ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手札

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手札-, *手札*
Japanese-English: EDICT Dictionary
手札[てふだ, tefuda] (n) (1) one's hand (when playing cards); (2) name tag; nameplate; business card; (3) (abbr) (See 手札型,手札判) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
手札[てふだがた, tefudagata] (n) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]
手札代わり;手札代り[てふだがわり, tefudagawari] (n) (hum) (obsc) giving a gift [Add to Longdo]
手札[てふだばん, tefudaban] (n) wallet-sized (photo) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know what the best thing about having the journal is?[CN] 知道有手札最棒的是什么吗? I, Frankenstein (2014)
It is the private scientific journal of Victor Frankenstein.[CN] 这是弗兰肯斯坦私人的科学手札 I, Frankenstein (2014)
Follow him, Gideon. As soon as you have the journal in sight,[CN] 吉迪恩,跟随他,看到手札 I, Frankenstein (2014)
Please just trust me.[CN] 拜托你相信我,事情跟手札有关 I, Frankenstein (2014)
Keep your cards close.[JA] 手札は隠せか Chapter 4 (2013)
It`s just the hand you`ve been dealt.[JA] それが君の手札だ。 Captain America: The First Avenger (2011)
best interest to lay the cards on the table.[JA] だからこそ お互いの利益のためにも― 手札を広げたいと Kafkaesque (2010)
Was I wrong to keep the journal from him?[CN] 要是它没有回来... 我不给他手札是错的吗? I, Frankenstein (2014)
All right, Miss Man, what you got?[JA] よし 手札は何だ? Dallas Buyers Club (2013)
You played your hand.[JA] 手札は消えたの Dog Tags (2008)
"Frankenstein".[CN] 弗兰肯斯坦的手札 I, Frankenstein (2014)
First card.[JA] 最初の手札はね Minute Changes (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top