ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stroller*

S T R OW1 L ER0   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stroller, -stroller-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stroller[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage, pushcart
stroller[N] คนที่เดินเล่น, See also: คนเดินทอดน่อง, Syn. walker, wanderer
stroller[N] นักแสดงเร่ (คำโบราณ), Syn. itinerant actor
stroller[N] คนจรจัด (คำโบราณ), See also: คนเร่ร่อน, Syn. vagrant

English-Thai: Nontri Dictionary
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grayer still must be in a strollerเกรเยอร์ยังคงต้องนั่งรถเข็น The Nanny Diaries (2007)
- Let me put you in your stroller, okay?- แค่อดทนก็พอ - ให้พี่พาไปนั่งรถเข็นนะ โอเคมั้ย The Nanny Diaries (2007)
- I'm too big for a stroller!- รอสายแป๊ปนึง - ผมโตเกินกว่านั่งรถเข็นแล้ว The Nanny Diaries (2007)
Oh shit! The stroller! Shit!บ้าจริง รถเข็นเด็ก ให้ตายสิ เกรเยอร์ The Nanny Diaries (2007)
I found the stroller ditched a half-block away.ฉันพบรถเข็นถูกทิ้งไว้ห่างออกไปสองช่วงตึก Bombshell (2008)
Where's the stroller now?รถเข็นอยู่ที่ไหนแล้วคะ? Bombshell (2008)
No,this is the stroller used to smuggle the bomb dress out of Feratelli's clothing store.ไม่ใช่ รถเข็นนี่ใช้ขโมยเสื้อผ้าออกจากร้านเฟอราเทลลี่ Bombshell (2008)
Do you want to tell us more about the baby stroller scam?อยากอธิบายแผนชั่วเรื่องรถเข็นเด็กขโมยของมั้ย Bombshell (2008)
I've never seen a stroller collapse in less than 20 minutes.รถเข็นเด็กนั่นต้องพังภายในเวลา 20 นาทีแน่ๆ Up in the Air (2009)
I just really want to get you in a stroller.ฉันแค่อยากให้เธอได้เดินเล่น Duets (2010)
Spotted-Georgina Sparks, a stroller, and Dan's dad with a scowl.แอบเห็น จอร์จิน่า สปาร์ค กับ รถเข็นเด็ก และพ่อของแดน ทำหน้าบึ้งตึง Belles de Jour (2010)
A hummingbird dive-bombing my stroller to get at the apple juice in my sippy cup.แค่อุลตร้าโซนิกเพื่อขู่ให้มันกลัว The Ornithophobia Diffusion (2011)
Hold on. Someone left a stroller.รอเดี๋ยว มีคนทิ้งรถเข็นเด็กเอาไว้ Number Crunch (2011)
- There's a baby stroller near the car.- มีรถเข็นเด็กคันหนึ่ง Number Crunch (2011)
I mean, what kind of a mother leaves a stroller?ผมหมายถึงแม่ประเภทไหนกัน ที่ทิ้งรถเข็นไว้แบบนั้น Number Crunch (2011)
Faster than a speeding stroller, more powerful than a mini-van.เร็วกว่าหอยทาก แข็งแรงกว่ารถกระป๊อ American Reunion (2012)
- Nice stroller.- รถเข็นสวย Married to the Job (2012)
Ah, it's even got that new stroller smell.อ่า มันได้แล้ว กลิ่นของรถเข็นเด็ก Married to the Job (2012)
Stroller confidence.รถเข็นเด็ก ได้ความมั่นใจ Married to the Job (2012)
This stroller is amazing.รถเข็นเด็กนี่สุดยอดมาก Married to the Job (2012)
- No, I need this stroller.- ไม่ ฉันต้องการรถเข็นคันนี้ Married to the Job (2012)
- Tucker sold your stroller!- ทัคเกอร์ขายรถเข็นคุณไปแล้ว! Married to the Job (2012)
Whoever lands the most numbers, gets the stroller the whole rest of the day.ใครที่ได้ เบอร์มากที่สุด ได้เข็นรถเข็นคันนี้ ในเวลาที่เหลือของวัน Married to the Job (2012)
Wait. You took out the stroller?เดี๋ยว คุณเอารถเข็นออกไปหรอ? Married to the Job (2012)
I don't know which is more fun, siccing Mom on tuck, or cruising around with that stroller.ฉันไม่รู้ อันไหนสนุกกว่ากัน ส่งแม่ไปหาทัค หรือล่อง ไปรถเข็นเด็กรอบๆ Married to the Job (2012)
- I hit on her a couple days ago with the stroller.- ฉันได้เธอ สองวัน ก่อน ด้วยรถเข็นเด็ก Married to the Job (2012)
Ben, we need to return the stroller.เบน เราต้องคืน รถเข็นเด็ก Married to the Job (2012)
Nice stroller.รถเข็นสวยดี Married to the Job (2012)
What do you think -- fake baby and a stroller full of tools?นายคิดว่าไง ทารกปลอมและรถเข็นเด็ก/nเต็มไปด้วยเครื่องมือโจรกรรมเหรอ Honor Among Thieves (2012)
800 bucks for a stroller?รถเข็นเด็กราคา 800 เหรียญ The Gunk in the Garage (2012)
This is the best stroller on the market.นี่คือรถเข็นเด็กที่ดีที่สุดในตลาด The Gunk in the Garage (2012)
And until then, Christine will be fine in a cheaper stroller that's a color people have heard of, like...จนกว่าจะถึงตอนนั้น,ครีสตีน จะอยู่ในรถเข็นที่ถูกกว่า และมีสีที่คนเคยได้ยินชื่อ The Gunk in the Garage (2012)
So we'll stick 'em in their strollers!ถ้างั้นเราก็เอาเด็กๆใส่รถเข็นไปสิ! Continuum (2013)
He puked a pile of cotton all over this little girl in a stroller so we're gonna take him back and sober him up.มานี่ Ted 2 (2015)
Albert Stroller is an old man, and such a free spirit. - Shame if he were to die in prison.Albert Stroller ... ist ein alter Mann, und solch ein Freigeist. The Hush Heist (2010)
Excuse me, Mr. Carrier stools.Igitt. Entschuldigung, Herr MistrollerMaya the Bee Movie (2014)
But now it's just Strollerville.Aber jetzt ist es nur Strollerville. Room Service (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STROLLER S T R OW1 L ER0
STROLLERS S T R OW1 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stroller (n) strˈoulər (s t r ou1 l @ r)
strollers (n) strˈouləz (s t r ou1 l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃车[wá wa chē, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄔㄜ, / ] baby transport; stroller; baby carriage [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinder-Sportwagen {m}stroller [Add to Longdo]
Spaziergänger {m} | Spaziergänger {pl}walker; stroller | walker; strollers [Add to Longdo]
Wanderschauspieler {m}stroller; strolling actor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バギー[, bagi-] (n) (1) buggy; stroller; (2) baggy; (P) [Add to Longdo]
ベビーカー[, bebi-ka-] (n) stroller (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Stroller \Stroll"er\, n.
     One who strolls; a vagrant.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top