Search result for

รถเข็น

(53 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รถเข็น-, *รถเข็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถเข็น[N] wheelbarrow, See also: pushcart, Count unit: คัน, Thai definition: รถสำหรับขนของมีที่จับให้เข็นไปได้
รถเข็น[N] wheelchair, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ ถึงเขาจะไม่ตายก็กลายเป็นอัมพาต ต้องนั่งบนรถเข็น เดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้, Thai definition: เก้าอี้มีล้อสำหรับคนพิการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รถเข็นน. รถที่ไม่มีเครื่อง ต้องใช้คนเข็นหรือดันไป เช่น รถเข็นคนไข้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book truckรถเข็นหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's tachycardic. Get a crash cart in here!อาการเธอไม่คงที่ เอารถเข็นนั่นมา Birthmarks (2008)
Do you have a wheelbarrow?เธอมีรถเข็นไหม? Valiant (2008)
You're forgetting your noodle cart.ลูกลืมรถเข็นบะหมี่แน่ะ Kung Fu Panda (2008)
Anyway... Anyway, she's doing 20 hours a day in a chair now.เอาเหอะ คราวนี้เธอเล่นบทนั่งอยู่บนรถเข็นวันละ 20 ชม. New York, I Love You (2008)
Please take Granny Noriko's chair.ช่วยดูเก้าอี้รถเข็นของคุณโนริโกะด้วยนะ Ponyo (2008)
We'll bring the wheelchairs immediately.เราจะเอาเก้าอี้รถเข็นมารับเดี๋ยวนี้ครับ Ponyo (2008)
I have very limited breasts, a ginormous ass, and I've got this gut that swings back and forth in front of me like a shopping cart with a bent wheel.หน้าอกฉันเล็กนิดเดียว แต่ก้นดันใหญ่ แล้วแถมพุงก็หลาม เหมือนรถเข็นช้อปปิ้งติดล้อด้วย Burn After Reading (2008)
- After some wheelbarrow he used to push around.ตั้งชื่อตามรถเข็นล้อเดียวที่เขาเคยใช้ City of Ember (2008)
He'd always be pulling this old, rusty wagon behind him, carrying all his bird books.เขาชอบเอารถเข็นเก่าๆไปด้วย ใช้ขนพวกหนังสือนกของเขา Chapter Three 'Building 26' (2009)
Red wagon?รถเข็นสีแดง? Chapter Three 'Building 26' (2009)
He used to pull me in that wagon.เขาเคยเข็นฉันในรถเข็นนั่น Chapter Three 'Building 26' (2009)
I remember laying in a red wagon... all wrapped up in blankets.ฉันจำได้ว่าเคยนอนในรถเข็นสีแดง... ถูกคลุมด้วยผ้าห่ม Chapter Three 'Building 26' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelbarrow ; handcart   FR: brouette [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถเข็นสำหรับคนพิการ[n. exp.] (rotkhen samrap khon phikān) EN: wheelchair   FR: fauteuil roulant [f]
รถเข็นเด็ก[n. exp.] (rotkhen dek) FR: landau [m] ; poussette [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby carriage[N] รถเข็นเด็กเล็ก, Syn. (baby) buggy, perambulator
barrow[N] รถเข็นสองล้อสำหรับขายของ, Syn. wheelbarrow
bath chair[N] รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
carriage[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
cart[N] รถเข็นหรือรถลาก, Syn. handcart, go-cart, pushcart
handcart[N] รถเข็นขนาดเล็ก, See also: รถลากขนาดเล็ก
perambulator[N] รถเข็นเด็กทารก, Syn. pushcart, pram
pram[N] รถเข็นเด็ก, Syn. baby carriage
pushcart[N] รถเข็น, Syn. handcar, trolley, wheelbarrow, cart
pushchair[N] รถเข็น, Syn. stroller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrow(แบร์'โร) n. รถสาลี่,รถเข็น,หิ้งหาบ
hand truckรถเข็น
handbarrown. รถเข็น,หิ้งยกของที่มีมือจับ, Syn. handcart
handcartn. รถเข็นขนาดเล็ก,รถลากขนาดเล็ก
pram(แพรม) n. = perambulator (ดู) ,รถเข็นส่งนม,เรือเล็กท้องแบน
pushcart(พุช'คาร์ท) n. รถเข็น
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
waggon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wagon(แวก'เกิน) n. vt. vi. (ขนส่งด้วย) รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็ก,รถม้าบรรทุกสี่ล้อ,เกวียนสี่ล้อ,ตู้บรรทุกของรถไฟ,รถขนแร่ on the wag (g) on งดดื่มเหล้า
wain(เวน) n. รถบรรทุกหรือรถเข็นสำหรับบรรทุกพืชพันธุ์ทางเกษตร

English-Thai: Nontri Dictionary
barrow(n) รถเข็น,รถสาลี่
GO-go-cart(n) รถเข็นเด็ก,รถเด็กเล่น
perambulator(n) ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่
truck(n) รถบรรทุก,รถสินค้า,รถไถ,รถกุดัง,รถเข็น,ตู้สินค้ารถไฟ
wagon(n) รถบรรทุก,รถโกดัง,ตู้สินค้ารถไฟ,รถเข็น
wheelbarrow(n) รถเข็นล้อเดียว,รถสาลี่,ระแทะมือ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
zimmer (n ) รถเข็นสี่เท้าสำหรับคนแก่ ช่วยพยุงตัวในการเดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Kinderwagen(n) |der, pl. Kinderwagen| รถเข็นเด็ก
Wagen(n) |der, pl. Wagen| รถยนต์, รถเข็นสำหรับคนหรือสิ่งของ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top