ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*principally*

P R IH1 N S IH0 P L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: principally, -principally-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principally(adv) อย่างสำคัญที่สุด, Syn. supremely, superlatively, mainly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principally(พริน'ซีเพิลลี) adv. โดยส่วนใหญ่,โดยสำคัญ, Syn. chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นพื้น(adv) basically, See also: fundamentally, mainly, principally, Syn. เป็นหลัก, Example: ขนมไทยใช้แป้งและน้ำตาลเป็นพื้น, Thai Definition: เป็นส่วนสำคัญ
เป็นหลัก(adv) mainly, See also: essentially, importantly, principally, Example: ผู้ร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้เรื่องการคำนวณเป็นหลัก, Thai Definition: อย่างสำคัญในการดำเนินการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นพื้น[pen pheūn] (adv) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally  FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
อย่างสำคัญที่สุด[yāng samkhan thīsut] (adv) EN: chiefly ; mainly ; primarily ; principally

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPALLY P R IH1 N S IH0 P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principally (a) prˈɪnsəpliː (p r i1 n s @ p l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prinzip {n} | ein Mann mit Prinzipien | aus Prinzip; grundsätzlich | im Prinzip; an sich | im Prinzipprinciple | a man of principle | on principle | in principle | principally; as a matter of principle [Add to Longdo]
grundsätzlich {adv}principally [Add to Longdo]
hauptsächlich {adv}principally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Principally \Prin"ci*pal*ly\, adv.
   In a principal manner; primarily; above all; chiefly; mainly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 principally
   adv 1: for the most part; "he is mainly interested in
       butterflies" [syn: {chiefly}, {principally}, {primarily},
       {mainly}, {in the main}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top