Search result for

*tuesday*

(123 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tuesday, -tuesday-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday[N] อังคาร
Tuesday[N] วันอังคาร
see you next Tuesday[SL] อวัยวะเพศหญิง (มาจากคำย่อ C U Next Tuesday)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
Tuesday(n) วันอังคาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Regular trash days are Tuesdays, Thursdays, and Saturdays.เราอนุญาตให้้ทิ้งขยะวันพุธ พฤหัส และวันศุกร์นะครับ Baby and I (2008)
And you got nothin'for Tuesday.และก็คุณก็ยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
No. I got nothin' for Tuesday.ใช่ ผมยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
Actually, 73l4 as of Tuesday last week.อันที่จริง, 73l4 เมื่อวันอังคารที่แล้ว The House Bunny (2008)
How much longer are you gonna be in D.C. For? Tuesday.นายจะพักที่ซีดี\ อีกนานแค่ไหน? Frost/Nixon (2008)
Till Tuesday. Great.วันอังคาร จนถึงอังคาร Frost/Nixon (2008)
Monday overtime. Tuesday overtime.วันจันทร์ล่วงเวลา วันอังคารก็ล่วงเวลาอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You come in every Tuesday for the next 6 months.งั้นคุณต้องมารายงานตัวทุกวันอังคารตลอดเวลา 6 เดือน The Echo (2008)
- Tuesday.- วันอังคาร Pineapple Express (2008)
Kay from Mississippi wants to know why it started so suddenly, on a Tuesday at 8:33 and then ended so suddenly at 9:27 the next morning.เคย์จากมิสซิสซิปปีอยากรู้ว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันอังคารเวลา 8 โมง 33 และจบลง อย่างรวดเร็วเวลา 9 โมง 27 ในเช้าวันถัดมา The Happening (2008)
Four nights, leaving Tuesday?พักสี่คืน,ออกวันอังคารใช่มั้ย ? Nights in Rodanthe (2008)
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
He set a date for Tuesday.เขาพลาดท่าให้กับคู่แข่ง รายใหญ่รายหนึ่ง The Girlfriend Experience (2009)
Yesterday was Tuesday, August 1 3th, 2002.เมื่อวานนี้เป็นวันอังคารที่ 13 ส.ค. 2002 Julie & Julia (2009)
- How about tuesday? - Fine.ต้องการไปจากที่นี่ไหม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
We'll meet tuesday.เพื่อนผมมีกระท่อมอยู่ทางเหนือ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
On Tuesday, it'll carry the payrolls for seven factories around Rockford.วันอังคารมีกำหนดการขนเงินเดือนโรงงานแถวร็อกฟอร์ดเจ็ดแห่ง Public Enemies (2009)
We pull this Tuesday, I'm gone Wednesday.เราลงมือวันอังคารแล้วฉันไปวันพุธ Public Enemies (2009)
It's Tuesday.มันเป็นวันอังคาร Chuck Versus the Third Dimension (2009)
- Okay, so by Tuesday?โอเค ไปวันอังคารนี้เหรอ Princess Protection Program (2009)
Let's go back three days, to Tuesday, when you were giving dictation in your bedroom.เริ่มจากเมื่อสามวันที่แล้ว วันอังคาร เมื่อคุณเริ่มพูดใส่่เทป ในห้องนอนคุณ The Fourth Kind (2009)
He saw her come home Tuesday night,เขาเห็นแม่กลับบ้านตอนคืนวันอังคาร Jump the Shark (2009)
By Tuesday, we will be in Italy, far, far away.ที่รัก ไม่ต้องห่วงหรอกในวันอังคารเราก็อยู่ในอิตาลี่แล้ว ไกล ไกลออกไป Double Blind (2009)
Is today Tuesday?วันนี้วันอังคารใช่ไหม Bit by a Dead Bee (2009)
You and I need to cook through to next Tuesday.- ฉันจะบอกอะไรแกให้เอาบุญนะ นายและฉันจะต้องปรุงยาจนถึงวันอังคาร 4 Days Out (2009)
Come on, can we at least just take the night off. Look, I don't have to take you back till Tuesday, right?ไม่เอาน่า อย่างน้อยกลางคืนเรายังได้นอนพักกันบ้าง 4 Days Out (2009)
Don't make plans on tuesday.ว่าไง ทำตัวให้ว่างวันอังคารนี้นะ Rose's Turn (2009)
So make sure your calendars are clear next tuesday.เพราะฉะนั้นคุณต้องแน่ใจว่่าต้องทำตัวให้ว่างวันอังคารหน้า Rose's Turn (2009)
Unfortunately, I have to go down and talk to the cops on Tuesday.แต่โชคร้าย ผมต้องไปคุยกับตำรวจวันอังคารนี้ Marry Me a Little (2009)
So i'll see you tuesday at the whitney?งั้น ฉันจะเจอเธอวันอังคารกับวิทนี่ย์ได้ไหม? Seder Anything (2009)
That was "Jesus Asked Me Out Today", and it's on her new album, which drops next Tuesday, is that right?นั่นคือเพลง "วันนี้พระเยซูชวนหนูเดท" ซึ่งจะอยู่ในอัลบั้มของเธอ วางแผงวันอังคารหน้านี้ ถูกต้องมั้ยจ๊ะ? Keep This Party Going (2009)
I do SAT prep on Tuesday nights. Are you, um, are you a janitor?ฉันเตรียมข้อสอบ SAT ทุกคืนวันอังคาร Showmance (2009)
We rehearse tuesdays and thursdays at 8:00.เราซ้อมวันอังคารกับพฤหัส 2 ทุ่ม Acafellas (2009)
Boys will perform on tuesday, girls the next day.ทีมชายแสดงวันอังคาร ทีมหญิงแสดงวันต่อมา Vitamin D (2009)
And you cover them tuesday nights when i go to yoga?แล้วคุณดูลูกคืนวันอังคาร ตอนที่ฉันไปเล่นโยคะได้ไหม Road Kill (2009)
- Oh, sure thing. See you tuesday, Janice.- ได้สิฮะ แล้วเจอกันวันอังคารนะครับ เจนิส Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
When he didn't come home, Tuesday night.ตอนที่เขาไม่ได้กลับบ้าน คืนวันอังคาร The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Tuesdays, he always works a bit late,ทุกวันอังคาร เขาจะทำงานดึกนิดหน่อย The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Same room every Tuesday, hourly rates.ห้องเดิมทุกวันอังคาร คิดเป็น ชม. The Curious Case of Dean Winchester (2009)
- with great pleasure. it was a tuesday,ด้วยความยินดี วันนั้นคือวันอังคาร Advanced Criminal Law (2009)
- I have a foot appointment Tuesday.- อังคารป้ามีนัดไปตรวจเท้า The Floating Anniversary (2009)
Then, uh, last Tuesday morning,แล้ว.. เอ่อ.. เมื่อวันอังคารนี้ ตอนเช้า Grey Matters (2009)
I'll take tuesdays and thursdaysฉันจะเลือกวันอังคารและพฤหัส The Debarted (2009)
- Tuesday.- วันอังคาร Brothers (2009)
Uh-huh. If you take my Tuesday study halls for the rest of the year.ถ้าคุณดูแลกลุ่มอ่านตำรา วันอังคารของฉันไปตลอดปี Bride Wars (2009)
Anna told me she saw you at the Casanova Restaurant last Tuesday.แอนนาบอกว่าเจอนายที่ คาซาโนว่าอังคารก่อน Shanghai (2010)
Her husband tells me you spent Tuesday night with her.สามีเธอบอกว่าคุณอยู่กับเธอ คืนวันอังคาร Shanghai (2010)
Tuesday!วันอังคารต่างหาก Leap Year (2010)
on Tuesday, June 11th, 1986.วันอังคารที่ 11 มิถุนายน ปี 1986 Sex and the City 2 (2010)
What are you talking about? I have a meeting with the sheikh on Tuesday.หมายความว่าไง ฉันมีประชุมกับท่านเช้ควันอังคาร Sex and the City 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuesdayAre you free on Tuesday?
tuesdayBut Tuesday morning were different, because Tuesday was music day.
tuesdayClasses begin next Tuesday.
tuesdayCome on Tuesday, if possible.
tuesdayEvery Tuesday her fat little fingers flew like birds up and down the keys of song too.
tuesdayEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
tuesdayFinishing the job by Tuesday will be a piece of cake.
tuesdayIf Yukiko can do the Tuesday, Thursday and Friday shifts...
tuesdayI'll expect to hear from you by Tuesday.
tuesdayI must get this work finished by next Tuesday.
tuesdayIt has been raining since Tuesday.
tuesdayI was absent last Tuesday on account of illness.
tuesdayI will have finished my homework by Tuesday.
tuesdayI will have finished reading this book by Tuesday.
tuesdayI will return your book on Tuesday if I have finished it.
tuesdayI will see you on next Tuesday, that is to say, the 10th of September.
tuesdayMeetings are to be held on the afternoon of July 15 (Tuesday), all day July 16 (Wednesday), and the morning of July 17 (Thursday).
tuesdayMy brother usually calls me from Chicago on Tuesday evenings.
tuesdayNext Monday and Tuesday is a consecutive holiday.
tuesdayOne Tuesday I stayed home because I had an appointment with the dentist later in the morning.
tuesdayOn Tuesday and Friday night.
tuesdayPlease send in your summary by Tuesday.
tuesdayShe leaves for New York next Tuesday.
tuesdayShe'll be staying at the Royal Hotel next Tuesday.
tuesdayShe will visit her mother next Tuesday.
tuesdayThe all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.
tuesdayThe board of directors is going to discuss the proposal next Tuesday.
tuesdayThe college breaks up on Tuesday.
tuesdayThe Diet will meet on Tuesday.
tuesdayThe lawn always looked better on Tuesdays, but I began to notice he wasn't getting as close to the trees as he used to.
tuesdayThe liner will call at Kobe on Tuesday.
tuesdayThe meeting was arranged for Tuesday.
tuesdayThe party has been put off until next Tuesday.
tuesdayThe plan announced Tuesday calls for $54 billion in tax cuts.
tuesdayThere will be an in-person meeting of the marketing subcommittee on Tuesday afternoon of Jan 27, 1999 at the San Francisco CA Airport Marriott.
tuesdayThey can come on Monday or Tuesday, but not on Wednesday or Thursday.
tuesdayUntil Monday or Tuesday of next week.
tuesdayWe must finish everything before Tuesday morning.
tuesdayYou might as well wait until Tuesday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร[N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันอังคาร[n.] (wan angkhān) EN: Tuesday   FR: mardi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TUESDAY    T UW1 Z D IY0
TUESDAY    T UW1 Z D EY2
TUESDAY    T Y UW1 Z D EY2
TUESDAYS    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAYS    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAYS    T Y UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T UW1 Z D IY0 Z
TUESDAY'S    T UW1 Z D EY2 Z
TUESDAY'S    T Y UW1 Z D EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tuesday    (n) (t y uu1 z d ii)
Tuesdays    (n) (t y uu1 z d i z)
Shrove Tuesday    (n) - (sh r ou2 v - t y uu1 z d ii)
Shrove Tuesdays    (n) - (sh r ou2 v - t y uu1 z d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーチューズデイ[, su-pa-chu-zudei] (n) Super Tuesday [Add to Longdo]
チューズデー[, chu-zude-] (n) Tuesday [Add to Longdo]
[ひ, hi] (n) (1) (abbr) (See 火曜) Tuesday; (2) (See 五行・1) fire (second of the five elements) [Add to Longdo]
火木[かもく, kamoku] (n) Tuesdays and Thursdays [Add to Longdo]
火木金[かもくきん, kamokukin] (n) Tuesday, Thursday and Friday [Add to Longdo]
火曜[かよう, kayou] (n-adv,n) (abbr) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
火曜日[かようび, kayoubi] (n-adv,n-t) Tuesday; (P) [Add to Longdo]
月火[げつか, getsuka] (n) (abbr) Monday and Tuesday [Add to Longdo]
日月火[にちげつか, nichigetsuka] (exp) Sunday, Monday and Tuesday [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期二[xīng qī èr, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄦˋ, ] Tuesday [Add to Longdo]
本周二[běn zhōu èr, ㄅㄣˇ ㄓㄡ ㄦˋ, / ] this tuesday [Add to Longdo]
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuesday \Tues"day\ (t[=u]z"d[asl]; 48), n. [OE. Tewesday, AS.
   Tiwes d[ae]g the day of Tiw the god of war; akin to OHG. Zio,
   Icel. T[=y]r, L. Jupiter, Gr. Zey`s;, cf. OHG. Ziostac
   Tuesday, G. Dienstag, Icel. T[=y]sdagr. [root]244. See
   {Deity}, {Day}, and cf. {Jovial}.]
   The third day of the week, following Monday and preceding
   Wednesday.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) tablespoon territory, Testament, Tuesday, Turkish.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top