Search result for

อังคาร

(34 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อังคาร-, *อังคาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังคาร[N] Tuesday, Syn. วันอังคาร, Example: คนงานรวมตัวปิดกั้นถนนบางนา-ตราดมาตั้งแต่วันอังคาร จนทำให้การจราจรติดขัด, Count unit: วัน, Thai definition: ชื่อวันที่ 3 ของสัปดาห์
อังคาร[N] Mars, Syn. ดาวอังคาร, Example: ภายภาคหน้ามนุษย์เราอาจจะไปพักผ่อนบนดาวอังคารก็ได้, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 4 ในระบบสุริยะ
อังคาร[N] ash, Thai definition: เถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อังคาร(-คาน) น. ชื่อวันที่ ๓ ของสัปดาห์
อังคารชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ ๔ ในระบบสุริยะ มองเห็นด้วยตาเปล่า อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ ๒๒๘ ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖,๗๘๗ กิโลเมตร มีพื้นผิวขรุขระและมีบรรยากาศเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีบริวาร ๒ ดวง
อังคารเถ้าถ่านของศพที่เผาแล้ว.
อังคารสี่บทดู สี่บท.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the pics of mars. You know, the rovers and all that.ทำกับรูปถ่ายดาวอังคาร รู้ใช่ไหม พวกท่องเที่ยวอะไรเทือกนั้น Not Cancer (2008)
I'm the editor in chief! I know the mayor of Venus!ฉันมันหัวหน้า บรรณาธิการ ฉันรู้จัก ถึงนายก ดาวอังคาร Superhero Movie (2008)
And you got nothin'for Tuesday.และก็คุณก็ยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
No. I got nothin' for Tuesday.ใช่ ผมยังไม่มีอะไรในหัวสำหรับอังคารนี้เลย Marley & Me (2008)
Actually, 73l4 as of Tuesday last week.อันที่จริง, 73l4 เมื่อวันอังคารที่แล้ว The House Bunny (2008)
Till Tuesday. Great.วันอังคาร จนถึงอังคาร Frost/Nixon (2008)
Monday overtime. Tuesday overtime.วันจันทร์ล่วงเวลา วันอังคารก็ล่วงเวลาอีก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
You come in every Tuesday for the next 6 months.งั้นคุณต้องมารายงานตัวทุกวันอังคารตลอดเวลา 6 เดือน The Echo (2008)
- Tuesday.- วันอังคาร Pineapple Express (2008)
Kay from Mississippi wants to know why it started so suddenly, on a Tuesday at 8:33 and then ended so suddenly at 9:27 the next morning.เคย์จากมิสซิสซิปปีอยากรู้ว่า ทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในวันอังคารเวลา 8 โมง 33 และจบลง อย่างรวดเร็วเวลา 9 โมง 27 ในเช้าวันถัดมา The Happening (2008)
Four nights, leaving Tuesday?พักสี่คืน,ออกวันอังคารใช่มั้ย ? Nights in Rodanthe (2008)
You know, this exhibition on the Mars-rover photographs are...คุณก็รู้ นี่มันเป็นงานจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับการถ่ายภาพจากการสำรวจดาวอังคาร... Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร[n. prop.] (Angkhān) EN: Mars   FR: Mars
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong

English-Thai: Longdo Dictionary
Mardi Gras(n) |มาจากภาษาฝรั่งเศส| วันอังคารก่อนวัน Ash Wednesday, วันฉลองก่อนวันถือบวชในศาสนาคริสต์ (หรือเรียกว่า Shrove Tuesday), วันสุดท้ายของเทศกาลคาร์นิวาลในอเมริกา โดยเฉพาะที่เมือง New Orleans, S. Fat Tuesday,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Tuesday[N] อังคาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
areology(อารีออล'โลจี) n. การศึกษาเกี่ยวกับดาวพระอังคาร. -areologic (al) adj. -areologist n. (study of the planet Mars)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
mars(มาร์ซ) n. ดาวอังคาร,เทพเจ้าแห่งสงครามของโรมันโบราณ
martian(มาร์'เชิน) n.,adj. เกี่ยวกับดาวอังคาร,ชาวดาวอังคาร n. ผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือวินัย
tuesday(ทิวซ'เด) n. วันอังคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคาร
Mars(n) ดาวอังคาร,เทพเจ้าแห่งสงคราม
Tuesday(n) วันอังคาร

German-Thai: Longdo Dictionary
Dienstag(n) |der| วันอังคาร

French-Thai: Longdo Dictionary
aujourd'hui(adv) วันนี้ เช่น Aujourd'hui est lundi. Hier est dimanche. Et bien sûr, demain est mardi. วันนี้เป็นวันจันทร์ เมื่อวานคือวันอาทิตย์ และแน่นอนว่าพรุ่งนี้เป็นวันอังคาร
mardi(n) |m| วันอังคาร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top