงินนี่ Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
- She's a wallet model.- เธอเป็นนางแบบให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงิน Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Sharona, she's one of the top five wallet models in the world, thank you very much.ชาโรน่า เธอเป็นนางแบบชื่อดัง ให้กับยี่ห้อกระเป๋าเงินติดอันดับ 5 ของโลกเชียวนะ ขอบคุณมาก Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
walletA friend I went with on our first trip abroad had his wallet pickpocketed. I don't think it left a very good impression.
walletAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
walletAll that day my father was out of humor because he had lost his wallet.
walletDid you see a brown wallet around here?
walletDon't put the wallet on the top of the heater.
walletFather had his wallet picked in the bus.
walletGet out your wallet.
walletHe clutched his wallet in his hand.
walletHe felt in his pocket for his wallet.
walletHe had his wallet stolen.
walletHe recovered his stolen wallet.
walletHere's my wallet.
walletHe said that he had left his wallet at home.
walletHe stole money from her wallet.
walletHe suddenly noticed his wallet was missing.
walletHe took out a 1,000-yen note from his wallet.
walletHe took out a dollar from his wallet.
walletHe took out the wallet from his inside jacket pocket.
walletHe was out of humor as he had lost his wallet.
walletHe wondered what to do about the wallet he was holding.
walletI contrived to leave my wallet behind.
walletI finally managed to find my lost wallet.
walletI got my wallet stolen in the train yesterday.
walletI had gone some distance before I missed my wallet.
walletI had my wallet stolen.
walletI had my wallet stolen from my inner pocket.
walletI had my wallet stolen on my way to the office.
walletI had my wallet stolen on the bus.
walletI had my wallet stolen while I was asleep.
walletI have looked everywhere, but I can not find my wallet.
walletI have no more money in my wallet.
walletI left my wallet at home on that particular day.
walletI left the keys with my wallet.
wallet"I lost my wallet," lamented John.
walletI lost my wallet somewhere around here.
walletI may have left my wallet on the bus.
walletI'm looking for a wallet.
walletIn addition, to about 30,000 yen, the wallet contained his driver's license.
walletI searched my pockets for the wallet.
walletI succeeded in the recovery of the stolen wallet.
walletI've looked everywhere, but I can't find my wallet.
walletI was robbed of my wallet by the man sitting next to me.
walletJust give him the wallet.
walletMy father took out his wallet and gave me ten dollars.
walletMy wallet and passport are missing.
walletPlease find me my wallet.
walletPut away your wallet.
walletShe is looking for her missing wallet.
walletSickness empties the wallet.
walletSomeone stole my wallet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet   
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet   
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
ซองใส่ธนบัตร[n. exp.] (søng sai thanabat) EN: wallet   
ย่าม[n.] (yām) EN: kitbag ; shoulder bag ; stachel ; wallet   FR: sac [m] ; cartable [m] ; besace [f] ; sac à dos [m] ; malette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLET W AO1 L AH0 T
WALLETS W AO1 L AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wallet (n) wˈɒlɪt (w o1 l i t)
wallets (n) wˈɒlɪts (w o1 l i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] purse; wallet, #39,343 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}wallet | wallets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォレット[, uoretto] (n) wallet [Add to Longdo]
バーチャルウォレット[, ba-charuuoretto] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
ワーレット[, wa-retto] (n) wallet [Add to Longdo]
仮想財布[かそうさいふ, kasousaifu] (n) virtual wallet [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] (n) purse; handbag; wallet; till [Add to Longdo]
財布[さいふ, saifu] (n) purse; handbag; wallet; (P) [Add to Longdo]
札入れ[さついれ, satsuire] (n) (See 小銭入れ) wallet; billfold [Add to Longdo]
紙入れ;紙入(io)[かみいれ, kamiire] (n) wallet; billfold; purse; handbag [Add to Longdo]
持ち合わせ;持ち合せ;持合わせ;持合せ[もちあわせ, mochiawase] (n) (1) things on hand; things in stock; (2) money on hand; money in one's wallet; (adj-no) (3) on hand; in stock [Add to Longdo]
手札[てふだ, tefuda] (n) (1) one's hand (when playing cards); (2) name tag; nameplate; business card; (3) (abbr) (See 手札型,手札判) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
手札型[てふだがた, tefudagata] (n) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
手札判[てふだばん, tefudaban] (n) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
電子財布[でんしさいふ, denshisaifu] (n) e-wallet; electronic wallet [Add to Longdo]
皮財布[かわざいふ, kawazaifu] (n) leather wallet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wallet \Wal"let\, n. [OE. walet, probably the same word as OE.
   watel a bag. See {Wattle}.]
   1. A bag or sack for carrying about the person, as a bag for
    carrying the necessaries for a journey; a knapsack; a
    beggar's receptacle for charity; a peddler's pack.
    [1913 Webster]
 
       [His hood] was trussed up in his walet. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A pocketbook for keeping money about the person.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything protuberant and swagging. "Wallets of flesh."
    --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top