ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

billfold

B IH1 L F OW2 L D   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -billfold-, *billfold*, billfol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billfold[N] กระเป๋าสตางค์

English-Thai: Nontri Dictionary
billfold(n) กระเป๋าหนังใส่เงิน

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLFOLD B IH1 L F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billfold (n) bˈɪlfould (b i1 l f ou l d)
billfolds (n) bˈɪlfouldz (b i1 l f ou l d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}billfold | billfolds [Add to Longdo]
Geldscheintasche {f} | Geldscheintaschen {pl}billfold | billfolds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
札入れ[さついれ, satsuire] (n) (See 小銭入れ) wallet; billfold [Add to Longdo]
紙入れ;紙入(io)[かみいれ, kamiire] (n) wallet; billfold; purse; handbag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 billfold \bill"fold`\ (b[i^]l" f[=o]ld`),
   A small, thin, flat container, usually made of leather or
   imitation leather, having a pocket of a size just large
   enough to hold paper currency and folded over once to fit in
   the pocket of one's clothing; it is a type of wallet, but
   having fewer compartments than the typical wallet.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 billfold
   n 1: a pocket-size case for holding papers and paper money [syn:
      {wallet}, {billfold}, {notecase}, {pocketbook}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top